Changeset b1820a


Ignore:
Timestamp:
Sep 30, 2007, 7:40:31 AM (14 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
f8ffee
Parents:
0b3c24
Message:

updated and added translations from babelzilla.org

Location:
chrome/locale
Files:
8 added
11 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd

  r0b3c24 rb1820a  
  1414<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "zobrazit nabídku SMTP">
  1515<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "přidat poloÅŸku do dialogu MoÅŸnosti v nabídce Nástroje">
  16 <!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "warn on any usage of non-virtual Identities">
  17 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "warn on any usage of virtual Identities">
   16<!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití nevirtuální identity">
   17<!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití virtuální identity">
  1818<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Nastavení virtuálních identit">
  1919<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "vlastnosti ke zkopírování">
  2020<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "místo pro uloşení odeslanÜch e-mailů">
  2121<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "kopírovat následující vlastnostni z předchozí identity:">
   22<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "kopírovat následující vlastnosti z předchozí identity:">
  2323<!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "Nastavení S/MIME">
  2424<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "Nastavení OpenPGP">
  2525<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "přílohy vCard">
  26 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "note: to enable dynamic deactivation of signatures you have to install (and activate) the 'Signature Switch' extension. By now this option is not available.">
  27 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "remove any 'Signatur' while using a Virtual Identity">
   26<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "poznámka: pro aktivaci dynamického odstraňování podpisu je potřeba nainstalovat a aktivovat rozšíření &apos;Signature Switch&apos;. Nyní tato volba není dostupná.">
   27<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "při pouÅŸití virtuální identity odstranit podpis">
  2828<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
  2929<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "SloÅŸka pouşívána účtem změněnÃœm Virtual Identity">
   
  4545<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "ptát se i tehdy, kdyş je jen jedna moşná adresa">
  4646<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "pouşít automaticky první nalezenou identitu">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(if there is only one possible address)">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(pokud je jen jedna moÅŸná adresa)">
  4848<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Zprávy o stavu">
  4949<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Upozornění">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties

  r0b3c24 rb1820a  
  1 vident.sendLater.warning= Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
  2 vident.sendLater.prefix= Chcete nahradit virtuální identitu vÃœchozí identitou (
  3 vident.sendLater.postfix= ) ?
  4 vident.smartIdentity.vIUsage= jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
  5 vident.smartIdentity.ignoreRegExp= ignorují se neplatné regulární vÃœrazy.
  6 vident.smartIdentity.matchExisting= nalezena odpovídající skutečná identita.
  7 vident.smartIdentity.moreThanOne= (nalezeno více adres)
  8 vident.smartIdentity.remRecipient= odesilatel odstraněn ze seznamu příjemců.
  9 vident.getHeader.noHeader= ÅŸÃ¡dné další hlavičky nenalezeny.
  10 vident.getHeader.headerFound= hlaviček nalezeno:
  11 vident.sendNonvirtual.warning= You are going to send this email with a permanently stored Identity. Is this really what you are going to do?
   1vident.sendLater.warning=Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
   2vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÃœchozí identitou (
   3vident.sendLater.postfix=) ?
   4vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
   5vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorují se neplatné regulární vÃœrazy.
   6vident.smartIdentity.matchExisting=nalezena odpovídající skutečná identita.
   7vident.smartIdentity.moreThanOne=(nalezeno více adres)
   8vident.smartIdentity.remRecipient=odesilatel odstraněn ze seznamu příjemců.
   9vident.getHeader.noHeader=şádné další hlavičky nenalezeny.
   10vident.getHeader.headerFound=hlaviček nalezeno:
   11vident.sendNonvirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s permanentně uloÅŸenou identitou. Opravdu to chcete udělat?
  1212vident.sendVirtual.warning= You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
  13 extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description= Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jeden e-mail.
   13extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jeden e-mail.
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/v_identity.dtd

  r0b3c24 rb1820a  
  1111<!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "usar respuesta rápida">
  1212<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "usar la respuesta rápida también para responder a los grupos de noticias">
  13 <!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "use Smart Timestamp">
   13<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "usar marca de tiempo rápida">
  1414<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "mostrar menú SMTP">
  1515<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "añadir entrada para el cuadro de opciones al menú Herramientas">
  16 <!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "warn on any usage of non-virtual Identities">
  17 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "warn on any usage of virtual Identities">
   16<!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "avisar si se usa una identidad no virtual">
   17<!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "avisar si se usa una identidad virtual">
  1818<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Propiedades de las identidades virtuales">
  1919<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "atributos a copiar">
   
