Changeset 189e89 for chrome/locale


Ignore:
Timestamp:
Apr 8, 2008, 9:46:16 PM (14 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
fe1b32
Parents:
c28279
Message:

added RDF Dataset Editor.

Location:
chrome/locale
Files:
2 added
17 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_upgrade.dtd

  rc28279 r189e89  
  88<!ENTITY vident.upgrade.license.description "licence">
  99<!ENTITY vident.upgrade.license.caption "GNU General Public License">
  10 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
  11 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "aktualizace, krok 1/2">
  12 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Datové úloÅŸiÅ¡tě Virtual Identity">
  13 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
  14 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "aktualizace, krok 2/2">
  15 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Aktualizace Virtual Identity">
  16 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
  17 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "dokončit">
  18 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.caption "Virtual Identity">
   10<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
   11<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.description "aktualizace, krok 1/2">
   12<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.caption "Datové úloÅŸiÅ¡tě Virtual Identity">
   13<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
   14<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.description "aktualizace, krok 2/2">
   15<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.caption "Aktualizace Virtual Identity">
   16<!ENTITY vident.upgrade.finish.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
   17<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "dokončit">
   18<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_upgrade.properties

  rc28279 r189e89  
  22vident.features=Nové vlastnosti verze 0.5\n* všechny virtuální identity mohou bÜt nyní uloşeny a znovu pouşity\n* moşnost vyuşití virtuálních identit v diskusních skupinách\n* SMTP-selector nyní automaticky vybere vÜchozí SMTP\nuşijte si novou verzi!
  33vident.license=Tento program je volnÃœ software; můşete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU, vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vaÅ¡eho uváşení) kterékoli pozdější verze.\n\nTento program je rozÅ¡iřován v naději, ÅŸe bude uÅŸitečnÃœ, avÅ¡ak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte ve Obecné veřejné licenci GNU na http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html .\n\n---\nTento program vytvořil Rene Ejury (2008).
  4 vident.upgrade1=Pro pouÅŸití nové verze Virtual Identity musíte aktualizovat databázi.\n\nVirtuální identity jiÅŸ nejsou uloÅŸeny v adresáři a od verze 0.5pre se ukládají do samostatného souboru. Pokud budete nyní pokračovat, informace o vaÅ¡ich virtuálních identitách budou přeneseny z adresáře do nového souboru.
  5 vident.upgrade3=Aktualizace/Instalace proběhla úspěšně.\n\nUÅŸijte si Virtal Identity.\n\nKvalita software záleşí také na vás, prosím nahlaste chyby, problémy nebo pomozte s psaním dokumentace na https://www.absorb.it/virtual-id . S překladem rozšíření můşete pomoci na http://babelzilla.org .
   4vident.0.5.0=Pro pouÅŸití nové verze Virtual Identity musíte aktualizovat databázi.\n\nVirtuální identity jiÅŸ nejsou uloÅŸeny v adresáři a od verze 0.5pre se ukládají do samostatného souboru. Pokud budete nyní pokračovat, informace o vaÅ¡ich virtuálních identitách budou přeneseny z adresáře do nového souboru.
   5vident.finish=Aktualizace/Instalace proběhla úspěšně.\n\nUÅŸijte si Virtal Identity.\n\nKvalita software záleşí také na vás, prosím nahlaste chyby, problémy nebo pomozte s psaním dokumentace na https://www.absorb.it/virtual-id . S překladem rozšíření můşete pomoci na http://babelzilla.org .
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_upgrade.dtd

  rc28279 r189e89  
  88<!ENTITY vident.upgrade.license.description "lizenz">
  99<!ENTITY vident.upgrade.license.caption "GNU General Public License">
  10 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity Installation/Upgrade">
  11 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "upgrade step 1/2">
  12 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Virtual Identity Daten-Speicher">
  13 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity Installation/Upgrade">
  14 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "upgrade step 2/2">
  15 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Virtual Identity Upgrade">
  16 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Virtual Identity Installation/Upgrade">
  17 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "abschluss">
  18 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.caption "Virtual Identity">
   10<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.label "Virtual Identity Installation/Upgrade">
   11<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.description "upgrade step 1/2">
   12<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.caption "Virtual Identity Daten-Speicher">
   13<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.label "Virtual Identity Installation/Upgrade">
   14<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.description "upgrade step 2/2">
   15<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.caption "Virtual Identity Upgrade">
   16<!ENTITY vident.upgrade.finish.label "Virtual Identity Installation/Upgrade">
   17<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "abschluss">
   18<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_upgrade.properties

