Changeset 11d61f


Ignore:
Timestamp:
Mar 25, 2009, 10:33:06 AM (13 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
lite_0.1, multiEdit, ng_0.6, ng_0.6_help, ng_0.8, ng_0.9
Children:
25c15a
Parents:
0d47d1
Message:

updated locales

Location:
chrome/locale
Files:
21 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_rdfDataEditor.properties

  r0d47d1 r11d61f  
  66vI_rdfDataTree.dataType.maillist=seznam adres
  77vI_rdfDataTree.dataType.newsgroup=diskusní skupina
   8vI_rdfDataTree.dataType.filter=filter
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_rdfDataTree.dtd

  r0d47d1 r11d61f  
  55<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "Zobrazit vše">
  66<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "o">
   7<!ENTITY vI_rdfDataTree.indexColumn.label "No."> <!-- to translate -->
  78<!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "Příjemce">
  89<!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Typ">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  r0d47d1 r11d61f  
  1212<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "pouşití podpisu">
  1313<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "pouşití PGP/MIME">
   14<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.Warning.label "please reopen current windows to apply these settings"> <!-- to translate -->
  1415
  1516<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "další uloşená nastavení">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_upgrade.properties

  r0d47d1 r11d61f  
  11vident.intro=Děkujeme, ÅŸe pouşíváte Virtual Identity.\n\nVirtual Identity je rozšíření pro váš poÅ¡tovní program, které vám umoÅŸní za běhu tvorbu identit i bez pouÅŸití Nastavení účtu. To je zvláště uÅŸitečné v případě, ÅŸe máte vlastní poÅ¡tovní server a pouşíváte spoustu identit.\n\nPokud máte nějaké problémy, nápady nebo poÅŸadavky, můşete je nahlásit na https://www.absorb.it/virtual-id\n\nNásledují další kroky průvodce aktualizací.
  2 vident.features= New features of the 0.6 releases\n* cleaner, object-oriented programming\n* tooltips to inform you about the identities\n\n---\nIt's a preview, so please report every problem at https://www.absorb.it/virtual-id .
   2vident.features= New features of the 0.6 release (pre1)\n* cleaner, object-oriented programming\n* tooltips to inform you about the identities\n* filter to apply stored identities to domains etc.\n\n---\nIt's a preview, so please report every problem at https://www.absorb.it/virtual-id .
  33vident.license=Tento program je volnÃœ software; můşete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU, vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vaÅ¡eho uváşení) kterékoli pozdější verze.\n\nTento program je rozÅ¡iřován v naději, ÅŸe bude uÅŸitečnÃœ, avÅ¡ak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte ve Obecné veřejné licenci GNU na http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html .\n\n---\nTento program vytvořil Rene Ejury (2008).
  4 vident.0.5.0=Pro pouÅŸití nové verze Virtual Identity musíte aktualizovat databázi.\n\nVirtuální identity jiÅŸ nejsou uloÅŸeny v adresáři a od verze 0.5pre se ukládají do samostatného souboru. Pokud budete nyní pokračovat, informace o vaÅ¡ich virtuálních identitách budou přeneseny z adresáře do nového souboru.
  54vident.finish=Aktualizace/Instalace proběhla úspěšně.\n\nUÅŸijte si Virtal Identity.\n\nKvalita software záleşí také na vás, prosím nahlaste chyby, problémy nebo pomozte s psaním dokumentace na https://www.absorb.it/virtual-id . S překladem rozšíření můşete pomoci na http://babelzilla.org .
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd

  r0d47d1 r11d61f  
  1313<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipChange.label "změníte kliknutím">
  1414
   15<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra1Button.label "Abort Sending"> <!-- to translate -->
   16
  1517<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
  1618<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_rdfDataEditor.properties

  r0d47d1 r11d61f  
  66vI_rdfDataTree.dataType.maillist=Mailing-Liste
  77vI_rdfDataTree.dataType.newsgroup=News-Gruppe
   8vI_rdfDataTree.dataType.filter=Filter
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_rdfDataTree.dtd

  r0d47d1 r11d61f  
  55<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "zeige alle">
  66<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "z">
   7<!ENTITY vI_rdfDataTree.indexColumn.label "Nr.">
  78<!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "EmpfÀnger">
  89<!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Typ">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  r0d47d1 r11d61f  
  1212<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "Unterschriften-Nutzung">
  1313<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "PGP/MIME Nutzung">
   14<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.Warning.label "geöffnete Fenster schliessen und neu öffnen zum ÃŒbernehmen">
  1415
  1516<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "zusÀtzlich gespeicherte Einstellungen">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_upgrade.properties

