Ignore:
Timestamp:
Sep 4, 2008, 2:10:44 PM (13 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
f54a1c
Parents:
fe00d3
Message:

updated locales

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties

  rfe00d3 rc9b6a7  
  1 # to translate
  21vident.sendLater.warning=Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
  32vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÜchozí identitou (
  43vident.sendLater.postfix=) ?
  54
  6 vident.updateStorage.title=You already have a Virtual Identity stored for this recipient.
  7 vident.updateStorage.recipient=Recipient
  8 vident.updateStorage.currentIdentity=Given Identity
  9 vident.updateStorage.storedIdentity=Stored Identity
  10 vident.updateStorage.query=Do you want to store the given Identity?
   5vident.updateStorage.title=Pro tohoto příjemce jiÅŸ máte virtuální identitu uloÅŸenou.
   6vident.updateStorage.recipient=Příjemce
   7vident.updateStorage.currentIdentity=Identita
   8vident.updateStorage.storedIdentity=UloÅŸená identita
   9vident.updateStorage.query=Chcete uloÅŸit uvedenou identitu?
  1110
  12 vident.replaceVIdentity.title=You are already using a Virtual Identity.
  13 vident.replaceVIdentity.recipient=Recipient
  14 vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Current Identity
  15 vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Stored Identity
  16 vident.replaceVIdentity.query=Do you want to use the stored Identity?
   11vident.replaceVIdentity.title=JiÅŸ pouşíváte virtuální identitu.
   12vident.replaceVIdentity.recipient=Příjemce
   13vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Současná identita
   14vident.replaceVIdentity.storedIdentity=UloÅŸená identita
   15vident.replaceVIdentity.query=Chcete pouşít uloÅŸenou identitu?
  1716
  18 vident.statusText.save.off.line1=storing of virtual Identities
  19 vident.statusText.save.off.line2=deactivated
  20 vident.statusText.save.ok.line1=storing virtual Identities
   17vident.statusText.save.off.line1=ukládání virtuálních identit
   18vident.statusText.save.off.line2=neaktivováno
   19vident.statusText.save.ok.line1=ukládání virtuálních identit
  2120vident.statusText.save.ok.line2=
  22 vident.statusText.save.base.line1=storing virtual Identities
  23 vident.statusText.save.base.line2=(remember underlying Identity)
   21vident.statusText.save.base.line1=ukládání virtuálních identit
   22vident.statusText.save.base.line2=(zapamatovat si vÃœchozí identitu)
  2423
  25 vident.identityData.Name=Name
  26 vident.identityData.Address=Address
   24vident.identityData.Name=Jméno
   25vident.identityData.Address=Adresa
  2726vident.identityData.SMTP=SMTP server
  28 vident.identityData.baseID=Base Identity
   27vident.identityData.baseID=Základní identita
  2928
  3029vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.