source: chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties @ e0c2d8

Last change on this file since e0c2d8 was e0c2d8, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

added locales from babelzilla

  • Property mode set to 100644
File size: 1.7 KB
Line 
1vident.sendLater.warning=Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
2vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÜchozí identitou (
3vident.sendLater.postfix=) ?
4vident.updateStorage.warning1=Pro příjemce '
5vident.updateStorage.warning2=' je uloşena virtuální identita '
6vident.updateStorage.warning3=' Mám tuto identitu nahradit za '
7vident.updateStorage.warning4=' ?
8vident.updateVirtualIdentity.warning1=Pro příjemce '
9vident.updateVirtualIdentity.warning2=' je uloşena virtuální identita '
10vident.updateVirtualIdentity.warning3='. Mám stávající identitu v poli Odesilatel nahradit za tuto?
11vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
12vident.smartIdentity.vIStorageUsage=jako odesilatele pouşívá uloşenou virtuální identitu
13vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=NovÃœ příjemce má uloÅŸenou jinou virtuální identitu. Ignoruji.
14vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorují se neplatné regulární vÜrazy.
15vident.smartIdentity.matchExisting=nalezena odpovídající skutečná identita.
16vident.smartIdentity.moreThanOne=(nalezeno více adres)
17vident.smartIdentity.remRecipient=odesilatel odstraněn ze seznamu příjemců.
18vident.getHeader.noHeader=şádné další hlavičky nenalezeny.
19vident.getHeader.headerFound=hlaviček nalezeno:
20vident.sendNonvirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s permanentně uloÅŸenou identitou. Opravdu to chcete udělat?
21vident.sendVirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s virtuální identitou. Opravdu to chcete udělat?
22extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jednotlivé e-maily.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.