source: chrome/locale/pl-PL/v_identity/vI_storageExtras.dtd @ 7bd8ff

Last change on this file since 7bd8ff was 7bd8ff, checked in by rene <rene@…>, 13 years ago

added polish locales

  • Property mode set to 100644
File size: 2.3 KB
Line 
1<!ENTITY vI_storageExtras.storeValue.label "zachowaj">
2
3<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "potwierdzenie odbioru">
4<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "wybrane kodowanie znaków">
5<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "wybrany format wiadomości">
6
7<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.label "S/MIME">
8<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageEncryption.label "szyfrowanie">
9<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageSignature.label "uÅŒycie podpisu">
10<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.label "OpenPGP">
11<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageEncryption.label "szyfrowanie">
12<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "uÅŒycie podpisu">
13<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "uÅŒycie PGP/MIME">
14
15<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "dodatkowo przechowywane ustawienia">
16
17<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Potwierdzenie odbioru">
18<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Kodowanie znaków">
19<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Format wiadomości">
20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: szyfruj">
21<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: podpisuj">
22<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "OpenPGP: szyfruj">
23<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "OpenPGP: podpisuj">
24<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "OpenPGP: PGP/MIME">
25
26<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "ukryj nieaktywne pola">
27<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Potwierdzenie odbioru">
28<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Kodowanie znaków">
29<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Format wiadomości">
30<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeEnc.label "S/MIME: szyfruj wiadomości">
31<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeSig.label "S/MIME: podpisuj wiadomości">
32<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "OpenPGP: szyfruj wiadomości">
33<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPSig.label "OpenPGP: podpisuj wiadomości">
34<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPMIME.label "OpenPGP: uÅŒywaj PGP/MIME">
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.