source: chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.properties @ d5ed29

Last change on this file since d5ed29 was e0c2d8, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

added locales from babelzilla

  • Property mode set to 100644
File size: 1.9 KB
Line 
1vident.sendLater.warning=Met de versie van uw e-mailclient is het niet mogelijk om Virtual Identity te gebruiken voor later versturen van mail, om concepten te maken of om templates te maken.\n\n
2vident.sendLater.prefix=Virtuele identiteit vervangen door standaardidentiteit (
3vident.sendLater.postfix=)?
4vident.updateStorage.warning1=Voor het adres '
5vident.updateStorage.warning2=' is de virtuele identeit '
6vident.updateStorage.warning3=' opgeslagen. Dient deze identiteit vervangen te worden door '
7vident.updateStorage.warning4='?
8vident.updateVirtualIdentity.warning1=Voor het adres '
9vident.updateVirtualIdentity.warning2=' de virtuele identiteit '
10vident.updateVirtualIdentity.warning3=' opgeslagen. Dient de huidige virtuele identiteit in het afzendersveld hierdoor te worden vervangen?
11vident.smartIdentity.vIUsage=virtuele identiteit wordt als afzender gebruikt
12vident.smartIdentity.vIStorageUsage=opgeslagen virtuele identiteit wordt als afzender gebruikt
13vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=Nieuwe ontvanger heeft een andere virtuele identiteit opgeslagen. Genegeerd.
14vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ongeldige reguliere expressie wordt genegeerd.
15vident.smartIdentity.matchExisting=identieke bestaande identiteit aangetroffen.
16vident.smartIdentity.moreThanOne=(meer dan één adres gevonden)
17vident.smartIdentity.remRecipient=afzender verwijderd uit ontvangerslijst.
18vident.getHeader.noHeader=geen andere kopteksten aangetroffen.
19vident.getHeader.headerFound=koptekst(en) gevonden:
20vident.sendNonvirtual.warning=U staat op het punt dit e-mailbericht met een permanent opgeslagen identiteit te versturen. Wilt u dit echt?
21vident.sendVirtual.warning=U staat op het punt om dit e-mailbericht met een virtuele identiteit te versturen. Wilt u dit echt?
22extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Maakt het mogelijk om uw identiteitsinstellingen voor een enkel bericht rechtstreeks te wijzigen.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.