source: chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties @ ee3d90

Last change on this file since ee3d90 was ee3d90, checked in by rene <rene@…>, 13 years ago

added tooltip for statusmenu

  • Property mode set to 100644
File size: 2.4 KB
Line 
1# to translate
2vident.sendLater.warning=Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
3vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÜchozí identitou (
4vident.sendLater.postfix=) ?
5
6vident.updateStorage.title=You already have a Virtual Identity stored for this recipient.
7vident.updateStorage.recipient=Recipient
8vident.updateStorage.currentIdentity=Given Identity
9vident.updateStorage.storedIdentity=Stored Identity
10vident.updateStorage.query=Do you want to store the given Identity?
11
12vident.replaceVIdentity.title=You are already using a Virtual Identity.
13vident.replaceVIdentity.recipient=Recipient
14vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Current Identity
15vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Stored Identity
16vident.replaceVIdentity.query=Do you want to use the stored Identity?
17
18vident.statusText.save.off.line1=storing of virtual Identities
19vident.statusText.save.off.line2=deactivated
20vident.statusText.save.ok.line1=storing virtual Identities
21vident.statusText.save.ok.line2=
22vident.statusText.save.base.line1=storing virtual Identities
23vident.statusText.save.base.line2=(remember underlying Identity)
24
25vident.identityData.Name=Name
26vident.identityData.Address=Address
27vident.identityData.SMTP=SMTP server
28vident.identityData.baseID=Base Identity
29
30vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
31vident.smartIdentity.vIStorageUsage=jako odesilatele pouşívá uloşenou virtuální identitu
32vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=NovÃœ příjemce má uloÅŸenou jinou virtuální identitu. Ignoruji.
33vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorují se neplatné regulární vÜrazy.
34vident.smartIdentity.matchExisting=nalezena odpovídající skutečná identita.
35vident.smartIdentity.moreThanOne=(nalezeno více adres)
36vident.smartIdentity.remRecipient=odesilatel odstraněn ze seznamu příjemců.
37vident.getHeader.noHeader=şádné další hlavičky nenalezeny.
38vident.getHeader.headerFound=hlaviček nalezeno:
39vident.sendNonvirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s permanentně uloÅŸenou identitou. Opravdu to chcete udělat?
40vident.sendVirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s virtuální identitou. Opravdu to chcete udělat?
41extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jednotlivé e-maily.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.