source: chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.dtd @ 00e70a

Last change on this file since 00e70a was 00e70a, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

added option to warn if virtual Identity is used

  • Property mode set to 100644
File size: 6.4 KB
Line 
1<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "Virtual Identity">
2<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Virtual Identity instellingen">
3<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hoofdvenster">
4<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuele identiteit">
5<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "Slim Antwoorden">
6<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Statusberichten">
7<!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "Algemene configuratie">
8<!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "De volgende mogelijkheden gebruiken">
9<!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "Uw e-mail programma is te oud om de Slim Concept mogelijkheid te kunnen gebruiken">
10<!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "Slim Concept gebruiken">
11<!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "Slim Antwoorden gebruiken">
12<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "Slim Antwoorden ook gebruiken als aan een nieuwsgroep wordt geantwoord">
13<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "use Smart Timestamp">
14<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "SMTP menu weergeven">
15<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "Onderdeel voor Instellingen-dialoogvenster aan Extra menu toevoegen">
16<!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "warn on any usage of non-virtual Identities">
17<!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "warn on any usage of virtual Identities">
18<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Eigenschappen van virtuele identiteiten">
19<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "Te kopiëren eigenschappen">
20<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "Opslaglokatie voor verzonden berichten">
21<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "Bij het verzenden van een bericht met een virtuele identiteit">
22<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "de volgende eigenschappen van de vorige identiteit overnemen:">
23<!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "S/MIME beveiligingsinstellingen">
24<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "openPGP beveiligingsinstellingen">
25<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "vCard bijlagen">
26<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "note: to enable dynamic deactivation of signatures you have to install (and activate) the 'Signature Switch' extension. By now this option is not available.">
27<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "remove any 'Signatur' while using a Virtual Identity">
28<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "Bij het verzenden van een bericht met een virtuele identiteit">
29<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Door account gebruikte map wijzigen bij gebruik virtuele identiteit">
30<!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "door standaardaccount gebruikte map">
31<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Slim Antwoorden instellingen">
32<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. adressen ophalen">
33<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2. adressen filteren">
34<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. adressen gebruiken">
35<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Slim Antwoorden">
36<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "To find a Reply-Identity, Smart Reply has to get a list of possible sender identities. Therefore usually the header-fields &apos;To&apos; and &apos;Cc&apos; are analyzed. Here you can enter those and/or other header-fields. (additional options: to select header number n out of any headers with the same name add &apos;:n&apos;. If you add &apos;:@&apos; to any entry, only email-addresses are used, names are ignored.)">
37<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "Aanvullende kopteksten - één per regel, bijvoorbeeld &apos;x-original-to&apos; of &apos;x-original-to:@&apos; of &apos;x-original-to:2:@&apos;">
38<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "Standaardwaarden instellen">
39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Na het ophalen van de adressen dienen ze te worden gefilterd. Alle filters worden na elkaar toegepast, dus u kunt ze ook gebruiken om het resultaat te sorteren. Op het einde kan het eerst aangetroffen adres worden gebruikt als de identiteit van de afzender. Als u geen filter gebruikt worden alle adressen overgebracht.">
40<!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Slim Antwoorden filter - één filter per regel, gebruik van reguliere expressies is mogelijk (bijvoorbeeld: &apos;/@mozilla.org$/&apos; komt overeen met elk bericht van domein mozilla.org)">
41<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Volledige naam bij vergelijken van e-mail adressen met bestaande identiteiten negeren">
42<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Als er geen naam bij een gevonden e-mail adres staat de volgende gebruiken:">
43<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Op het einde worden de gefilterde adressen toegevoegd aan het bericht-identiteit dropdown menu. U kunt ook selecteren hoe ze worden gebruikt als de nieuwe afzender-identiteit.">
44<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "Dialoogvenster openen om identiteit te kiezen">
45<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "Ook vragen of er slechts één adres mogelijk is">
46<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "Eerst aangetroffen identiteit gebruiken zonder interactie">
47<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(if there is only one possible address)">
48<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Statusberichten">
49<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notificaties">
50<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "Informatie over herkende kopteksten weergeven">
51<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "Slim Antwoorden / Slim Concept statusberichten inschakelen">
52<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "Weergaveduur statusberichten (0=oneindig)">
53<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "seconden">
54<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Foutopsporing">
55<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Om fouten te vinden, configuratieproblemen op te lossen en te begrijpen wat Virtual Identity doet, in het bijzonder met de SlimAntwoorden-filters, kunt u wat aanvullende informatie activeren. Het gebruik van deze optie vertraagt uw mailprogramma en dient derhalve niet permanent ingeschakeld te zijn.">
56<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "Veld met foutopsporings-informatie weergeven">
57<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtuele ID">
58<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity Slim Antwoorden">
59<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Kies een virtuele identiteit">
60<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "l">
61<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "z">
62<!ENTITY sentInOtherFolder.label "Overig:">
63<!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "o">
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.