  r0d47d1 r11d61f  
  11vident.intro=Willkommen bei Virtual Identity.\n\nVirtual Identity ist eine Erweiterung fÌr Dein Email-Programm. Diese gibt Dir die Möglichkeit, neue IdentitÀten schnell und ohne den traditionellen Account-Dialog wÀhrend dem Schreiben einer Email zu erstellen. Das ist besonders sinnvoll, wenn Du einen eigenen Mailserver betreibst und viele unterschiedliche Email Adressen zur Kommunikation benutzt.\n\nBitte berichte Probleme, Ideen oder WÌnsche unter https://www.absorb.it/virtual-id\n\nFÌhre nun alle Schritte des Update-Assistenten durch.
  2 vident.features= New features of the 0.6 releases\n* cleaner, object-oriented programming\n* tooltips to inform you about the identities\n\n---\nIt's a preview, so please report every problem at https://www.absorb.it/virtual-id .
   2vident.features= New features of the 0.6 release (pre1)\n* cleaner, object-oriented programming\n* tooltips to inform you about the identities\n* filter to apply stored identities to domains etc.\n\n---\nIt's a preview, so please report every problem at https://www.absorb.it/virtual-id .
  33vident.license=Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemÀß Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder spÀteren Version.\n\nDie Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, daß es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License unter http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\n\n---\nDieses Programm wurde entwickelt von Rene Ejury (2008).
  4 vident.0.5.0=Um die neue Version von Virtual Identity zu nutzen muss die Datenbasis aktualisiert werden.\n\nVirtuelle IdentitÀten werden nun nicht mehr im Adressbuch gespeichert, von Version 0.5 an wird eine separate Datei genutzt. Wenn Du nun fortfÀhrst, werden Virtuelle IdentitÀten vom Adressbuch in die neue Datenbasis ÃŒbernommen.
  54vident.finish=Upgrade/Installation erfolgreich.\n\nViel Erfolg bei der Nutzung von Virtual Identity.\n\nDie QualitÀt der Erweiterung hÀngt auch von Dir ab. Bitte melde Fehler und Probleme oder ergÀnze die Dokumentation unter https://www.absorb.it/virtual-id . Ausserdem werden unter http://babelzilla.org immer Übersetzungen gesucht.
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/v_identity.dtd

  r0d47d1 r11d61f  
  1313<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipChange.label "Àndere durch Maus-Klick">
  1414
   15<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra1Button.label "Senden Abbrechen">
   16
  1517<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
  1618<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 • chrome/locale/en-US/v_identity/vI_upgrade.properties

  r0d47d1 r11d61f  
  11vident.intro= Thank you for using Virtual Identity.\n\nVirtual Identity is an Extension for your email client, which gives you the possibility to create Identity's on the fly without using the Account Dialog. This is especially useful, if you have an own mailserver and use many different Identities.\n\nPlease report all problems, ideas or requierements at https://www.absorb.it/virtual-id\n\nContinue all steps of the Ugrade-Wizard.
  2 vident.features= New features of the 0.6 releases\n* cleaner, object-oriented programming\n* tooltips to inform you about the identities\n\n---\nIt's a preview, so please report every problem at https://www.absorb.it/virtual-id .
   2vident.features= New features of the 0.6 release (pre1)\n* cleaner, object-oriented programming\n* tooltips to inform you about the identities\n* filter to apply stored identities to domains etc.\n\n---\nIt's a preview, so please report every problem at https://www.absorb.it/virtual-id .
  33vident.license= This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for more details.\n\n---\nThis program was developed by Rene Ejury (2008).
  44vident.finish= Upgrade/Installation successfull.\n\nEnjoy using Virtal Identity.\n\nThe quality of the software is also depending on you, so please report bugs and problems or help writing some documentation at https://www.absorb.it/virtual-id . You can also help translating the program at http://babelzilla.org .
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_rdfDataEditor.properties

  r0d47d1 r11d61f  
  66vI_rdfDataTree.dataType.maillist=listas de correo
  77vI_rdfDataTree.dataType.newsgroup=grupos de noticias
   8vI_rdfDataTree.dataType.filter=filter
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_rdfDataTree.dtd

  r0d47d1 r11d61f  
  55<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "Mostrar todo">
  66<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "w">
   7<!ENTITY vI_rdfDataTree.indexColumn.label "No."> <!-- to translate -->
  78<!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "Destinatario">
  89<!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Tipo">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  r0d47d1 r11d61f  
  1212<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "uso de la firma">
  1313<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "uso de PGP/MIME">
   14<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.Warning.label "please reopen current windows to apply these settings"> <!-- to translate -->
  1415
  1516<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "opciones adicionales del almacén">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_upgrade.properties