  rc28279 r189e89  
  22vident.features=Neue Funktionen der 0.5 release:\n* alle Virtuellen IdentitÀten können nun gespeichert und wiederverwendet werden (default).\n* Virtuelle IdentitÀten können nun fÌr Newsgroup-Posts benutzt werden\n* Virtual Identity arbeitet nun problemlos mit der SmtpSelect, einfach default-smtp auswÀhlen\nViel Spass mit der neuen Version!
  33vident.license=Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemÀß Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder spÀteren Version.\n\nDie Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, daß es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License unter http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\n\n---\nDieses Programm wurde entwickelt von Rene Ejury (2008).
  4 vident.upgrade1=Um die neue Version von Virtual Identity zu nutzen muss die Datenbasis aktualisiert werden.\n\nVirtuelle IdentitÀten werden nun nicht mehr im Adressbuch gespeichert, von Version 0.5 an wird eine separate Datei genutzt. Wenn Du nun fortfÀhrst, werden Virtuelle IdentitÀten vom Adressbuch in die neue Datenbasis ÃŒbernommen.
  5 vident.upgrade3=Upgrade/Installation erfolgreich.\n\nViel Erfolg bei der Nutzung von Virtual Identity.\n\nDie QualitÀt der Erweiterung hÀngt auch von Dir ab. Bitte melde Fehler und Probleme oder ergÀnze die Dokumentation unter https://www.absorb.it/virtual-id . Ausserdem werden unter http://babelzilla.org immer Übersetzungen gesucht.
   4vident.0.5.0=Um die neue Version von Virtual Identity zu nutzen muss die Datenbasis aktualisiert werden.\n\nVirtuelle IdentitÀten werden nun nicht mehr im Adressbuch gespeichert, von Version 0.5 an wird eine separate Datei genutzt. Wenn Du nun fortfÀhrst, werden Virtuelle IdentitÀten vom Adressbuch in die neue Datenbasis ÃŒbernommen.
   5vident.finish=Upgrade/Installation erfolgreich.\n\nViel Erfolg bei der Nutzung von Virtual Identity.\n\nDie QualitÀt der Erweiterung hÀngt auch von Dir ab. Bitte melde Fehler und Probleme oder ergÀnze die Dokumentation unter https://www.absorb.it/virtual-id . Ausserdem werden unter http://babelzilla.org immer Übersetzungen gesucht.
 • chrome/locale/en-US/v_identity/vI_upgrade.dtd

  rc28279 r189e89  
  88<!ENTITY vident.upgrade.license.description "license">
  99<!ENTITY vident.upgrade.license.caption "GNU General Public License">
  10 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  11 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "upgrade step 1/2">
  12 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Virtual Identity Data-Storage">
  13 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  14 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "upgrade step 2/2">
  15 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Virtual Identity Upgrade">
  16 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  17 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "finish">
  18 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.caption "Virtual Identity">
   10<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
   11<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.description "upgrade step 1/2">
   12<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.caption "Virtual Identity Data-Storage">
   13<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
   14<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.description "upgrade step 2/2">
   15<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.caption "Virtual Identity Upgrade">
   16<!ENTITY vident.upgrade.finish.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
   17<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "finish">
   18<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
 • chrome/locale/en-US/v_identity/vI_upgrade.properties

  rc28279 r189e89  
  22vident.features= New features of the 0.5 releases\n* all Virtual Identities can now be stored and reused (default)\n* possibility to use Virtual Identities for Newsgroup-Messages\n* works now smoothly with SMTP-selector, choose default smtp\nenjoy the new version!
  33vident.license= This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for more details.\n\n---\nThis program was developed by Rene Ejury (2008).
  4 vident.upgrade1= In order to use the new Version of Virtual Identity you have to upgrade the database.\n\nVirtual Identities are not stored in the Addressbook anymore, a seperate file is used from 0.5pre on. If you continue now, Information about Virtual Identities will be transferred from your Addressbook to the new file.
  5 vident.upgrade3= Upgrade/Installation successfull.\n\nEnjoy using Virtal Identity.\n\nThe quality of the software is also depending on you, so please report bugs and problems or help writing some documentation at https://www.absorb.it/virtual-id . You can also help translating the program at http://babelzilla.org .
   4vident.0.5.0= In order to use the new Version of Virtual Identity you have to upgrade the database.\n\nVirtual Identities are not stored in the Addressbook anymore, a seperate file is used from 0.5pre on. If you continue now, Information about Virtual Identities will be transferred from your Addressbook to the new file.
   5vident.finish= Upgrade/Installation successfull.\n\nEnjoy using Virtal Identity.\n\nThe quality of the software is also depending on you, so please report bugs and problems or help writing some documentation at https://www.absorb.it/virtual-id . You can also help translating the program at http://babelzilla.org .
 • chrome/locale/en-US/v_identity/v_identity.dtd