  2424<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "Opciones de seguridad OpenPGP">
  2525<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "adjuntos vCard">
  26 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "note: to enable dynamic deactivation of signatures you have to install (and activate) the 'Signature Switch' extension. By now this option is not available.">
  27 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "remove any 'Signatur' while using a Virtual Identity">
   26<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "nota: para habilitar la desactivación dinámica de firmas tiene que instalar (y activar) la extensión &apos;Signature Switch&apos;. Por ahora, esta opción no está disponible.">
   27<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "eliminar cualquier firma cuando se use una identidad virtual">
  2828<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "al enviar un mensaje usando una identidad virtual">
  2929<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Carpeta usada por la cuenta cambiada con Virtual Identity">
   
  4545<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "preguntar incluso si solo hay una dirección posible">
  4646<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "usar la primera identidad encontrada sin interacción">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(if there is only one possible address)">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(si sólo hay una posible dirección)">
  4848<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Estado de mensajes">
  4949<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notificaciones">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/v_identity.properties

  r0b3c24 rb1820a  
  99vident.getHeader.noHeader=no se han detectado más cabeceras.
  1010vident.getHeader.headerFound=cabeceras encontradas:
  11 vident.sendNonvirtual.warning= You are going to send this email with a permanently stored Identity. Is this really what you are going to do?
  12 vident.sendVirtual.warning= You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
   11vident.sendNonvirtual.warning=Va a enviar este correo con una identidad permanente. ¿Confirma que quiere hacer esto?
   12vident.sendVirtual.warning=You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
  1313extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Permite modificar la identidad directamente al mandar un correo.
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/v_identity.properties

  r0b3c24 rb1820a  
  88vident.smartIdentity.remRecipient=Expéditeur supprimé de la liste des destinataires.
  99vident.getHeader.noHeader=Pas d'autres en-têtes détectés.
  10 vident.getHeader.headerFound=en-têtes trouvés :
   10vident.getHeader.headerFound=En-têtes trouvés :
  1111vident.sendNonvirtual.warning= You are going to send this email with a permanently stored Identity. Is this really what you are going to do?
  1212vident.sendVirtual.warning= You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/contents.rdf

  r0b3c24 rb1820a  
  1111  <RDF:Description about="urn:mozilla:locale:it-IT"
  1212        chrome:displayName="Italiano (IT)"
  13         chrome:author="Rene Ejury"
   13        chrome:author="Underpass"
  1414        chrome:name="it-IT">
  1515    <chrome:packages>
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/v_identity.dtd

