Ignore:
Timestamp:
Jul 25, 2007, 2:17:27 PM (15 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
4c28ba
Parents:
2694fe
Message:

import version 0.4.2

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd

  r2694fe re8f60f  
  2929<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. pouşít adresy">
  3030<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Smart Reply">
  31 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pro nalezení identity pro odpověď musí Smart Reply získat seznam moÅŸnÃœch identit odesilatele. Analyzuje proto hlavičky &apos;To&apos; a &apos;Cc&apos;. Má-li Smart Reply analyzovat dodatečné hlavičky. Zde můşete zadat tyto a/nebo jiné hlavičky. (Dodatečné moÅŸnosti: Pro vÃœběr n-té hlavičky z několika hlaviček stejného jména přidejte &apos;:n&apos;. Pokud k některému záznamu přidáte &apos;:@&apos;, pouÅŸije se pouze e-mailová adresa a jméno bude ignorováno.)">
   31<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pro nalezení identity pro odpověď musí Smart Reply získat seznam moÅŸnÃœch identit odesilatele. Analyzuje proto hlavičky &apos;To&apos; a &apos;Cc&apos;. Má-li Smart Reply analyzovat dodatečné hlavičky. Zde můşete zadat tyto a/nebo jiné hlavičky. (Dodatečné moÅŸnosti: Pro vÃœběr n-té hlavičky z několika hlaviček stejného jména přidejte &apos;n&apos;. Pokud k některému záznamu přidáte &apos;@&apos;, pouÅŸije se pouze e-mailová adresa a jméno bude ignorováno.)">
  3232<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "nové hlavičky - jedna na řádku, bez &apos;:&apos;, například &apos;x-original-to&apos; nebo &apos;x-original-to:@&apos; nebo &apos;x-original-to:2:@&apos;">
  3333<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "nastavit vÜchozí hodnoty">
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.