source: locale/cs-CZ/v_identity.properties @ 91994f

ng_0.9
Last change on this file since 91994f was 91994f, checked in by rene <rene@…>, 3 years ago

removed unused translations

  • Property mode set to 100644
File size: 2.1 KB
Line 
1vident.updateStorage.title=Pro tohoto příjemce jiÅŸ máte virtuální identitu uloÅŸenou.
2vident.updateStorage.recipient=Příjemce
3vident.updateStorage.currentIdentity=Identita
4vident.updateStorage.storedIdentity=Uloşená identita
5vident.updateStorage.query=Chcete uloÅŸit uvedenou identitu?
6
7vident.replaceVIdentity.title=Jiş pouşíváte virtuální identitu.
8vident.replaceVIdentity.recipient=Příjemce
9vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Současná identita
10vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Uloşená identita
11vident.replaceVIdentity.query=Chcete pouşít uloşenou identitu?
12
13vident.statusText.save.off.line1=ukládání virtuálních identit
14vident.statusText.save.off.line2=neaktivováno
15vident.statusText.save.ok.line1=ukládání virtuálních identit
16vident.statusText.save.ok.line2=
17vident.statusText.save.base.line1=ukládání virtuálních identit
18vident.statusText.save.base.line2=(zapamatovat si vÜchozí identitu)
19
20vident.identityData.Name=Jméno
21vident.identityData.Address=Adresa
22vident.identityData.SMTP=SMTP server
23vident.identityData.baseID=Základní identita
24
25vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
26vident.smartIdentity.vIStorageUsage=jako odesilatele pouşívá uloşenou virtuální identitu
27vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=NovÃœ příjemce má uloÅŸenou jinou virtuální identitu. Ignoruji.
28vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorují se neplatné regulární vÜrazy.
29vident.smartIdentity.matchExisting=nalezena odpovídající skutečná identita.
30vident.smartIdentity.moreThanOne=(nalezeno více adres)
31vident.smartIdentity.remRecipient=odesilatel odstraněn ze seznamu příjemců.
32vident.getHeader.noHeader=şádné další hlavičky nenalezeny.
33vident.getHeader.headerFound=hlaviček nalezeno:
34vident.sendNonvirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s permanentně uloÅŸenou identitou. Opravdu to chcete udělat?
35vident.sendVirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s virtuální identitou. Opravdu to chcete udělat?
36extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jednotlivé e-maily.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.