Changeset 3d6752


Ignore:
Timestamp:
Oct 29, 2010, 1:32:47 AM (11 years ago)
Author:
rene <just@…>
Branches:
ng_0.6, ng_0.8, ng_0.9
Children:
eb95e7
Parents:
350214
Message:

updated locales with english translations

Location:
chrome/locale
Files:
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r350214 r3d6752  
  4848
  4949
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Vstup">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "VÃœsledné označení">
   50<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Identity Input"> <!-- translate -->
   52<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell2.label "VÃœsledné označení">
  5253
  53 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Vstup identity">
  54 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Smart Reply a úloÅŸiÅ¡tě">
  55 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "Smart Draft a úloÅŸiÅ¡tě">
   54<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   55<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Restrict Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   56<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.usage.desc "If you create a new message, your email program selects some Identity to use for this message. Here you can decide, which of those permanently stored Identities can be changed by virtual Identity if you create the message. By default all Identities can be changed (newly added Identities are enabled by default)."> <!-- translate -->
   57
   58<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Vstup identity">
   59<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply a úloÅŸiÅ¡tě">
   60<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft a úloÅŸiÅ¡tě">
  5661<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Zde můşete nastavit prioritu uloÅŸenÃœm virtuálním identitám, nebo identitám získanÃœm funkcí 'Smart Reply' při odpovědi na e-mail.">
  5762<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "preferovat identity z 'Smart Reply'">
   
  6065<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Pokud upravujete Koncept nebo Å ablonu, není třeba nic nastavovat. Pokud je rozšíření schopno číst hlavičky uloÅŸenÃœch e-mailů, vytvoří se odpovídající virtuální identita. V Konceptu/Å abloně není uloÅŸena informace o SMTP ani şádné další nastavení. Pokud je to moÅŸné, je tato informace získána z úloÅŸiÅ¡tě Virtual Identity.">
  6166
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Zpracování vÃœsledku">
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Obsluha vÃœsledků">
   67<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.header "Zpracování vÃœsledku">
   68<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Obsluha vÃœsledků">
  6469<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "VÃœsledky hledání v úloÅŸiÅ¡ti Virtual Identity a Smart Reply nebo vÃœsledky analÃœzy hlaviček Smart Draft jsou přidány do nabídky identit. Můşete si také zvolit, jak by mohly bÃœt pouÅŸity coby nové identity odesílatele.">
  6570<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "otevřít dialog pro vÃœběr identity">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r350214 r3d6752  
  4848
  4949
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Eingang">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Ergebnis-Auswahl">
   50<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Virtual Identity Nutzung">
   51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "IdentitÀten Eingang">
   52<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell2.label "Ergebnis-Auswahl">
  5253
  53 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "IdentitÀten-Eingang">
  54 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Smart Reply und Speicher">
  55 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "Smart Draft und Speicher">
   54<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Virtual Identity Nutzung">
   55<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "BeschrÀnke dir Nutzung von Virtual Identity">
   56<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.usage.desc "Wenn Du eine neue Nachricht erstellst, wÀhlt Dein Mail-Programm eine IdentitÀt fÃŒr Dich aus. An dieser Stelle kannst Du entscheiden, welche dieser gespeicherten IdentitÀten Du mit virtual Identity verÀndern möchtest. Normalerweise werden alle IdentitÀten verÀndert, auch neu hinzugefÃŒgte.">
   57
   58<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "IdentitÀten-Eingang">
   59<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply und Speicher">
   60<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft und Speicher">
  5661<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Die PrioritÀt von im Speicher gefundenen IdentitÀten gegenÌber solchen, die mit 'Smart Reply' gefunden wurden, kann hier konfiguriert werden.">
  5762<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "bevorzuge Smart Reply-IdentitÀten">
   
