source: chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties @ 97d350

lite_0.1multiEditng_0.6ng_0.6_helpng_0.8ng_0.9
Last change on this file since 97d350 was 97d350, checked in by rene <rene@…>, 13 years ago

created new branch for upcoming 0.6 release. focus on object-orientation. somehow working.

  • Property mode set to 100644
File size: 2.4 KB
Line 
1vident.sendLater.warning=Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
2vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÜchozí identitou (
3vident.sendLater.postfix=) ?
4
5vident.updateStorage.title=Pro tohoto příjemce jiÅŸ máte virtuální identitu uloÅŸenou.
6vident.updateStorage.recipient=Příjemce
7vident.updateStorage.currentIdentity=Identita
8vident.updateStorage.storedIdentity=Uloşená identita
9vident.updateStorage.query=Chcete uloÅŸit uvedenou identitu?
10
11vident.replaceVIdentity.title=Jiş pouşíváte virtuální identitu.
12vident.replaceVIdentity.recipient=Příjemce
13vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Současná identita
14vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Uloşená identita
15vident.replaceVIdentity.query=Chcete pouşít uloşenou identitu?
16
17vident.statusText.save.off.line1=ukládání virtuálních identit
18vident.statusText.save.off.line2=neaktivováno
19vident.statusText.save.ok.line1=ukládání virtuálních identit
20vident.statusText.save.ok.line2=
21vident.statusText.save.base.line1=ukládání virtuálních identit
22vident.statusText.save.base.line2=(zapamatovat si vÜchozí identitu)
23
24vident.identityData.Name=Jméno
25vident.identityData.Address=Adresa
26vident.identityData.SMTP=SMTP server
27vident.identityData.baseID=Základní identita
28
29vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
30vident.smartIdentity.vIStorageUsage=jako odesilatele pouşívá uloşenou virtuální identitu
31vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=NovÃœ příjemce má uloÅŸenou jinou virtuální identitu. Ignoruji.
32vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorují se neplatné regulární vÜrazy.
33vident.smartIdentity.matchExisting=nalezena odpovídající skutečná identita.
34vident.smartIdentity.moreThanOne=(nalezeno více adres)
35vident.smartIdentity.remRecipient=odesilatel odstraněn ze seznamu příjemců.
36vident.getHeader.noHeader=şádné další hlavičky nenalezeny.
37vident.getHeader.headerFound=hlaviček nalezeno:
38vident.sendNonvirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s permanentně uloÅŸenou identitou. Opravdu to chcete udělat?
39vident.sendVirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s virtuální identitou. Opravdu to chcete udělat?
40extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jednotlivé e-maily.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.