  r0b3c24 rb1820a  
  1313<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "Utilizza Smart Timestamp">
  1414<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "Visualizza il menu SMTP">
  15 <!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "add entry for Settings-Dialog to Tools menu">
  16 <!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "warn on any usage of non-virtual Identities">
  17 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "warn on any usage of virtual Identities">
   15<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "Aggiungi una voce al menu &apos;Strumenti&apos; che dia accesso alle Opzioni">
   16<!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "Mostra un avviso quando vengono usate identità non virtuali">
   17<!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "Mostra un avviso quando vengono usate identità virtuali">
  1818<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Proprietà delle identità virtuali">
  1919<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "Attributi da copiare">
  2020<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "Posizione in cui salvare i messaggi inviati">
  21 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "In occasione dell&apos;invio di un messaggio con un&apos;identità virtuale">
   21<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "All&apos;invio di un messaggio con un&apos;identità virtuale">
  2222<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "copia i seguenti attributi da una precedente identità:">
  2323<!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "S/MIME">
  2424<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "opzioni di sicurezza OpenPGP">
  2525<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "allegati vCard">
  26 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "note: to enable dynamic deactivation of signatures you have to install (and activate) the 'Signature Switch' extension. By now this option is not available.">
  27 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "remove any 'Signatur' while using a Virtual Identity">
  28 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "In occasione dell&apos;invio di un messaggio con un&apos;identità virtuale">
  29 <!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Cartelle utilizzate dall&apos;account sostituito da un&apos;identità virtuale">
  30 <!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "Cartelle utilizzate dall&apos;account predefinito">
   26<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "Nota: per disattivare l&apos;inserimento automatico della firma, Ú necessario installare e attivare l&apos;estensione &apos;Signature Switch&apos;. Al momento questa opzione non Ú disponibile.">
   27<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "Rimuovi qualunque firma in occasione dell&apos;utilizzo di una identità virtuale">
   28<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "All&apos;invio di un messaggio con un&apos;identità virtuale">
   29<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "cartella utilizzate dall&apos;account sostituito da un&apos;identità virtuale">
   30<!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "cartella utilizzate dall&apos;account predefinito">
  3131<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Opzioni di Smart Reply">
  3232<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. raccogli indirizzi">
   
  3535<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Smart Reply di Virtual Identity">
  3636<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Per trovare un&apos;identità da usare per le risposte, Smart Reply dovrà costruire una lista delle possibili identità da utilizzare per l&apos;invio. A tal fine vengono di solito analizzate le intestazioni &apos;A&apos; e &apos;Cc&apos;. In questa lista Ú possibile inserire quelle e/o altre intestazioni. Opzioni addizionali: per selezionare l&apos;intestazione numero n sul totale delle intestazioni con lo stesso nome, aggiungere &apos;:n&apos;. Se viene aggiunto &apos;:@&apos; ad un qualunque elemento, verranno utilizzati solamente gli indirizzi e-mail e i nomi saranno ignorati.">
  37 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "additional headers  -  one per line, for instance &apos;x-original-to&apos; or &apos;x-original-to:@&apos; or &apos;x-original-to:2:@&apos;">
   37<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "intestazioni aggiuntive - da inserire in righe separate senza il segno &apos;:&apos;; ad esempio &apos;x-original-to&apos; or &apos;x-original-to:@&apos; or &apos;x-original-to:2:@&apos;">
  3838<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "Imposta valori predefiniti">
  3939<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Dopo aver raccolto gli indirizzi, Ú necessario filtrarli. Tutti i filtri vengono usati in sequenza, in questo modo Ú possibile filtrare anche i risultati. Alla fine della procedura il primo indirizzo trovato può essere immediatamente utilizzato come identità per la spedizione. Se si decide di non utilizzare i filtri, vengono trasferiti tutti gli indirizzi.">
  40 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filtro per Smart Reply - da inserire in righe separate. È possibile utilizzare espressioni regolari (ad esempio &apos;/@mozilla.org$/&apos; da far corrispondere ad ogni e-mail inviata dal dominio mozilla.org">
   40<!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filtro per Smart Reply - da inserire in righe separate. È possibile utilizzare espressioni regolari (ad esempio a &apos;/@mozilla.org$/&apos; corrisponderà ogni e-mail inviata dal dominio mozilla.org)">
  4141<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Ignora i nomi completi durante il confronto tra indirizzi e-mail e identità esistenti">
  4242<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Se non Ú presente alcun nome negli indirizzi email individuati, utilizza il seguente:">
   
  4545<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "Chiedi anche se esiste un solo indirizzo possibile">
  4646<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "Utilizza la prima identità individuata senza interazione con l&apos;utente">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(if there is only one possible address)">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(se esiste un unico indirizzo possibile)">
  4848<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Messaggi di stato">
  4949<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notifiche">
   
