Ignore:
Timestamp:
Oct 2, 2007, 7:37:24 PM (14 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
88b708
Parents:
b1aaaf
Message:

adapted all translations to new features

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd

  rb1aaaf rb9fa52  
  11<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
  22<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Nastavení Virtual Identity">
   3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Open Virtual Identity Homepage">
  34<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hlavní">
  45<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuální identita">
   
  1213<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "pouşít Smart Reply i při odpovědi do diskusní skupiny">
  1314<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "pouşít Smart Timestamp">
   15<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "use Addressbook to store Virtual Identities">
   16<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "store also usual Identities in you Addressbook">
  1417<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "zobrazit nabídku SMTP">
  1518<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "přidat poloÅŸku do dialogu MoÅŸnosti v nabídce Nástroje">
   
  3437<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. pouşít adresy">
  3538<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Smart Reply">
   39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtual Identity Smart Reply / Addressbook">
  3640<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pro nalezení identity pro odpověď musí Smart Reply získat seznam moÅŸnÃœch identit odesilatele. Analyzuje proto hlavičky &apos;To&apos; a &apos;Cc&apos;. Má-li Smart Reply analyzovat dodatečné hlavičky. Zde můşete zadat tyto a/nebo jiné hlavičky. (Dodatečné moÅŸnosti: Pro vÃœběr n-té hlavičky z několika hlaviček stejného jména přidejte &apos;n&apos;. Pokud k některému záznamu přidáte &apos;@&apos;, pouÅŸije se pouze e-mailová adresa a jméno bude ignorováno.)">
  3741<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "nové hlavičky - jedna na řádku, bez &apos;:&apos;, například &apos;x-original-to&apos; nebo &apos;x-original-to:@&apos; nebo &apos;x-original-to:2:@&apos;">
   
  4145<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "při porovnání e-mailu s existujícími identitami ignorovat celé jméno">
  4246<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "pokud k şádné nalezené e-mailové adrese není uvedeno jméno, pouşít následující:">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Vyfiltrované adresy jsou nakonec přidány do rozbalovacího seznamu identit. Můşete si také zvolit, jak by měly bÃœt pouÅŸity jako nové identity odesilatelů.">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Vyfiltrované adresy jsou nakonec přidány do rozbalovacího seznamu identit. Můşete si také zvolit, jak by měly bÃœt pouÅŸity jako nové identity odesilatelů (If you use the Addressbook to lookup for Identities, the same Options are used).">
  4448<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "otevřít dialog pro vÃœběr identity">
  4549<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "ptát se i tehdy, kdyş je jen jedna moşná adresa">
  4650<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "pouşít automaticky první nalezenou identitu">
  4751<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(pokud je jen jedna moşná adresa)">
   52<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Addressbook">
   53<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Storing Virtual Identities in Addressbook">
   54<!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity Addressbook-Options">
   55<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Configure Email-Dialog">
   56<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Configure Reply-Identities">
   57<!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Cleaning of Addressbooks">
   58<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
   59<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
   60<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Extended">
   61<!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
   62<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Addressbook">
   63<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
   64<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
   65<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selection of Senders Identity">
   66<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "If you answer any emails and usage of Addressbook is activated together with 'Smart Reply', this is the place to configure if and how the found Identities will be used. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
   67<!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "use Addressbook Identities together with 'Smart-Reply'">
   68<!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
   69<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Identities were found in Addressbook">
   70<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "extended Options">
   71<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Here you are able to remove all Virtual Identity Informations from you Addressbooks.">
   72<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "remove Informations">
  4873<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Zprávy o stavu">
  4974<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Upozornění">
  5075<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "zobrazit informace o rozpoznanÜch hlavičkách">
  5176<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "aktivovat Smart Reply / zprávy o stavu Smart Draft">
   77<!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "aktivate Addressbook status messages">
  5278<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "doba zobrazení zpráv o stavu (0 = nekonečno)">
  5379<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "vteřin">
   
  5682<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "zobrazit pole s ladícími informacemi">
  5783<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
  58 <!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity Smart Reply">
   84<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "save">
   85<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "save Identity while sending in Addressbook">
   86<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtuální identita">
  5987<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Zvolte si virtuální identitu">
  6088<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.