source: chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_upgrade.properties @ 97d350

lite_0.1multiEditng_0.6ng_0.6_helpng_0.8ng_0.9
Last change on this file since 97d350 was 97d350, checked in by rene <rene@…>, 13 years ago

created new branch for upcoming 0.6 release. focus on object-orientation. somehow working.

  • Property mode set to 100644
File size: 2.1 KB
Line 
1vident.intro=Bedankt voor het gebruiken van Virtual Identity.\n\nVirtual Identity is een extensie voor uw e-mailclient die u de mogelijkheid geeft om heel eenvoudig identiteiten te creëren zonder gebruik te maken van het Accountdialoogvenster. Dit is vooral nuttig als u een eigen mailserver hebt en veel verschillende identiteiten gebruikt.\n\nMeld a.u.b. alle problemen, ideeën of verzoeken bij https://www.absorb.it/virtual-id\n\nU kunt nu doorgaan met alle stappen van de Upgradewizard.
2vident.features=Nieuwe functies van de 0.5 release\n* Alle virtuele identiteiten kunnen nu worden opgeslagen en opnieuw worden gebruikt (standaard)\n* Mogelijkheid om virtuele identiteiten te gebruiken voor Nieuwsberichten\n* Werkt nu naadloos met SMTP-selectie, kies de standaard SMTP\nVeel plezier met de nieuwe versie!
3vident.license=Dit programma is gratis software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2 van deze licentie of (optioneel) elke latere versie.\n\nDit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig is, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Lees de GNU General Public License op http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html voor meer details.\n\n---\nDit programma is ontwikkeld door Rene Ejury (2008).
4vident.0.5.0=Om de nieuwe versie van Virtual Identity te gebruiken dient u de database bij te werken.\n\nVirtuele identiteiten worden niet meer in het adresboek opgeslagen; een apart bestand wordt gebruikt vanaf versie 0.5pre. Als u nu doorgaat zal de informatie over virtuele identiteiten worden overgeheveld van uw adresboek naar een nieuw bestand.
5vident.finish=Bijwerken/installatie succesvol verlopen.\n\nVeel plezier bij het gebruik van Virtual Identity.\n\nDe kwaliteit van de software hangt ook van u af, dus meld a.u.b. fouten en problemen of help bij het schrijven van documentatie op https://www.absorb.it/virtual-id . U kunt ook helpen het programma te vertalen op http://www.babelzilla.org.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.