  5959<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Scegli un&apos;identità virtuale">
  6060<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
  61 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
   61<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "c">
  6262<!ENTITY sentInOtherFolder.label "Altra:">
  63 <!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "O">
   63<!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "t">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/v_identity.properties

  r0b3c24 rb1820a  
  99vident.getHeader.noHeader=Nessun'altra intestazione individuata.
  1010vident.getHeader.headerFound=Intestazione/i individuate:
  11 vident.sendNonvirtual.warning= You are going to send this email with a permanently stored Identity. Is this really what you are going to do?
  12 vident.sendVirtual.warning= You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
   11vident.sendNonvirtual.warning=Si sta per inviare un messaggio utilizzando un'identità permanente. Procedere?
   12vident.sendVirtual.warning=You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
  1313extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Permette di modificare "al volo" le proprie impostazioni di identità per ogni singola e-mail da inviare.
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/contents.rdf

  r0b3c24 rb1820a  
  1111  <RDF:Description about="urn:mozilla:locale:nl-NL"
  1212        chrome:displayName="Nederlands (NL)"
  13         chrome:author="Rene Ejury"
   13        chrome:author="Rmarkh"
  1414        chrome:name="nl-NL">
  1515    <chrome:packages>
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.dtd

  r0b3c24 rb1820a  
  77<!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "Algemene configuratie">
  88<!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "De volgende mogelijkheden gebruiken">
  9 <!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "Uw e-mail programma is te oud om de Slim Concept mogelijkheid te kunnen gebruiken">
   9<!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "Uw e-mailprogramma is te oud om de Slim Concept-mogelijkheid te kunnen gebruiken">
  1010<!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "Slim Concept gebruiken">
  1111<!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "Slim Antwoorden gebruiken">
  1212<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "Slim Antwoorden ook gebruiken als aan een nieuwsgroep wordt geantwoord">
  13 <!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "use Smart Timestamp">
   13<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "Slimme Tijdsafdruk gebruiken">
  1414<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "SMTP menu weergeven">
  1515<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "Onderdeel voor Instellingen-dialoogvenster aan Extra menu toevoegen">
  16 <!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "warn on any usage of non-virtual Identities">
  17 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "warn on any usage of virtual Identities">
   16<!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "Waarschuwen bij gebruik van niet-virtuele identiteiten">
   17<!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "Waarschuwen bij gebruik van virtuele identiteiten">
  1818<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Eigenschappen van virtuele identiteiten">
  1919<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "Te kopiëren eigenschappen">
   
  2424<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "openPGP beveiligingsinstellingen">
  2525<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "vCard bijlagen">
  26 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "note: to enable dynamic deactivation of signatures you have to install (and activate) the 'Signature Switch' extension. By now this option is not available.">
  27 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "remove any 'Signatur' while using a Virtual Identity">
   26<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "Opmerking: Om dynamisch deactiveren van handtekeningen in te schakelen dient u de ‘Signature Switch’ extensie te installeren (en activeren). Op dit moment is deze optie niet beschikbaar.">
   27<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "Alle handtekeningen verwijderen bij gebruik van een virtuele identiteit">
  2828<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "Bij het verzenden van een bericht met een virtuele identiteit">
  2929<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Door account gebruikte map wijzigen bij gebruik virtuele identiteit">
   
