source: locale/cs-CZ/v_identity.properties @ 65bbc1

ng_0.9
Last change on this file since 65bbc1 was 65bbc1, checked in by rene <rene@…>, 7 years ago

improved error report

  • Property mode set to 100644
File size: 2.8 KB
Line 
1vident.sendLater.warning=Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
2vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÜchozí identitou (
3vident.sendLater.postfix=) ?
4
5vident.genericSendMessage.error=Virtual Identity Error: Mismatch between whished and realized Identity!
6vident.genericSendMessage.error_post=Sent or Save Mail anyway?
7
8vident.updateStorage.title=Pro tohoto příjemce jiÅŸ máte virtuální identitu uloÅŸenou.
9vident.updateStorage.recipient=Příjemce
10vident.updateStorage.currentIdentity=Identita
11vident.updateStorage.storedIdentity=Uloşená identita
12vident.updateStorage.query=Chcete uloÅŸit uvedenou identitu?
13
14vident.replaceVIdentity.title=Jiş pouşíváte virtuální identitu.
15vident.replaceVIdentity.recipient=Příjemce
16vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Současná identita
17vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Uloşená identita
18vident.replaceVIdentity.query=Chcete pouşít uloşenou identitu?
19
20vident.statusText.save.off.line1=ukládání virtuálních identit
21vident.statusText.save.off.line2=neaktivováno
22vident.statusText.save.ok.line1=ukládání virtuálních identit
23vident.statusText.save.ok.line2=
24vident.statusText.save.base.line1=ukládání virtuálních identit
25vident.statusText.save.base.line2=(zapamatovat si vÜchozí identitu)
26vident.statusText.save.ok.smtp.line1=ukládání virtuálních identit
27vident.statusText.save.ok.smtp.line2=(pamatovat si SMTP)
28vident.statusText.save.base.smtp.line1=ukládání virtuálních identit
29vident.statusText.save.base.smtp.line2=(zapamatovat si vÜchozí identitu a SMTP)
30
31vident.identityData.Name=Jméno
32vident.identityData.Address=Adresa
33vident.identityData.SMTP=SMTP server
34vident.identityData.baseID=Základní identita
35
36vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
37vident.smartIdentity.vIStorageUsage=jako odesilatele pouşívá uloşenou virtuální identitu
38vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=NovÃœ příjemce má uloÅŸenou jinou virtuální identitu. Ignoruji.
39vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorují se neplatné regulární vÜrazy.
40vident.smartIdentity.matchExisting=nalezena odpovídající skutečná identita.
41vident.smartIdentity.moreThanOne=(nalezeno více adres)
42vident.smartIdentity.remRecipient=odesilatel odstraněn ze seznamu příjemců.
43vident.getHeader.noHeader=şádné další hlavičky nenalezeny.
44vident.getHeader.headerFound=hlaviček nalezeno:
45vident.sendNonvirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s permanentně uloÅŸenou identitou. Opravdu to chcete udělat?
46vident.sendVirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s virtuální identitou. Opravdu to chcete udělat?
47extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jednotlivé e-maily.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.