Changeset 4646dd for chrome/locale/nl-NL


Ignore:
Timestamp:
Oct 19, 2007, 7:50:04 PM (14 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
821a55
Parents:
739f38
Message:

updated translations from babelzilla

Location:
chrome/locale/nl-NL/v_identity
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.dtd

  r739f38 r4646dd  
  11<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "Virtual Identity">
  22<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Virtual Identity instellingen">
  3 <!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Open Virtual Identity Homepage">
   3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Virtual Identity startpagina openen">
  44<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hoofdvenster">
  55<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuele identiteit">
   
  1313<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "Slim Antwoorden ook gebruiken als aan een nieuwsgroep wordt geantwoord">
  1414<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "Slimme Tijdsafdruk gebruiken">
  15 <!ENTITY vident.prefs.aBook.label "use Addressbook to store Virtual Identities">
  16 <!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "store also usual Identities in you Addressbook">
   15<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "Adresboeken gebruiken om virtuele identiteiten op te slaan">
   16<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "Ook gebruikelijke identiteiten in uw adresboek opslaan">
  1717<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "SMTP menu weergeven">
  1818<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "Onderdeel voor Instellingen-dialoogvenster aan Extra menu toevoegen">
  1919<!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "Waarschuwen bij gebruik van niet-virtuele identiteiten">
  20 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "Waarschuwen bij gebruik van virtuele identiteiten">
   20<!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "Waarschuwen bij elk gebruik van virtuele identiteiten">
  2121<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Eigenschappen van virtuele identiteiten">
  2222<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "Te kopiëren eigenschappen">
   
  3737<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. adressen gebruiken">
  3838<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Slim Antwoorden">
  39 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtual Identity Slim Antwoorden / Addressbook">
  40 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "To find a Reply-Identity, Smart Reply has to get a list of possible sender identities. Therefore usually the header-fields &apos;To&apos; and &apos;Cc&apos; are analyzed. Here you can enter those and/or other header-fields. (additional options: to select header number n out of any headers with the same name add &apos;:n&apos;. If you add &apos;:@&apos; to any entry, only email-addresses are used, names are ignored.)">
  41 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "Aanvullende kopteksten - één per regel, bijvoorbeeld &apos;x-original-to&apos; of &apos;x-original-to:@&apos; of &apos;x-original-to:2:@&apos;">
   39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Vitual Identity Slim Antwoorden / Adresboek">
   40<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Om een Antwoord-identiteit te vinden moet Slim Antwoorden een lijst van mogelijke afzendersidentiteiten ophalen. Daarom worden de koptekstvelden &apos;Aan&apos; en &apos;Cc&apos; geanalyseerd. Als Slim Antwoorden nog meer koptekstvelden moet analyseren kunt u ze hier ingeven (wellicht dient u een andere extensie te installeren om ze te herkennen, zoals bijvoorbeeld enigmail or mnenhy). Als u &apos;:@&apos; aan een ingave toevoegt worden alleen e-mailadressen gebruikt; namen worden genegeerd.">
   41<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "Aanvullende kopteksten - één per regel, bijvoorbeeld &apos;x-original-to&apos; of &apos;x-original-to:2:&apos;">
  4242<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "Standaardwaarden instellen">
  4343<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Na het ophalen van de adressen dienen ze te worden gefilterd. Alle filters worden na elkaar toegepast, dus u kunt ze ook gebruiken om het resultaat te sorteren. Op het einde kan het eerst aangetroffen adres worden gebruikt als de identiteit van de afzender. Als u geen filter gebruikt worden alle adressen overgebracht.">
   
  4545<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Volledige naam bij vergelijken van e-mailadressen met bestaande identiteiten negeren">
  4646<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Als er geen naam bij een gevonden e-mailadres staat de volgende gebruiken:">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Op het einde worden de gefilterde adressen toegevoegd aan het berichtidentiteit dropdownmenu. U kunt ook selecteren hoe ze worden gebruikt als de nieuwe afzenderidentiteit (If you use the Addressbook to lookup for Identities, the same Options are used).">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Op het einde worden de gefilterde adressen toegevoegd aan het berichtidentiteit dropdownmenu. U kunt ook selecteren hoe ze worden gebruikt als de nieuwe afzendersidentiteit (indien u het Adresboek gebruikt om Identiteiten op te zoeken worden dezelfde opties gebruikt).">
  4848<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "Dialoogvenster openen om identiteit te kiezen">
  4949<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "Ook vragen als er slechts één adres mogelijk is">
  5050<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "Eerst aangetroffen identiteit gebruiken zonder interactie">
  5151<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(als er slechts één adres mogelijk is)">
  52 <!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Addressbook">
  53 <!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Storing Virtual Identities in Addressbook">
  54 <!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity Addressbook-Options">
  55 <!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Configure Email-Dialog">
  56 <!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Configure Reply-Identities">
  57 <!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Cleaning of Addressbooks">
  58 <!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
  59 <!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
  60 <!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Extended">
  61 <!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
  62 <!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Addressbook">
  63 <!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
  64 <!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
  65 <!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selection of Senders Identity">
  66 <!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "If you answer any emails and usage of Addressbook is activated together with 'Smart Reply', this is the place to configure if and how the found Identities will be used. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
  67 <!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "use Addressbook Identities together with 'Smart-Reply'">
  68 <!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
  69 <!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Identities were found in Addressbook">
  70 <!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "extended Options">
  71 <!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Here you are able to remove all Virtual Identity Informations from you Addressbooks.">
  72 <!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "remove Informations">
   52<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Adresboek">
   53<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Virtuele identiteiten worden in adresboek opgeslagen">
   54<!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity adresboekopties">
   55<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selectie van afzendersidentiteit">
   56<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Uitgebreide opties">
   57<!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Opschonen van adresboeken">
   58<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Algemene instellingen">
   59<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Antwoordidentiteiten">
   60<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Uitgebreid">
   61<!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "Virtuele identiteiten opslaan bij verzenden e-mailberichten">
   62<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "Vragen voordat virtuele identiteiten in uw adresboek worden overschreven">
   63<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "Schakelaar om opslaan van identiteiten te activeren/deactiveren laten zien">
   64<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "Vragen voordat de virtuele identiteit in het afzendersveld wordt vervangen">
   65<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "Als u antwoordt op e-mailberichten en het gebruik van het adresboek is geactiveerd in combinatie met Slim Antwoorden kunt u hier instellen of en hoe aangetroffen identiteiten worden gebruikt. De keuze tussen de resulterende identiteiten wordt op dezelfde wijze gemaakt als ingesteld onder Slim Antwoorden.">
   66<!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "Adresboekidentiteiten in combinatie met Slim Antwoorden gebruiken">
   67<!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "Voorkeur geven aan Slim Antwoorden-identiteiten">
   68<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "Slim Antwoorden-identiteiten negeren indien identiteiten worden aangetroffen in het adresboek">
   69<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Hier kunt u alle Virtual Identity-informatie uit uw adresboek verwijderen">
   70<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "Informatie verwijderen">
  7371<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Statusberichten">
  7472<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notificaties">
  7573<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "Informatie over herkende kopteksten weergeven">
  7674<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "Slim Antwoorden / Slim Concept statusberichten inschakelen">
  77 <!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "aktivate Addressbook status messages">
   75<!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "Adresboek-statusberichten inschakelen">
  7876<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "Weergaveduur statusberichten (0=oneindig)">
  7977<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "seconden">
   
