Ignore:
Timestamp:
Sep 30, 2007, 7:40:31 AM (14 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
f8ffee
Parents:
0b3c24
Message:

updated and added translations from babelzilla.org

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd

  r0b3c24 rb1820a  
  1414<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "zobrazit nabídku SMTP">
  1515<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "přidat poloÅŸku do dialogu MoÅŸnosti v nabídce Nástroje">
  16 <!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "warn on any usage of non-virtual Identities">
  17 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "warn on any usage of virtual Identities">
   16<!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití nevirtuální identity">
   17<!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití virtuální identity">
  1818<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Nastavení virtuálních identit">
  1919<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "vlastnosti ke zkopírování">
  2020<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "místo pro uloşení odeslanÜch e-mailů">
  2121<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "kopírovat následující vlastnostni z předchozí identity:">
   22<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "kopírovat následující vlastnosti z předchozí identity:">
  2323<!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "Nastavení S/MIME">
  2424<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "Nastavení OpenPGP">
  2525<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "přílohy vCard">
  26 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "note: to enable dynamic deactivation of signatures you have to install (and activate) the 'Signature Switch' extension. By now this option is not available.">
  27 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "remove any 'Signatur' while using a Virtual Identity">
   26<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "poznámka: pro aktivaci dynamického odstraňování podpisu je potřeba nainstalovat a aktivovat rozšíření &apos;Signature Switch&apos;. Nyní tato volba není dostupná.">
   27<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "při pouÅŸití virtuální identity odstranit podpis">
  2828<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
  2929<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "SloÅŸka pouşívána účtem změněnÃœm Virtual Identity">
   
  4545<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "ptát se i tehdy, kdyş je jen jedna moşná adresa">
  4646<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "pouşít automaticky první nalezenou identitu">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(if there is only one possible address)">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(pokud je jen jedna moÅŸná adresa)">
  4848<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Zprávy o stavu">
  4949<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Upozornění">
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.