source: chrome/locale/pl-PL/v_identity/v_identity.properties @ 7bd8ff

Last change on this file since 7bd8ff was 7bd8ff, checked in by rene <rene@…>, 13 years ago

added polish locales

  • Property mode set to 100644
File size: 1.9 KB
Line 
1vident.sendLater.warning=Zainstalowana wersja programu pocztowego nie pozwala na korzystanie z funkcji Virtual Identity pozwalających na zaplanowane wysyłanie wiadomości, tworzenie szkiców i szablonów.\n\n
2vident.sendLater.prefix=Czy chcesz zastąpić wirtualną toÅŒsamość domyślną toÅŒsamością (
3vident.sendLater.postfix=)?
4vident.updateStorage.warning1=Dla kontaktu "
5vident.updateStorage.warning2=" została zachowana wirtualna toÅŒsamość "
6vident.updateStorage.warning3=". Czy zastąpić ją toÅŒsamością "
7vident.updateStorage.warning4="?
8vident.updateVirtualIdentity.warning1=Dla kontaktu "
9vident.updateVirtualIdentity.warning2=" została zachowana wirtualna toÅŒsamość "
10vident.updateVirtualIdentity.warning3=". Czy powinienem zastąpić wirtualną toÅŒsamość z pola "Nadawca" tą toÅŒsamością?
11vident.smartIdentity.vIUsage=uÅŒywanie wirtualnej toÅŒsamości jako nadawcy
12vident.smartIdentity.vIStorageUsage=uÅŒywanie zachowanej wirtualnej toÅŒsamości jako nadawcy
13vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=Nowy odbiorca ma zachowaną inną wirtualną toÅŒsamość. Zignorowano.
14vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorowanie niewłaściwego wyraÅŒenia regularnego.
15vident.smartIdentity.matchExisting=znaleziono pasującą istniejącą toÅŒsamość.
16vident.smartIdentity.moreThanOne=(znaleziono więcej niÅŒ jeden adres)
17vident.smartIdentity.remRecipient=usunięto nadawcę z listy odbiorców.
18vident.getHeader.noHeader=nie wykryto innych nagłówków.
19vident.getHeader.headerFound=liczba znalezionych nagłówków:
20vident.sendNonvirtual.warning=Zamierzasz wysłać tę wiadomość korzystając z rzeczywistej toÅŒsamości. Czy na pewno chcesz to zrobić?
21vident.sendVirtual.warning=Zamierzasz wysłać tę wiadomość korzystając z wirtualnej toÅŒsamości. Czy na pewno chcesz to zrobić?
22extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Pozwala na dynamiczną modyfikację ustawień toÅŒsamości dla pojedynczej wiadomości.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.