  6065<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Wenn Du eine Vorlage oder einen Entwurf bearbeitest, gibt es nichts weiter zu konfigurieren. Wenn die Erweiterung in den Kopfzeilen der gespeicherten Email Informationen findet, wird eine entsprechende IdentitÀt erzeugt. Allerdings finden sich im Entwurf keine Informationen Ìber SMTP oder weitere spezifische Einstellungen. Diese Informationen werde, wenn möglich, aus dem IdentitÀten-Speicher erfragt.">
  6166
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Ergebnis-Auswahl">
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Verwendung der Ergebnisse">
   67<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.header "Ergebnis-Auswahl">
   68<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Verwendung der Ergebnisse">
  6469<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "Die Ergebnisse der Suche im IdentitÀten-Speicher und der 'Smart reply' bzw. 'Smart Draft' Kopfzeilen-Analyse werden zum IdentitÀten-Menu hinzugefÌgt. Hier kannst Du auswÀhlen, wie und ob diese als neue Sender-IdentitÀt genutzt werden.">
  6570<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "öffne ein Dialogfenster zur Auswahl der IdentitÀt">
 • chrome/locale/en-US/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r350214 r3d6752  
  4848
  4949
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Input">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Result Selection">
   50<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Virtual Identity Usage">
   51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Identity Input">
   52<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell2.label "Result Selection">
  5253
  53 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Identity Input">
  54 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Smart Reply and Storage">
  55 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "Smart Draft and Storage">
   54<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Virtual Identity Usage">
   55<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Restrict Virtual Identity Usage">
   56<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.usage.desc "If you create a new message, your email program selects some Identity to use for this message. Here you can decide, which of those permanently stored Identities can be changed by virtual Identity if you create the message. By default all Identities can be changed (newly added Identities are enabled by default).">
   57
   58<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Identity Input">
   59<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply and Storage">
   60<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft and Storage">
  5661<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "If you answer any emails, the priority of stored Virtual Identities compared to ones retrieved with &apos;Smart Reply&apos; can configured here.">
  5762<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "prefer &apos;Smart Reply&apos;-Identities">
   
  6065<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "If you edit a Draft (or a Template) there is nothing to configure. If the extension is able to read the header of the stored email, a related Virtual Identity is created. There is no information about SMTP or any other specific settings in the Draft/Template. This information is, if possible, retrieved from the Virtual Identity Storage.">
  6166
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Result Handling">
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Handling of the Results">
   67<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.header "Result Handling">
   68<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Handling of the Results">
  6469<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "The results of the search in the Virtual Identity Storage and the Smart Reply or Smart Draft header analysis are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity.">
  6570<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "open a dialog to choose Identity">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r350214 r3d6752  
  4848
  4949
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Entrada">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Selección resultante">
   50<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Identity Input"> <!-- translate -->
   52<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell2.label "Selección resultante">
  5253
  53 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Entrada de la identidad">
  54 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Respuesta rápida y almacén">
  55 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "Borrador rápido y almacén">
   54<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   55<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Restrict Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   56<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.usage.desc "If you create a new message, your email program selects some Identity to use for this message. Here you can decide, which of those permanently stored Identities can be changed by virtual Identity if you create the message. By default all Identities can be changed (newly added Identities are enabled by default)."> <!-- translate -->
   57
   58<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Entrada de la identidad">
   59<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Respuesta rápida y almacén">
   60<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Borrador rápido y almacén">
  5661<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Al responder un mensaje, aquí puede configurar la prioridad de las identidades virtuales guardadas en comparación con las recuperadas de 'Respuesta rápida'.">
  5762<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "preferir las identidades de 'respuesta rápida'">
   
  6065<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Si edita un borrador o plantilla no hay nada que configurar. Si la extensión es capaz de leer la cabecera del mensaje guardado, se creará una identidad virtual relacionada. No hay información sobre SMTP ni otras opciones específicas en los borradores y plantillas. Esta información se obtendrá, si es posible, del almacén de identidades virtuales.">
  6166
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Manejo de resultados">
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Manejo de resultados">
   67<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.header "Manejo de resultados">
   68<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Manejo de resultados">
  6469<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "Los resultados de la búsqueda en el análisis de las cabecers del almacén de identidades virtuales y la respuesta rápida o el borrador rápido se añadirán al desplegable de identidades. También puede seleccionar como se usarán como las nuevas identidades de envío.">
  6570<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "abrir una ventana para preguntar la identidad">
 • chrome/locale/fr/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r350214 r3d6752  
  4848
  4949
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Saisie">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Sélection de résultats">
   50<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Identity Input"> <!-- translate -->
   52<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell2.label "Sélection de résultats">
  5253
  53 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Saisie de l'identité">
  54 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Réponse intelligente et stockage">
  55 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "Brouillon intelligent et stockage">
   54<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   55<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Restrict Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   56<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.usage.desc "If you create a new message, your email program selects some Identity to use for this message. Here you can decide, which of those permanently stored Identities can be changed by virtual Identity if you create the message. By default all Identities can be changed (newly added Identities are enabled by default)."> <!-- translate -->
   57
   58<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Saisie de l'identité">
   59<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Réponse intelligente et stockage">
   60<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Brouillon intelligent et stockage">
  5661<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Si vous répondez à tous vos mails, vous pouvez configurer ici la priorité donnée aux identités virtuelles par rapport à celles qui sont récupérées dans 'Réponse intelligente'.">
  5762<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "préférer les identités 'Réponse intelligente'">
   