  rc28279 r189e89  
  8787<!ENTITY sentInOtherFolder.label "Other:">
  8888<!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "O">
   89<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity">
   90<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Settings">
   91<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_upgrade.dtd

  rc28279 r189e89  
  88<!ENTITY vident.upgrade.license.description "licencia">
  99<!ENTITY vident.upgrade.license.caption "GNU General Public License">
  10 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  11 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "Actualización - paso 1/2">
  12 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Almacenamiento de datos de Virtual Identity">
  13 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  14 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "Actualización - paso 2/2">
  15 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Actualización de Virtual Identity">
  16 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Instalación/Actualización de Virtual Identity">
  17 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "finalizar">
  18 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.caption "Virtual Identity">
   10<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
   11<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.description "Actualización - paso 1/2">
   12<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.caption "Almacenamiento de datos de Virtual Identity">
   13<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
   14<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.description "Actualización - paso 2/2">
   15<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.caption "Actualización de Virtual Identity">
   16<!ENTITY vident.upgrade.finish.label "Instalación/Actualización de Virtual Identity">
   17<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "finalizar">
   18<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_upgrade.properties

  rc28279 r189e89  
  22vident.features=Las nuevas opciones de las versiones 0.5\n* todas las identidades virtuales pueden guardarse y volver a usarse (por defecto)\n* permiten usar las identidades virtuales en grupos de noticias\n* funcionan ahora de un modo fácil con un selector del SMTP, seleccione el smtp por defecto\n¡disfrute de la nueva versión!
  33vident.license=Este programa es software libre; usted puede distribuirlo y/o modificarlo siguiendo los términos de la GNU General Public License publicada por la Free Software Foundation; en su versión 2, o (en función de su criterio) cualquier versión posterior.\n\nEste programa se distribuye con la intención de ser útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA; ni si quiera con la garantía implícita de MERCANTIBILIDAD o SER ADECUADO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte la GNU General Public License en http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html para ver más detalles.\n\n---\nEste programa ha sido desarrollado por Rene Ejury (2008).
  4 vident.upgrade1=Para usar la nueva versión de Virtual Identity tiene que actualizar su base de datos.\n\nLas identidades virtuales ya no se guardan en la libreta de direcciones, ya que se usa un archivo aparte a partir de la versión 0.5pre. Si continúa, la información sobre las identidades virtuales se pasará de su libreta de direcciones al nuevo archivo.
  5 vident.upgrade3=Instalación/Actualización correcta.\n\nDisfrute usando Virtual Identity.\n\nLa calidad de este programa también depende de usted, así que por favor informe de fallos y problemas o ayude escribiendo documentación en https://www.absorb.it/virtual-id . También puede ayudar a traducir este programa en http://babelzilla.org .
   4vident.0.5.0=Para usar la nueva versión de Virtual Identity tiene que actualizar su base de datos.\n\nLas identidades virtuales ya no se guardan en la libreta de direcciones, ya que se usa un archivo aparte a partir de la versión 0.5pre. Si continúa, la información sobre las identidades virtuales se pasará de su libreta de direcciones al nuevo archivo.
   5vident.finish=Instalación/Actualización correcta.\n\nDisfrute usando Virtual Identity.\n\nLa calidad de este programa también depende de usted, así que por favor informe de fallos y problemas o ayude escribiendo documentación en https://www.absorb.it/virtual-id . También puede ayudar a traducir este programa en http://babelzilla.org .
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/vI_upgrade.dtd

