Ignore:
Timestamp:
Jul 17, 2011, 12:07:18 PM (10 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
ng_0.8, ng_0.9
Children:
f88f6c
Parents:
b487af
Message:

removed "preview"-info from introduction

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_upgrade.properties

  rb487af r84dd23  
  11vident.intro=Děkujeme, ÅŸe pouşíváte Virtual Identity.\n\nVirtual Identity je rozšíření pro váš poÅ¡tovní program, které vám umoÅŸní za běhu tvorbu identit i bez pouÅŸití Nastavení účtu. To je zvláště uÅŸitečné v případě, ÅŸe máte vlastní poÅ¡tovní server a pouşíváte spoustu identit.\n\nPokud máte nějaké problémy, nápady nebo poÅŸadavky, můşete je nahlásit na https://www.absorb.it/virtual-id\n\nNásledují další kroky průvodce aktualizací.
  2 vident.features= Features of the 0.8 preview release\n* stored Identities/SMTPs (in Accout dialog) are monitored to adapt mapping of virtual identitiy-Storage if required\n* added export/import option for Datastorage transfer\n---\nTHIS IS A PREVIEW VERSION: please report all problems at https://www.absorb.it/virtual-id
   2vident.features= Features of the 0.8 release\n* stored Identities/SMTPs (in Accout dialog) are monitored to adapt mapping of virtual identitiy-Storage if required\n* added export/import option for Datastorage transfer
  33vident.license=Tento program je volnÃœ software; můşete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU, vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vaÅ¡eho uváşení) kterékoli pozdější verze.\n\nTento program je rozÅ¡iřován v naději, ÅŸe bude uÅŸitečnÃœ, avÅ¡ak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte ve Obecné veřejné licenci GNU na http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html .\n\n---\nTento program vytvořil Rene Ejury (2011).
  44vident.finish=Aktualizace/Instalace proběhla úspěšně.\n\nUÅŸijte si Virtal Identity.\n\nKvalita software záleşí také na vás, prosím nahlaste chyby, problémy nebo pomozte s psaním dokumentace na https://www.absorb.it/virtual-id . S překladem rozšíření můşete pomoci na http://babelzilla.org .
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.