source: chrome/locale/pl-PL/v_identity/v_identity.properties @ c9b6a7

Last change on this file since c9b6a7 was c9b6a7, checked in by rene <rene@…>, 13 years ago

updated locales

  • Property mode set to 100644
File size: 2.6 KB
Line 
1# to translate
2vident.sendLater.warning=Zainstalowana wersja programu pocztowego nie pozwala na korzystanie z funkcji Virtual Identity pozwalających na zaplanowane wysyłanie wiadomości, tworzenie szkiców i szablonów.\n\n
3vident.sendLater.prefix=Czy chcesz zastąpić wirtualną toÅŒsamość domyślną toÅŒsamością (
4vident.sendLater.postfix=)?
5
6vident.updateStorage.title=Zachowano juÅŒ wirtualną toÅŒsamość dla tego odbiercy.
7vident.updateStorage.recipient=Odbiorca
8vident.updateStorage.currentIdentity=Podana toÅŒsamość
9vident.updateStorage.storedIdentity=Zachowana toÅŒsamość
10vident.updateStorage.query=Czy chcesz zachować podaną toÅŒsamość?
11
12vident.replaceVIdentity.title=Korzystasz juÅŒ z wirtualnej toÅŒsamości.
13vident.replaceVIdentity.recipient=Odbiorca
14vident.replaceVIdentity.currentIdentity=UÅŒywana toÅŒsamość
15vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Przechowywana toÅŒsamość
16vident.replaceVIdentity.query=Czy chcesz skorzystać z zachowanej toÅŒsamości?
17
18vident.statusText.save.off.line1=przechowywanie wirtualnych toÅŒsamości
19vident.statusText.save.off.line2=nieaktywne
20vident.statusText.save.ok.line1=przechowywanie wirtualnych toÅŒsamości
21vident.statusText.save.ok.line2=
22vident.statusText.save.base.line1=przechowywanie wirtualnych toÅŒsamości
23vident.statusText.save.base.line2=(remember underlying Identity)
24
25vident.identityData.Name=Nazwa
26vident.identityData.Address=Adres
27vident.identityData.SMTP=Serwer SMTP
28vident.identityData.baseID=Podstawowa toÅŒsamość
29
30vident.smartIdentity.vIUsage=uÅŒywanie wirtualnej toÅŒsamości jako nadawcy
31vident.smartIdentity.vIStorageUsage=uÅŒywanie zachowanej wirtualnej toÅŒsamości jako nadawcy
32vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=Nowy odbiorca ma zachowaną inną wirtualną toÅŒsamość. Zignorowano.
33vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorowanie niewłaściwego wyraÅŒenia regularnego.
34vident.smartIdentity.matchExisting=znaleziono pasującą istniejącą toÅŒsamość.
35vident.smartIdentity.moreThanOne=(znaleziono więcej niÅŒ jeden adres)
36vident.smartIdentity.remRecipient=usunięto nadawcę z listy odbiorców.
37vident.getHeader.noHeader=nie wykryto innych nagłówków.
38vident.getHeader.headerFound=liczba znalezionych nagłówków:
39vident.sendNonvirtual.warning=Zamierzasz wysłać tę wiadomość korzystając z rzeczywistej toÅŒsamości. Czy na pewno chcesz to zrobić?
40vident.sendVirtual.warning=Zamierzasz wysłać tę wiadomość korzystając z wirtualnej toÅŒsamości. Czy na pewno chcesz to zrobić?
41extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Pozwala na dynamiczną modyfikację ustawień toÅŒsamości dla pojedynczej wiadomości.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.