source: chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.properties @ b9fa52

Last change on this file since b9fa52 was b9fa52, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

adapted all translations to new features

  • Property mode set to 100644
File size: 2.1 KB
Line 
1vident.sendLater.warning=Met de versie van uw e-mailclient is het niet mogelijk om Virtual Identity te gebruiken voor later versturen van mail, om concepten te maken of om templates te maken.\n\n
2vident.sendLater.prefix=Virtuele identiteit vervangen door standaardidentiteit (
3vident.sendLater.postfix=)?
4vident.updateAddressBook.warning1=For the address '
5vident.updateAddressBook.warning2=' the Virtual Identity '
6vident.updateAddressBook.warning3=' is stored in your Addressbook. Should I replace this Identity with '
7vident.updateAddressBook.warning4=' ?
8vident.clearAddressBook.status.prefix=Currently are
9vident.clearAddressBook.status.postfix= Virtual Identities registered in your Addressbooks.
10vident.clearAddressBook.status.none=Currently are no Informations about Virtual Identites in your Addressbooks.
11vident.clearAddressBook.warning= Would you really like to remove these Informations?
12vident.updateVirtualIdentity.warning1=Foor the address '
13vident.updateVirtualIdentity.warning2=' in your Addressbook the Virtual Identity '
14vident.updateVirtualIdentity.warning3=' is stored. Should I replace current Virtual Identity in Senders Field with this one?
15vident.smartIdentity.vIUsage=virtuele identiteit wordt als verzender gebruikt
16vident.smartIdentity.vIaBookUsage= using Virtual Identity from Addressbook as sender
17vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ongeldige reguliere expressie wordt genegeerd.
18vident.smartIdentity.matchExisting=identieke bestaande identiteit aangetroffen.
19vident.smartIdentity.moreThanOne=(meer dan één adres gevonden)
20vident.smartIdentity.remRecipient=verzender verwijderd uit ontvangerslijst.
21vident.getHeader.noHeader=geen andere kopteksten aangetroffen.
22vident.getHeader.headerFound=koptekst(en) gevonden:
23vident.sendNonvirtual.warning=U staat op het punt dit e-mailbericht met een permanent opgeslagen identiteit te versturen. Wilt u dit echt?
24vident.sendVirtual.warning=You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
25extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Maakt het mogelijk om uw identiteitsinstellingen voor een enkel bericht rechtstreeks te wijzigen.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.