source: chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.properties @ 9e9bab

Last change on this file since 9e9bab was 9e9bab, checked in by root <root@…>, 15 years ago

initial import v0.4.0

  • Property mode set to 100644
File size: 957 bytes
Line 
1vident.sendLater.warning=Met de versie van uw e-mail client is het niet mogelijk om Virtual Identitiy te gebruiken voor later versturen van mail, concepten te maken of templates te maken.\n\n
2vident.sendLater.prefix=Virtuele identiteit vervangen door standaardidentiteit (
3vident.sendLater.postfix=)?
4vident.smartIdentity.vIUsage=virtuele identiteit wordt als verzender gebruikt
5vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ongeldige reguliere expressie wordt genegeerd.
6vident.smartIdentity.matchExisting=identieke bestaande identiteit aangetroffen.
7vident.smartIdentity.moreThanOne=(meer dan één adres gevonden)
8vident.smartIdentity.remRecipient=verzender verwijderd van ontvangerslijst.
9vident.getHeader.noHeader=geen andere kopteksten aangetroffen.
10vident.getHeader.headerFound=koptekst(en) gevonden:
11extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Maakt het mogelijk om uw identiteits-instellingen voor een enkel bericht rechtstreeks te wijzigen.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.