  3838<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "Standaardwaarden instellen">
  3939<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Na het ophalen van de adressen dienen ze te worden gefilterd. Alle filters worden na elkaar toegepast, dus u kunt ze ook gebruiken om het resultaat te sorteren. Op het einde kan het eerst aangetroffen adres worden gebruikt als de identiteit van de afzender. Als u geen filter gebruikt worden alle adressen overgebracht.">
  40 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Slim Antwoorden filter - één filter per regel, gebruik van reguliere expressies is mogelijk (bijvoorbeeld: &apos;/@mozilla.org$/&apos; komt overeen met elk bericht van domein mozilla.org)">
  41 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Volledige naam bij vergelijken van e-mail adressen met bestaande identiteiten negeren">
  42 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Als er geen naam bij een gevonden e-mail adres staat de volgende gebruiken:">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Op het einde worden de gefilterde adressen toegevoegd aan het bericht-identiteit dropdown menu. U kunt ook selecteren hoe ze worden gebruikt als de nieuwe afzender-identiteit.">
   40<!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Slim Antwoorden filter - één filter per regel, gebruik van reguliere expressies is mogelijk (bijvoorbeeld: ‘/@mozilla.org$/’ komt overeen met elk bericht van domein mozilla.org)">
   41<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Volledige naam bij vergelijken van e-mailadressen met bestaande identiteiten negeren">
   42<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Als er geen naam bij een gevonden e-mailadres staat de volgende gebruiken:">
   43<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Op het einde worden de gefilterde adressen toegevoegd aan het berichtidentiteit dropdownmenu. U kunt ook selecteren hoe ze worden gebruikt als de nieuwe afzenderidentiteit.">
  4444<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "Dialoogvenster openen om identiteit te kiezen">
  45 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "Ook vragen of er slechts één adres mogelijk is">
   45<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "Ook vragen als er slechts één adres mogelijk is">
  4646<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "Eerst aangetroffen identiteit gebruiken zonder interactie">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(if there is only one possible address)">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(als er slechts één adres mogelijk is)">
  4848<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Statusberichten">
  4949<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notificaties">
   
  5353<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "seconden">
  5454<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Foutopsporing">
  55 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Om fouten te vinden, configuratieproblemen op te lossen en te begrijpen wat Virtual Identity doet, in het bijzonder met de SlimAntwoorden-filters, kunt u wat aanvullende informatie activeren. Het gebruik van deze optie vertraagt uw mailprogramma en dient derhalve niet permanent ingeschakeld te zijn.">
  56 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "Veld met foutopsporings-informatie weergeven">
   55<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Om fouten te vinden, configuratieproblemen op te lossen en te begrijpen wat Virtual Identity doet, in het bijzonder met de Slim Antwoorden-filters, kunt u wat aanvullende informatie activeren. Het gebruik van deze optie vertraagt uw mailprogramma en dient derhalve niet permanent ingeschakeld te zijn.">
   56<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "Veld met foutopsporingsinformatie weergeven">
  5757<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtuele ID">
  5858<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity Slim Antwoorden">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.properties

  r0b3c24 rb1820a  
  1 vident.sendLater.warning=Met de versie van uw e-mail client is het niet mogelijk om Virtual Identitiy te gebruiken voor later versturen van mail, concepten te maken of templates te maken.\n\n
   1vident.sendLater.warning=Met de versie van uw e-mailclient is het niet mogelijk om Virtual Identity te gebruiken voor later versturen van mail, om concepten te maken of om templates te maken.\n\n
  22vident.sendLater.prefix=Virtuele identiteit vervangen door standaardidentiteit (
  33vident.sendLater.postfix=)?
   
  66vident.smartIdentity.matchExisting=identieke bestaande identiteit aangetroffen.
  77vident.smartIdentity.moreThanOne=(meer dan één adres gevonden)
  8 vident.smartIdentity.remRecipient=verzender verwijderd van ontvangerslijst.
   8vident.smartIdentity.remRecipient=verzender verwijderd uit ontvangerslijst.
  99vident.getHeader.noHeader=geen andere kopteksten aangetroffen.
  1010vident.getHeader.headerFound=koptekst(en) gevonden:
  11 vident.sendNonvirtual.warning= You are going to send this email with a permanently stored Identity. Is this really what you are going to do?
  12 vident.sendVirtual.warning= You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
  13 extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Maakt het mogelijk om uw identiteits-instellingen voor een enkel bericht rechtstreeks te wijzigen.
   11vident.sendNonvirtual.warning=U staat op het punt dit e-mailbericht met een permanent opgeslagen identiteit te versturen. Wilt u dit echt?
   12vident.sendVirtual.warning=You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
   13extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Maakt het mogelijk om uw identiteitsinstellingen voor een enkel bericht rechtstreeks te wijzigen.
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.