source: chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties @ b1820a

Last change on this file since b1820a was b1820a, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

updated and added translations from babelzilla.org

  • Property mode set to 100644
File size: 1.1 KB
Line 
1vident.sendLater.warning=Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
2vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÜchozí identitou (
3vident.sendLater.postfix=) ?
4vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
5vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorují se neplatné regulární vÜrazy.
6vident.smartIdentity.matchExisting=nalezena odpovídající skutečná identita.
7vident.smartIdentity.moreThanOne=(nalezeno více adres)
8vident.smartIdentity.remRecipient=odesilatel odstraněn ze seznamu příjemců.
9vident.getHeader.noHeader=şádné další hlavičky nenalezeny.
10vident.getHeader.headerFound=hlaviček nalezeno:
11vident.sendNonvirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s permanentně uloÅŸenou identitou. Opravdu to chcete udělat?
12vident.sendVirtual.warning= You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
13extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jeden e-mail.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.