source: locale/cs-CZ/vI_upgrade.properties @ 184c6c

ng_0.9
Last change on this file since 184c6c was 184c6c, checked in by rene <rene@…>, 10 years ago

rearranged tree structure / added build-script

  • Property mode set to 100644
File size: 1.6 KB
Line 
1vident.intro=Děkujeme, ÅŸe pouşíváte Virtual Identity.\n\nVirtual Identity je rozšíření pro váš poÅ¡tovní program, které vám umoÅŸní za běhu tvorbu identit i bez pouÅŸití Nastavení účtu. To je zvláště uÅŸitečné v případě, ÅŸe máte vlastní poÅ¡tovní server a pouşíváte spoustu identit.\n\nPokud máte nějaké problémy, nápady nebo poÅŸadavky, můşete je nahlásit na https://www.absorb.it/virtual-id\n\nNásledují další kroky průvodce aktualizací.
2vident.features= Features of the 0.8 release\n* stored Identities/SMTPs (in Accout dialog) are monitored to adapt mapping of virtual identitiy-Storage if required\n* added export/import option for Datastorage transfer
3vident.license=Tento program je volnÃœ software; můşete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU, vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vaÅ¡eho uváşení) kterékoli pozdější verze.\n\nTento program je rozÅ¡iřován v naději, ÅŸe bude uÅŸitečnÃœ, avÅ¡ak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte ve Obecné veřejné licenci GNU na http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html .\n\n---\nTento program vytvořil Rene Ejury (2011).
4vident.finish=Aktualizace/Instalace proběhla úspěšně.\n\nUÅŸijte si Virtal Identity.\n\nKvalita software záleşí také na vás, prosím nahlaste chyby, problémy nebo pomozte s psaním dokumentace na https://www.absorb.it/virtual-id . S překladem rozšíření můşete pomoci na http://babelzilla.org .
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.