source: chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties @ 00e70a

Last change on this file since 00e70a was 00e70a, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

added option to warn if virtual Identity is used

  • Property mode set to 100644
File size: 1.1 KB
Line 
1vident.sendLater.warning= Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
2vident.sendLater.prefix= Chcete nahradit virtuální identitu vÃœchozí identitou (
3vident.sendLater.postfix= ) ?
4vident.smartIdentity.vIUsage= jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
5vident.smartIdentity.ignoreRegExp= ignorují se neplatné regulární vÃœrazy.
6vident.smartIdentity.matchExisting= nalezena odpovídající skutečná identita.
7vident.smartIdentity.moreThanOne= (nalezeno více adres)
8vident.smartIdentity.remRecipient= odesilatel odstraněn ze seznamu příjemců.
9vident.getHeader.noHeader= ÅŸÃ¡dné další hlavičky nenalezeny.
10vident.getHeader.headerFound= hlaviček nalezeno:
11vident.sendNonvirtual.warning= You are going to send this email with a permanently stored Identity. Is this really what you are going to do?
12vident.sendVirtual.warning= You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
13extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description= Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jeden e-mail.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.