Ignore:
Timestamp:
Sep 30, 2007, 7:40:31 AM (14 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
f8ffee
Parents:
0b3c24
Message:

updated and added translations from babelzilla.org

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties

  r0b3c24 rb1820a  
  1 vident.sendLater.warning= Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
  2 vident.sendLater.prefix= Chcete nahradit virtuální identitu vÃœchozí identitou (
  3 vident.sendLater.postfix= ) ?
  4 vident.smartIdentity.vIUsage= jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
  5 vident.smartIdentity.ignoreRegExp= ignorují se neplatné regulární vÃœrazy.
  6 vident.smartIdentity.matchExisting= nalezena odpovídající skutečná identita.
  7 vident.smartIdentity.moreThanOne= (nalezeno více adres)
  8 vident.smartIdentity.remRecipient= odesilatel odstraněn ze seznamu příjemců.
  9 vident.getHeader.noHeader= ÅŸÃ¡dné další hlavičky nenalezeny.
  10 vident.getHeader.headerFound= hlaviček nalezeno:
  11 vident.sendNonvirtual.warning= You are going to send this email with a permanently stored Identity. Is this really what you are going to do?
   1vident.sendLater.warning=Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
   2vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÃœchozí identitou (
   3vident.sendLater.postfix=) ?
   4vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
   5vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorují se neplatné regulární vÃœrazy.
   6vident.smartIdentity.matchExisting=nalezena odpovídající skutečná identita.
   7vident.smartIdentity.moreThanOne=(nalezeno více adres)
   8vident.smartIdentity.remRecipient=odesilatel odstraněn ze seznamu příjemců.
   9vident.getHeader.noHeader=şádné další hlavičky nenalezeny.
   10vident.getHeader.headerFound=hlaviček nalezeno:
   11vident.sendNonvirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s permanentně uloÅŸenou identitou. Opravdu to chcete udělat?
  1212vident.sendVirtual.warning= You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
  13 extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description= Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jeden e-mail.
   13extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jeden e-mail.
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.