  8280<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "Veld met foutopsporingsinformatie weergeven">
  8381<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtuele ID">
  84 <!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "save">
  85 <!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "save Identity while sending in Addressbook">
  86 <!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtuele identiteit">
   82<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "Opslaan">
   83<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "Identiteit opslaan in adresboek bij verzenden">
   84<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
  8785<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Kies een virtuele identiteit">
  8886<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "l">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.properties

  r739f38 r4646dd  
  22vident.sendLater.prefix=Virtuele identiteit vervangen door standaardidentiteit (
  33vident.sendLater.postfix=)?
  4 vident.updateAddressBook.warning1=For the address '
  5 vident.updateAddressBook.warning2=' the Virtual Identity '
  6 vident.updateAddressBook.warning3=' is stored in your Addressbook. Should I replace this Identity with '
  7 vident.updateAddressBook.warning4=' ?
  8 vident.clearAddressBook.status.prefix=Currently are
  9 vident.clearAddressBook.status.postfix= Virtual Identities registered in your Addressbooks.
  10 vident.clearAddressBook.status.none=Currently are no Informations about Virtual Identites in your Addressbooks.
  11 vident.clearAddressBook.warning= Would you really like to remove these Informations?
  12 vident.updateVirtualIdentity.warning1=Foor the address '
  13 vident.updateVirtualIdentity.warning2=' in your Addressbook the Virtual Identity '
  14 vident.updateVirtualIdentity.warning3=' is stored. Should I replace current Virtual Identity in Senders Field with this one?
  15 vident.smartIdentity.vIUsage=virtuele identiteit wordt als verzender gebruikt
  16 vident.smartIdentity.vIaBookUsage= using Virtual Identity from Addressbook as sender
   4vident.updateAddressBook.warning1=Voor het adres '
   5vident.updateAddressBook.warning2=' is de virtuele identeit '
   6vident.updateAddressBook.warning3=' opgeslagen in uw adresboek. Dient deze identiteit vervangen te worden door '
   7vident.updateAddressBook.warning4='?
   8vident.clearAddressBook.status.prefix=Op dit moment zijn er
   9vident.clearAddressBook.status.postfix=virtuele identiteiten opgeslagen in uw adresboek.
   10vident.clearAddressBook.status.none=Op dit moment is er geen informatie over virtuele identiteiten in uw adresboek.
   11vident.clearAddressBook.warning=Wilt u deze informatie werkelijk verwijderen?
   12vident.updateVirtualIdentity.warning1=Voor het adres '
   13vident.updateVirtualIdentity.warning2=' in uw adresboek is de virtuele identiteit '
   14vident.updateVirtualIdentity.warning3=' opgeslagen. Dient de huidige virtuele identiteit in het afzendersveld hierdoor te worden vervangen?
   15vident.smartIdentity.vIUsage=virtuele identiteit wordt als afzender gebruikt
   16vident.smartIdentity.vIaBookUsage=Virtuele identiteit in adresboek wordt gebruikt als afzender
  1717vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ongeldige reguliere expressie wordt genegeerd.
  1818vident.smartIdentity.matchExisting=identieke bestaande identiteit aangetroffen.
  1919vident.smartIdentity.moreThanOne=(meer dan één adres gevonden)
  20 vident.smartIdentity.remRecipient=verzender verwijderd uit ontvangerslijst.
   20vident.smartIdentity.remRecipient=afzender verwijderd uit ontvangerslijst.
  2121vident.getHeader.noHeader=geen andere kopteksten aangetroffen.
  2222vident.getHeader.headerFound=koptekst(en) gevonden:
  2323vident.sendNonvirtual.warning=U staat op het punt dit e-mailbericht met een permanent opgeslagen identiteit te versturen. Wilt u dit echt?
  24 vident.sendVirtual.warning=You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
   24vident.sendVirtual.warning=U staat op het punt om dit e-mailbericht met een virtuele identiteit te versturen. Wilt u dit echt?
  2525extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Maakt het mogelijk om uw identiteitsinstellingen voor een enkel bericht rechtstreeks te wijzigen.
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.