source: locale/nl/vI_upgrade.properties @ 184c6c

ng_0.9
Last change on this file since 184c6c was 184c6c, checked in by rene <rene@…>, 10 years ago

rearranged tree structure / added build-script

  • Property mode set to 100644
File size: 1.6 KB
Line 
1vident.intro=Bedankt voor het gebruiken van Virtual Identity.\n\nVirtual Identity is een extensie voor uw e-mailclient die u de mogelijkheid geeft om heel eenvoudig identiteiten te creëren zonder gebruik te maken van het Accountdialoogvenster. Dit is vooral nuttig als u een eigen mailserver hebt en veel verschillende identiteiten gebruikt.\n\nMeld a.u.b. alle problemen, ideeën of verzoeken bij https://www.absorb.it/virtual-id\n\nU kunt nu doorgaan met alle stappen van de Upgradewizard.
2vident.features= Features of the 0.8 release\n* stored Identities/SMTPs (in Accout dialog) are monitored to adapt mapping of virtual identitiy-Storage if required\n* added export/import option for Datastorage transfer
3vident.license=Dit programma is gratis software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2 van deze licentie of (optioneel) elke latere versie.\n\nDit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig is, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Lees de GNU General Public License op http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html voor meer details.\n\n---\nDit programma is ontwikkeld door Rene Ejury (2011).
4vident.finish=Bijwerken/installatie succesvol verlopen.\n\nVeel plezier bij het gebruik van Virtual Identity.\n\nDe kwaliteit van de software hangt ook van u af, dus meld a.u.b. fouten en problemen of help bij het schrijven van documentatie op https://www.absorb.it/virtual-id . U kunt ook helpen het programma te vertalen op http://www.babelzilla.org.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.