source: chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties @ b9fa52

Last change on this file since b9fa52 was b9fa52, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

adapted all translations to new features

  • Property mode set to 100644
File size: 2.0 KB
Line 
1vident.sendLater.warning=Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
2vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÜchozí identitou (
3vident.sendLater.postfix=) ?
4vident.updateAddressBook.warning1=For the address '
5vident.updateAddressBook.warning2=' the Virtual Identity '
6vident.updateAddressBook.warning3=' is stored in your Addressbook. Should I replace this Identity with '
7vident.updateAddressBook.warning4=' ?
8vident.clearAddressBook.status.prefix=Currently are
9vident.clearAddressBook.status.postfix= Virtual Identities registered in your Addressbooks.
10vident.clearAddressBook.status.none=Currently are no Informations about Virtual Identites in your Addressbooks.
11vident.clearAddressBook.warning= Would you really like to remove these Informations?
12vident.updateVirtualIdentity.warning1=Foor the address '
13vident.updateVirtualIdentity.warning2=' in your Addressbook the Virtual Identity '
14vident.updateVirtualIdentity.warning3=' is stored. Should I replace current Virtual Identity in Senders Field with this one?
15vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
16vident.smartIdentity.vIaBookUsage= using Virtual Identity from Addressbook as sender
17vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorují se neplatné regulární vÜrazy.
18vident.smartIdentity.matchExisting=nalezena odpovídající skutečná identita.
19vident.smartIdentity.moreThanOne=(nalezeno více adres)
20vident.smartIdentity.remRecipient=odesilatel odstraněn ze seznamu příjemců.
21vident.getHeader.noHeader=şádné další hlavičky nenalezeny.
22vident.getHeader.headerFound=hlaviček nalezeno:
23vident.sendNonvirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s permanentně uloÅŸenou identitou. Opravdu to chcete udělat?
24vident.sendVirtual.warning= You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
25extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jeden e-mail.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.