  rc28279 r189e89  
  88<!ENTITY vident.upgrade.license.description "licence">
  99<!ENTITY vident.upgrade.license.caption "GNU General Public License">
  10 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity - Installation/Mise à jour">
  11 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "mise à jour, étape 1/2">
  12 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Virtual Identity - Stockage des données">
  13 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity - Installation/Mise à jour">
  14 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "mise à jour, étape 2/2">
  15 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Virtual Identity - Mise à jour">
  16 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Virtual Identity - Installation/Mise à jour">
  17 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "teminé">
  18 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.caption "Virtual Identity">
   10<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.label "Virtual Identity - Installation/Mise à jour">
   11<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.description "mise à jour, étape 1/2">
   12<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.caption "Virtual Identity - Stockage des données">
   13<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.label "Virtual Identity - Installation/Mise à jour">
   14<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.description "mise à jour, étape 2/2">
   15<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.caption "Virtual Identity - Mise à jour">
   16<!ENTITY vident.upgrade.finish.label "Virtual Identity - Installation/Mise à jour">
   17<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "teminé">
   18<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/vI_upgrade.properties

  rc28279 r189e89  
  22vident.features=Nouvelles fonctions de la version 0.5 \n* Toutes les identités virtuelles peuvent maintenant être stockées et réutilisées (par défaut)\n* Possibilité d'utiliser Virtual Identities pour les forums\n* Fonctionne maintenant avec un sélecteur SMTP, choisissez smtp par défaut\nProfitez de cette nouvelle version !
  33vident.license=Ce programme est un logiciel gratuit ; vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier selon les termes de la 'GNU General Public License' telle que publiée par la Free Software Foundation ; soit la version 2 de cette licence, soit (à votre gré) une version ultérieure.\n\nCe programme est distribué dans l'espoir de vous être utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans même la moindre garantie de transfert ou adaptation à un projet particulier. Voyez la 'GNU General Public License' sur http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html pour plus de détails.\n\n---\nCe programme a été développé par Rene Ejury (2008).
  4 vident.upgrade1=Pour pouvoir utiliser cette nouvelle version de Virtual Identity vous devez mettre à jour la base de données.\n\nLes identités virtuelles ne sont plus stockées dans le carnet d'adresses, un fichier spécifique est utilisé à partir de la version 0.5pre. Si vous poursuivez, les informations sur les identités virtuelles seront transférées depuis votre carnet d'adresses vers le nouveau fichier.
  5 vident.upgrade3=Mise à jour/Installation réussie.\n\nProfitez bien de Virtual Identity.\n\nLa qualité de ce programme dépend aussi de vous, veuillez donc faire remonter les bogues et problÚmes, ou aider à écrire de la documentation sur https://www.absorb.it/virtual-id . Vous pouvez aussi aider à traduire ce programme sur http://babelzilla.org .
   4vident.0.5.0=Pour pouvoir utiliser cette nouvelle version de Virtual Identity vous devez mettre à jour la base de données.\n\nLes identités virtuelles ne sont plus stockées dans le carnet d'adresses, un fichier spécifique est utilisé à partir de la version 0.5pre. Si vous poursuivez, les informations sur les identités virtuelles seront transférées depuis votre carnet d'adresses vers le nouveau fichier.
   5vident.finish=Mise à jour/Installation réussie.\n\nProfitez bien de Virtual Identity.\n\nLa qualité de ce programme dépend aussi de vous, veuillez donc faire remonter les bogues et problÚmes, ou aider à écrire de la documentation sur https://www.absorb.it/virtual-id . Vous pouvez aussi aider à traduire ce programme sur http://babelzilla.org .
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/vI_upgrade.dtd

  rc28279 r189e89  
  88<!ENTITY vident.upgrade.license.description "licenza">
  99<!ENTITY vident.upgrade.license.caption "GNU General Public License">
  10 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
  11 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "aggiornamento - passo 1/2">
  12 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Salvataggio dati di Virtual Identity">
  13 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
  14 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "aggiornamento - passo 2/2">
  15 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Aggiornamento di Virtual Identity">
  16 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
  17 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "fine">
  18 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.caption "Virtual Identity">
   10<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
   11<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.description "aggiornamento - passo 1/2">
   12<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.caption "Salvataggio dati di Virtual Identity">
   13<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
   14<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.description "aggiornamento - passo 2/2">
   15<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.caption "Aggiornamento di Virtual Identity">
   16<!ENTITY vident.upgrade.finish.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
   17<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "fine">
   18<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/vI_upgrade.properties

