source: chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties @ 61c5a4

Last change on this file since 61c5a4 was 61c5a4, checked in by rene <rene@…>, 13 years ago

added all locales for new dialog (replaced with english defaults)

  • Property mode set to 100644
File size: 2.2 KB
Line 
1# to translate
2vident.sendLater.warning=Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
3vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÜchozí identitou (
4vident.sendLater.postfix=) ?
5
6vident.updateStorage.title=You already have a Virtual Identity stored for this recipient.
7vident.updateStorage.recipient=Recipient
8vident.updateStorage.currentIdentity=Given Identity
9vident.updateStorage.storedIdentity=Stored Identity
10vident.updateStorage.query=Do you want to store the given Identity?
11
12vident.replaceVIdentity.title=You are already using a Virtual Identity.
13vident.replaceVIdentity.recipient=Recipient
14vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Current Identity
15vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Stored Identity
16vident.replaceVIdentity.query=Do you want to use the stored Identity?
17
18vident.statusText.save.off=storing of virtual Identities deactivated
19vident.statusText.save.ok=storing virtual Identities
20vident.statusText.save.base=storing virtual Identities (remember underlying Identity)
21
22vident.identityData.Name=Name
23vident.identityData.Address=Address
24vident.identityData.SMTP=SMTP server
25vident.identityData.baseID=Base Identity
26
27vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
28vident.smartIdentity.vIStorageUsage=jako odesilatele pouşívá uloşenou virtuální identitu
29vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=NovÃœ příjemce má uloÅŸenou jinou virtuální identitu. Ignoruji.
30vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorují se neplatné regulární vÜrazy.
31vident.smartIdentity.matchExisting=nalezena odpovídající skutečná identita.
32vident.smartIdentity.moreThanOne=(nalezeno více adres)
33vident.smartIdentity.remRecipient=odesilatel odstraněn ze seznamu příjemců.
34vident.getHeader.noHeader=şádné další hlavičky nenalezeny.
35vident.getHeader.headerFound=hlaviček nalezeno:
36vident.sendNonvirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s permanentně uloÅŸenou identitou. Opravdu to chcete udělat?
37vident.sendVirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s virtuální identitou. Opravdu to chcete udělat?
38extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jednotlivé e-maily.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.