  6065<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Si vous éditez un brouillon (ou un modÚle) il n'y a rien à configurer. Si l'extension peut lire l'en-tête du mail stocké, une identité virtuelle sera créée. Il n'y a aucune information de SMTP ou d'autres paramÚtres spécifiques de brouillon/modÚle. Cette information est, si possible, récupérée depuis le stockage d'identité virtuelle.">
  6166
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Gestion des résultats">
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Traitement des résultats">
   67<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.header "Gestion des résultats">
   68<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Traitement des résultats">
  6469<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "Les résultats de la recherche dans le stockage d'identité virtuelle et l'analyse des en-têtes par la 'réponse intelligente' et le &quot;brouillon intelligent' seront ajoutés  au menu déroulant des identités de messages. Vous pouvez aussi choisir comment ils pourraient être utilisés pour de nouvelles identités d'expéditeur.">
  6570<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "ouvrir une boîte de dialogue pour choisir l'identité">
 • chrome/locale/nl/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r350214 r3d6752  
  4848
  4949
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Invoer">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Resultaatselectie">
   50<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Invoer">
   52<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell2.label "Resultaatselectie">
  5253
  53 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Identiteitsinvoer">
  54 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Slim Antwoorden en Opslaan">
  55 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "Slim Concept en Opslaan">
   54<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   55<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Restrict Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   56<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.usage.desc "If you create a new message, your email program selects some Identity to use for this message. Here you can decide, which of those permanently stored Identities can be changed by virtual Identity if you create the message. By default all Identities can be changed (newly added Identities are enabled by default)."> <!-- translate -->
   57
   58<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Identiteitsinvoer">
   59<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Slim Antwoorden en Opslaan">
   60<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Slim Concept en Opslaan">
  5661<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Als u antwoordt op e-mailberichten kan de prioriteit van opgeslagen virtuele identiteiten in vergelijking met de identiteiten die met Slim Antwoorden worden verkregen hier worden ingesteld.">
  5762<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "Voorkeur geven aan Slim Antwoorden-identiteiten">
   
  6065<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Indien u een Concept (of Sjabloon) bewerkt is er niets in te stellen. Als de extensie in staat is om de koptekst van het opgeslagen bericht te lezen wordt een eraan gerelateerde virtuele identiteit gecreëerd. Er is geen informatie over SMTP of een andere specifieke instelling in het Concept/de Sjabloon. Deze informatie wordt, indien mogelijk, opgehaald uit de opgeslagen virtuele identiteiten.">
  6166
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Resultaatverwerking">
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Resultaatverwerking">
   67<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.header "Resultaatverwerking">
   68<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Resultaatverwerking">
  6469<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "De resultaten van de zoekopdracht in de opgeslagen virtuele identiteiten en de koptekstanalyse van Slim Antwoorden of Slim Concept worden toegevoegd aan het dropdownmenu van de berichtidentiteit. U kunt ook selecteren hoe ze kunnen worden gebruikt als de identiteit van de nieuwe afzender.">
  6570<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "Dialoogvenster openen om identiteit te kiezen">
 • chrome/locale/ru-RU/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r350214 r3d6752  
  8181
  8282
  83 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "ВвПЎ лОчМыÑ
  84  ÐŽÐ°ÐœÐœÑ‹Ñ
  85 ">
  86 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "ВыбПр результатПв">
  87 
  88 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "ВвПЎ лОчМыÑ
  89  ÐŽÐ°ÐœÐœÑ‹Ñ
  90 ">
  91 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "«УЌМый Птвет» О Ñ
   83<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   84<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "ВвПЎ лОчМыÑ
   85 ÐŽÐ°ÐœÐœÑ‹Ñ
   86">
   87<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell2.label "ВыбПр результатПв">
   88
   89<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   90<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Restrict Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
   91<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.usage.desc "If you create a new message, your email program selects some Identity to use for this message. Here you can decide, which of those permanently stored Identities can be changed by virtual Identity if you create the message. By default all Identities can be changed (newly added Identities are enabled by default)."> <!-- translate -->
   92
   93<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "ВвПЎ лОчМыÑ
   94 ÐŽÐ°ÐœÐœÑ‹Ñ
   95">
   96<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "«УЌМый Птвет» О Ñ
  9297раМОлОще">
  93 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "«УЌМый черМПвОк» О Ñ
   98<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "«УЌМый черМПвОк» О Ñ
  9499раМОлОще">
  95100<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "КПгЎа Вы Птвечаете Ма сППбщеМОя, Вы ЌПжете ПпреЎелОть, какОЌ ЎаММыЌ ПтЎавать прОПрОтет: лОчМыЌ ЎаММыЌ, МаÑ
   
  116121раМОлОще.">
  117122
  118 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "ОбрабПтка результатПв">
  119 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "ОбрабПтка результатПв">
   123<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.header "ОбрабПтка результатПв">
   124<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "ОбрабПтка результатПв">
  120125<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "Результаты пПОска лОчМыÑ
  121126 ÐŽÐ°ÐœÐœÑ‹Ñ
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.