  r0d47d1 r11d61f  
  11vident.intro=Gracias por usar Virtual Identity.\n\nVirtual Identity es una extensión para su cliente de correo, que le permite crear identidades usando el asistente de cuentas. Esto es especialmente útil si tiene su propio servidor de correo y usa diferentes identidades.\n\nPor favor, informe de cualquier error, idea o requisito en https://www.absorb.it/virtual-id\n\nSiga todos los pasos de asistente de actualización.
  2 vident.features= New features of the 0.6 releases\n* cleaner, object-oriented programming\n* tooltips to inform you about the identities\n\n---\nIt's a preview, so please report every problem at https://www.absorb.it/virtual-id .
   2vident.features= New features of the 0.6 release (pre1)\n* cleaner, object-oriented programming\n* tooltips to inform you about the identities\n* filter to apply stored identities to domains etc.\n\n---\nIt's a preview, so please report every problem at https://www.absorb.it/virtual-id .
  33vident.license=Este programa es software libre; usted puede distribuirlo y/o modificarlo siguiendo los términos de la GNU General Public License publicada por la Free Software Foundation; en su versión 2, o (en función de su criterio) cualquier versión posterior.\n\nEste programa se distribuye con la intención de ser útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA; ni si quiera con la garantía implícita de MERCANTIBILIDAD o SER ADECUADO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte la GNU General Public License en http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html para ver más detalles.\n\n---\nEste programa ha sido desarrollado por Rene Ejury (2008).
  4 vident.0.5.0=Para usar la nueva versión de Virtual Identity tiene que actualizar su base de datos.\n\nLas identidades virtuales ya no se guardan en la libreta de direcciones, ya que se usa un archivo aparte a partir de la versión 0.5pre. Si continúa, la información sobre las identidades virtuales se pasará de su libreta de direcciones al nuevo archivo.
  54vident.finish=Instalación/Actualización correcta.\n\nDisfrute usando Virtual Identity.\n\nLa calidad de este programa también depende de usted, así que por favor informe de fallos y problemas o ayude escribiendo documentación en https://www.absorb.it/virtual-id . También puede ayudar a traducir este programa en http://babelzilla.org .
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/v_identity.dtd

  r0d47d1 r11d61f  
  1313<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipChange.label "pulse para cambiar">
  1414
   15<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra1Button.label "Abort Sending"> <!-- to translate -->
   16
  1517<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
  1618<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_rdfDataEditor.properties

  r0d47d1 r11d61f  
  66vI_rdfDataTree.dataType.maillist=mailinglijst
  77vI_rdfDataTree.dataType.newsgroup=nieuwsgroep
   8vI_rdfDataTree.dataType.filter=filter
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_rdfDataTree.dtd

  r0d47d1 r11d61f  
  55<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "Alles weergeven">
  66<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "W">
   7<!ENTITY vI_rdfDataTree.indexColumn.label "No.">  <!-- to translate -->
  78<!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "Ontvanger">
  89<!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Type">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  r0d47d1 r11d61f  
  1212<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "Handtekeninggebruik">
  1313<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "PGP/MIME-gebruik">
   14<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.Warning.label "please reopen current windows to apply these settings"> <!-- to translate -->
  1415
  1516<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "Aanvullende opgeslagen instellingen">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_upgrade.properties

  r0d47d1 r11d61f  
  11vident.intro=Bedankt voor het gebruiken van Virtual Identity.\n\nVirtual Identity is een extensie voor uw e-mailclient die u de mogelijkheid geeft om heel eenvoudig identiteiten te creëren zonder gebruik te maken van het Accountdialoogvenster. Dit is vooral nuttig als u een eigen mailserver hebt en veel verschillende identiteiten gebruikt.\n\nMeld a.u.b. alle problemen, ideeën of verzoeken bij https://www.absorb.it/virtual-id\n\nU kunt nu doorgaan met alle stappen van de Upgradewizard.
  2 vident.features= New features of the 0.6 releases\n* cleaner, object-oriented programming\n* tooltips to inform you about the identities\n\n---\nIt's a preview, so please report every problem at https://www.absorb.it/virtual-id .
   2vident.features= New features of the 0.6 release (pre1)\n* cleaner, object-oriented programming\n* tooltips to inform you about the identities\n* filter to apply stored identities to domains etc.\n\n---\nIt's a preview, so please report every problem at https://www.absorb.it/virtual-id .
  33vident.license=Dit programma is gratis software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2 van deze licentie of (optioneel) elke latere versie.\n\nDit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig is, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Lees de GNU General Public License op http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html voor meer details.\n\n---\nDit programma is ontwikkeld door Rene Ejury (2008).
  44vident.finish=Bijwerken/installatie succesvol verlopen.\n\nVeel plezier bij het gebruik van Virtual Identity.\n\nDe kwaliteit van de software hangt ook van u af, dus meld a.u.b. fouten en problemen of help bij het schrijven van documentatie op https://www.absorb.it/virtual-id . U kunt ook helpen het programma te vertalen op http://www.babelzilla.org.
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.dtd

  r0d47d1 r11d61f  
  1313<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipChange.label "Klik om te wijzigen">
  1414
   15<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra1Button.label "Abort Sending"> <!-- to translate -->
   16
  1517<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "l">
  1618<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "z">
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.