source: chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.properties @ 00e70a

Last change on this file since 00e70a was 00e70a, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

added option to warn if virtual Identity is used

  • Property mode set to 100644
File size: 1.2 KB
Line 
1vident.sendLater.warning=Met de versie van uw e-mail client is het niet mogelijk om Virtual Identitiy te gebruiken voor later versturen van mail, concepten te maken of templates te maken.\n\n
2vident.sendLater.prefix=Virtuele identiteit vervangen door standaardidentiteit (
3vident.sendLater.postfix=)?
4vident.smartIdentity.vIUsage=virtuele identiteit wordt als verzender gebruikt
5vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ongeldige reguliere expressie wordt genegeerd.
6vident.smartIdentity.matchExisting=identieke bestaande identiteit aangetroffen.
7vident.smartIdentity.moreThanOne=(meer dan één adres gevonden)
8vident.smartIdentity.remRecipient=verzender verwijderd van ontvangerslijst.
9vident.getHeader.noHeader=geen andere kopteksten aangetroffen.
10vident.getHeader.headerFound=koptekst(en) gevonden:
11vident.sendNonvirtual.warning= You are going to send this email with a permanently stored Identity. Is this really what you are going to do?
12vident.sendVirtual.warning= You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
13extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Maakt het mogelijk om uw identiteits-instellingen voor een enkel bericht rechtstreeks te wijzigen.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.