  rc28279 r189e89  
  22vident.features=Nuove funzioni incluse nella versione 0.5\n* Tutte le identità virtuali possono ora essere salvate e riutilizzate per impostazione predefinita\n* Possibilità di utilizzare le identità virtuali nei messaggi ai newsgroup\n* migliorata l'integrazione con il selettore dei server SMTP\nbuon proseguimento!
  33vident.license=Questo programma Ú software libero; sono possibili la distribuzione e/o la modifica secondo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla Free Software Foundation (la versione 2 o - a scelta - una versione successiva).\n\nQuesto programma Ú distribuito nella speranza che sia utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA; senza neppure la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o di APPLICABILITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Si consulti la GNU General Public License alla pagina http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html per maggiori dettagli.\n\n---\nQuesto programma Ú stato sviluppato da Rene Ejury (2008).
  4 vident.upgrade1=Al fine di utilizzare la nuova versione di Virtual Identity Ú necessario aggiornare il database.\n\nLe identità virtuali non vengono più salvate nella rubrica ma dalla versione 0.5pre verrà utilizzato un file separato. Se si continua con la procedura, le informazioni sulle identità virtuali verranno trasferite dalla rubrica al nuovo file.
  5 vident.upgrade3=La procedura di aggiornamento (o installazione) Ú stata completata con successo.\n\nBuon proseguimento con Virtual Identity.\n\nLa qualità del software dipende anche dall'utilizzatore: perciò gli utenti sono pregati di segnalare bug e problemi o di contribuire a scrivere documentazione (consultare a tal proposito il sito https://www.absorb.it/virtual-id ). È possibile contribuire anche alla traduzione del programma, consultando il sito http://babelzilla.org .
   4vident.0.5.0=Al fine di utilizzare la nuova versione di Virtual Identity Ú necessario aggiornare il database.\n\nLe identità virtuali non vengono più salvate nella rubrica ma dalla versione 0.5pre verrà utilizzato un file separato. Se si continua con la procedura, le informazioni sulle identità virtuali verranno trasferite dalla rubrica al nuovo file.
   5vident.finish=La procedura di aggiornamento (o installazione) Ú stata completata con successo.\n\nBuon proseguimento con Virtual Identity.\n\nLa qualità del software dipende anche dall'utilizzatore: perciò gli utenti sono pregati di segnalare bug e problemi o di contribuire a scrivere documentazione (consultare a tal proposito il sito https://www.absorb.it/virtual-id ). È possibile contribuire anche alla traduzione del programma, consultando il sito http://babelzilla.org .
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_upgrade.dtd

  rc28279 r189e89  
  88<!ENTITY vident.upgrade.license.description "licentie">
  99<!ENTITY vident.upgrade.license.caption "GNU General Public License">
  10 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
  11 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "bijwerken stap 1/2">
  12 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Virtual Identity gegevens opslaan">
  13 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
  14 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "bijwerken stap 2/2">
  15 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Virtual Identity bijwerken">
  16 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
  17 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "Afronden">
  18 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.caption "Virtual Identity">
   10<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   11<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.description "bijwerken stap 1/2">
   12<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.caption "Virtual Identity gegevens opslaan">
   13<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   14<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.description "bijwerken stap 2/2">
   15<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.caption "Virtual Identity bijwerken">
   16<!ENTITY vident.upgrade.finish.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   17<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "Afronden">
   18<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_upgrade.properties

  rc28279 r189e89  
  22vident.features=Nieuwe functies van de 0.5 release\n* Alle virtuele identiteiten kunnen nu worden opgeslagen en opnieuw worden gebruikt (standaard)\n* Mogelijkheid om virtuele identiteiten te gebruiken voor Nieuwsberichten\n* Werkt nu naadloos met SMTP-selectie, kies de standaard SMTP\nVeel plezier met de nieuwe versie!
  33vident.license=Dit programma is gratis software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2 van deze licentie of (optioneel) elke latere versie.\n\nDit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig is, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Lees de GNU General Public License op http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html voor meer details.\n\n---\nDit programma is ontwikkeld door Rene Ejury (2008).
  4 vident.upgrade1=Om de nieuwe versie van Virtual Identity te gebruiken dient u de database bij te werken.\n\nVirtuele identiteiten worden niet meer in het adresboek opgeslagen; een apart bestand wordt gebruikt vanaf versie 0.5pre. Als u nu doorgaat zal de informatie over virtuele identiteiten worden overgeheveld van uw adresboek naar een nieuw bestand.
  5 vident.upgrade3=Bijwerken/installatie succesvol verlopen.\n\nVeel plezier bij het gebruik van Virtual Identity.\n\nDe kwaliteit van de software hangt ook van u af, dus meld a.u.b. fouten en problemen of help bij het schrijven van documentatie op https://www.absorb.it/virtual-id . U kunt ook helpen het programma te vertalen op http://www.babelzilla.org.
   4vident.0.5.0=Om de nieuwe versie van Virtual Identity te gebruiken dient u de database bij te werken.\n\nVirtuele identiteiten worden niet meer in het adresboek opgeslagen; een apart bestand wordt gebruikt vanaf versie 0.5pre. Als u nu doorgaat zal de informatie over virtuele identiteiten worden overgeheveld van uw adresboek naar een nieuw bestand.
   5vident.finish=Bijwerken/installatie succesvol verlopen.\n\nVeel plezier bij het gebruik van Virtual Identity.\n\nDe kwaliteit van de software hangt ook van u af, dus meld a.u.b. fouten en problemen of help bij het schrijven van documentatie op https://www.absorb.it/virtual-id . U kunt ook helpen het programma te vertalen op http://www.babelzilla.org.
 • chrome/locale/pl-PL/v_identity/vI_upgrade.dtd

