Ignore:
Timestamp:
Oct 2, 2007, 7:37:24 PM (14 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
88b708
Parents:
b1aaaf
Message:

adapted all translations to new features

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/sk-SK/v_identity/v_identity.dtd

  rb1aaaf rb9fa52  
  11<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
  22<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Nastavenie Virtuálnej Identity">
   3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Open Virtual Identity Homepage">
  34<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hlavné">
  45<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuálna Identita">
   
  1213<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "Pouşiť RÜchlu odpoveď aj pre diskusné skupiny">
  1314<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "Pouşiť RÜchlu časovú značku">
   15<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "use Addressbook to store Virtual Identities">
   16<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "store also usual Identities in you Addressbook">
  1417<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "Zobraziť SMTP Ponuku">
  1518<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "Umoşní prístup z ponuky Nástroje">
   
  3336<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2, filtrovať adresy">
  3437<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3, pouşiť adresy">
  35 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtuálna identita RÃœchlej odpovede.">
   38<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtuálna identita RÃœchlej odpovede">
   39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtuálna identita RÃœchlej odpovede / Addressbook">
  3640<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pre nájdenie identity odpovede, musí RÃœchla odpoveď dostaÅ¥ zoznam moÅŸnÃœch identít. Pre to zvyčajne analyzuje &quot;To&quot; a &quot;Cc&quot; hlavičky. Sem mÃŽÅŸete vloÅŸiÅ¥ tieto  a/alebo iné hlavičky. (ďalÅ¡ie moÅŸnosti: pouÅŸite &quot;n&quot; pre vÃœber konkrétnej hlavičky z viacerÃœch hlavičiek rovnakého mena. Pri pridanÃœ &quot;@&quot; k záznamu bude pouÅŸitá len emailová adresa a meno bude ignorované.)">
  3741<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "ďalšie hlavičky - jedna na riadok, napríklad &quot;&quot;x-original-to&quot; alebo &quot;x-original-to:@&quot; alebo &quot;x-original-to:2:@&quot;">
   
  4145<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Ignoruje celé meno počas porovnávania emailovej adresy s existujúcimi identitami">
  4246<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Ak pri nájdenej emailovej adrese nie je meno pouşi nasledujúce:">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Vyfiltrované adresy sú nakoniec pridané do rozbalovacieho menu vÃœberu identít. MÃŽÅŸete vybraÅ¥ ako majú byÅ¥ pouÅŸité pre nové totoÅŸnosti odosielateÄŸov.">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Vyfiltrované adresy sú nakoniec pridané do rozbalovacieho menu vÃœberu identít. MÃŽÅŸete vybraÅ¥ ako majú byÅ¥ pouÅŸité pre nové totoÅŸnosti odosielateÄŸov (If you use the Addressbook to lookup for Identities, the same Options are used).">
  4448<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "Otvoriť dialógové okno pre vÜber identity">
  4549<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "OpÜtať sa aj keď je len jedna moşná adresa">
  4650<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "Pouşiť prvú nájdenú adresu bez opÜtania">
  4751<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(ak je len jedna moşná adresa)">
   52<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Addressbook">
   53<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Storing Virtual Identities in Addressbook">
   54<!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity Addressbook-Options">
   55<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Configure Email-Dialog">
   56<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Configure Reply-Identities">
   57<!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Cleaning of Addressbooks">
   58<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
   59<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
   60<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Extended">
   61<!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
   62<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Addressbook">
   63<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
   64<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
   65<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selection of Senders Identity">
   66<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "If you answer any emails and usage of Addressbook is activated together with 'Smart Reply', this is the place to configure if and how the found Identities will be used. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
   67<!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "use Addressbook Identities together with 'Smart-Reply'">
   68<!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
   69<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Identities were found in Addressbook">
   70<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "extended Options">
   71<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Here you are able to remove all Virtual Identity Informations from you Addressbooks.">
   72<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "remove Informations">
  4873<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Správy stavu">
  4974<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Oznámenia">
  5075<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "Ukázať informácie o hlavičkách">
  5176<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "Aktivovať správy o stave pre RÜchlu odpoveď/ RÜchli návrh">
   77<!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "aktivate Addressbook status messages">
  5278<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "doba zobrazenia správ o stave (0 = nekonečno)">
  5379<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "sekúnd">
   
  5682<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "Ukázať oblasť s Ladiacimi informáciami">
  5783<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
  58 <!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "RÃœchla odpoveď Virtuálnej identity">
   84<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "save">
   85<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "save Identity while sending in Addressbook">
   86<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtuálna Identita">
  5987<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Vyberte si Virtuálnu identitu">
  6088<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.