source: chrome/locale/pl-PL/v_identity/vI_upgrade.properties @ 7bd8ff

Last change on this file since 7bd8ff was 7bd8ff, checked in by rene <rene@…>, 12 years ago

added polish locales

  • Property mode set to 100644
File size: 2.3 KB
Line 
1vident.intro=Dziękuję za wybór Virtual Identity.\n\nVirtual Identity jest rozszerzeniem dla Twojego programu pocztowego pozwalającym na dynamiczne tworzenie toÅŒsamości bez potrzeby korzystania z okna "Konfiguracja kont", co moÅŒe być szczególnie przydatne, jeÅŒeli posiadasz własny serwer pocztowy i korzystasz z wielu róŌnych toÅŒsamości.\n\nProszę o zgłoszenie wszelkich problemów, pomysłów oraz oczekiwań pod adresem https://www.absorb.it/virtual-id
2vident.features=Nowe funkcje w wersji 0.5\n* wszystkie wirtualne toÅŒsamości mogą teraz zostać zapisane i uÅŒyte ponownie (domyślne działanie)\n* moÅŒliwość uÅŒywania wirtualnych toÅŒsamości w grupach dyskusyjnych\n* bezproblemowa współpraca z selektorem SMTP (wybierz domyślny serwer SMTP)\nmiłego korzystania z nowej wersji rozszerzenia!
3vident.license=Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; moÅŒesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\n\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iÅŒ będzie on uÅŒyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliÅŒszych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU dostępnej pod adresem http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html .\n\n---\nTen program został stworzony przez Rene Ejury'ego (2008).
4vident.0.5.0=Aby korzystać z nowej wersji Virtual Identity musisz zaktualizować bazę danych.\n\nWirtualne toÅŒsamości nie są juÅŒ przechowywane w ksiÄ…ÅŒce adresowej - do tego celu, począwszy od wersji 0.5pre, uÅŒywany jest oddzielny plik. JeÅŒeli będziesz teraz kontynuować, informacje o wirtualnych toÅŒsamościach zostaną przeniesione z ksiÄ…ÅŒki adresowej do tego pliku.
5vident.finish=Aktualizacja/Instalacja została pomyślnie zakończona.\n\nMiłego korzystania z Virtual Identity.\n\nJakość oprogramowania zaleÅŒy równieÅŒ od Ciebie, więc proszę o zgłaszanie wszelkich błędów i problemów z działaniem rozszerzenia lub o pomoc w tworzeniu dokumentacji pod adresem https://www.absorb.it/virtual-id . MoÅŒesz takÅŒe pomóc tłumaczyć program na stronie http://babelzilla.org .
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.