  rc28279 r189e89  
  88<!ENTITY vident.upgrade.license.description "licencja">
  99<!ENTITY vident.upgrade.license.caption "GNU General Public License">
  10 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity - Instalacja/Aktualizacja">
  11 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "aktualizacja - krok 1/2">
  12 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Virtual Identity - Przechowalnia danych">
  13 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity - Instalacja/Aktualizacja">
  14 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "aktualizacja - krok 2/2">
  15 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Virtual Identity - Aktualizacja">
  16 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Virtual Identity - Instalacja/Aktualizacja">
  17 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "zakończ">
  18 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.caption "Virtual Identity">
   10<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.label "Virtual Identity - Instalacja/Aktualizacja">
   11<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.description "aktualizacja - krok 1/2">
   12<!ENTITY vident.upgrade.0.5.0.caption "Virtual Identity - Przechowalnia danych">
   13<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.label "Virtual Identity - Instalacja/Aktualizacja">
   14<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.description "aktualizacja - krok 2/2">
   15<!ENTITY vident.upgrade.upgrade.caption "Virtual Identity - Aktualizacja">
   16<!ENTITY vident.upgrade.finish.label "Virtual Identity - Instalacja/Aktualizacja">
   17<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "zakończ">
   18<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
 • chrome/locale/pl-PL/v_identity/vI_upgrade.properties

  rc28279 r189e89  
  55vident.license=Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; moÅŒesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\n\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadziejÄ
  66, iÅŒ będzie on uÅŒyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliÅŒszych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU dostępnej pod adresem http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html .\n\n---\nTen program został stworzony przez Rene Ejury'ego (2008).
  7 vident.upgrade1=Aby korzystać z nowej wersji Virtual Identity musisz zaktualizować bazę danych.\n\nWirtualne toÅŒsamości nie sÄ
   7vident.0.5.0=Aby korzystać z nowej wersji Virtual Identity musisz zaktualizować bazę danych.\n\nWirtualne toÅŒsamości nie sÄ
  88 juÅŒ przechowywane w ksiÄ
  99ÅŒce adresowej - do tego celu, poczÄ
   
  1111 przeniesione z Twojej ksiÄ
  1212ÅŒki adresowej do nowego pliku.
  13 vident.upgrade3=Aktualizacja/Instalacja została zakończona sukcesem.\n\nMiłego korzystania z Virtual Identity.\n\nJakość oprogramowania zaleÅŒy równieÅŒ od Ciebie, więc proszę o zgłaszanie wszelkich błędów i problemów z działaniem rozszerzenia lub o pomoc w tworzeniu dokumentacji pod https://www.absorb.it/virtual-id . MoÅŒesz takÅŒe pomóc tłumaczyć program na stronie http://babelzilla.org .
   13vident.finish=Aktualizacja/Instalacja została zakończona sukcesem.\n\nMiłego korzystania z Virtual Identity.\n\nJakość oprogramowania zaleÅŒy równieÅŒ od Ciebie, więc proszę o zgłaszanie wszelkich błędów i problemów z działaniem rozszerzenia lub o pomoc w tworzeniu dokumentacji pod https://www.absorb.it/virtual-id . MoÅŒesz takÅŒe pomóc tłumaczyć program na stronie http://babelzilla.org .
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.