source: chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.properties @ b1820a

Last change on this file since b1820a was b1820a, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

updated and added translations from babelzilla.org

  • Property mode set to 100644
File size: 1.2 KB
Line 
1vident.sendLater.warning=Met de versie van uw e-mailclient is het niet mogelijk om Virtual Identity te gebruiken voor later versturen van mail, om concepten te maken of om templates te maken.\n\n
2vident.sendLater.prefix=Virtuele identiteit vervangen door standaardidentiteit (
3vident.sendLater.postfix=)?
4vident.smartIdentity.vIUsage=virtuele identiteit wordt als verzender gebruikt
5vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ongeldige reguliere expressie wordt genegeerd.
6vident.smartIdentity.matchExisting=identieke bestaande identiteit aangetroffen.
7vident.smartIdentity.moreThanOne=(meer dan één adres gevonden)
8vident.smartIdentity.remRecipient=verzender verwijderd uit ontvangerslijst.
9vident.getHeader.noHeader=geen andere kopteksten aangetroffen.
10vident.getHeader.headerFound=koptekst(en) gevonden:
11vident.sendNonvirtual.warning=U staat op het punt dit e-mailbericht met een permanent opgeslagen identiteit te versturen. Wilt u dit echt?
12vident.sendVirtual.warning=You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
13extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Maakt het mogelijk om uw identiteitsinstellingen voor een enkel bericht rechtstreeks te wijzigen.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.