Changeset 61c5a4


Ignore:
Timestamp:
Aug 13, 2008, 5:00:25 PM (14 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
8b7707
Parents:
7bd8ff
Message:

added all locales for new dialog (replaced with english defaults)

Location:
chrome/locale
Files:
7 added
32 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  6565<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Načítání virtuálních identit">
  6666<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "uloÅŸit virtuální identity při odesílání e-mailů">
   67<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity"> <!-- to translate -->
  6768<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "zeptat se před přepsáním virtuální identity v úloÅŸiÅ¡ti">
  6869<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "nikdy nepřepsat (zeptat se), pokud má e-mail více příjemců">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  44<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "zvolená znaková sada">
  55<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "zvolenÜ formát zpráv">
   6
  67<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.label "S/MIME">
  78<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageEncryption.label "stav šifrování">
   
  1112<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "pouşití podpisu">
  1213<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "pouşití PGP/MIME">
   14
  1315<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "další uloşená nastavení">
  1416
  1517<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Potvrzení o přečtení">
  16 
  1718<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Znaková sada">
  1819<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Formát zpráv">
  19 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: Å¡ifrování">
  20 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: podpis">
  21 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "openPGP: Å¡ifrování">
  22 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP: podpis">
  23 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP: PGP/MIME">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME Å¡ifrování">
   21<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME podpis">
   22<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "openPGP Å¡ifrování">
   23<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP podpis">
   24<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP PGP/MIME">
   25
  2426<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "skrÜt neaktivní pole">
  25 
  2627<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Potvrzení o přečtení">
  2728<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Znaková sada">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  88<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Nastavení">
  99<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Editor úloÅŸiÅ¡tě dat">
   10<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "save Identity while sending"> <!-- to translate -->
   11<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "store underlying base Identity"> <!-- to translate -->
   12
  1013<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
  1114<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties

  r7bd8ff r61c5a4  
   1# to translate
  12vident.sendLater.warning=Při pouÅŸití virtuální identity není moÅŸné zprávu odeslat později nebo vytvářet Å¡ablony a koncepty.
  23vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÜchozí identitou (
  34vident.sendLater.postfix=) ?
  4 vident.updateStorage.warning1=Pro příjemce '
  5 vident.updateStorage.warning2=' je uloÅŸena virtuální identita '
  6 vident.updateStorage.warning3=' Mám tuto identitu nahradit za '
  7 vident.updateStorage.warning4=' ?
  8 vident.updateVirtualIdentity.warning1=Pro příjemce '
  9 vident.updateVirtualIdentity.warning2=' je uloÅŸena virtuální identita '
  10 vident.updateVirtualIdentity.warning3='. Mám stávající identitu v poli Odesilatel nahradit za tuto?
   5
   6vident.updateStorage.title=You already have a Virtual Identity stored for this recipient.
   7vident.updateStorage.recipient=Recipient
   8vident.updateStorage.currentIdentity=Given Identity
   9vident.updateStorage.storedIdentity=Stored Identity
   10vident.updateStorage.query=Do you want to store the given Identity?
   11
   12vident.replaceVIdentity.title=You are already using a Virtual Identity.
   13vident.replaceVIdentity.recipient=Recipient
   14vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Current Identity
   15vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Stored Identity
   16vident.replaceVIdentity.query=Do you want to use the stored Identity?
   17
   18vident.statusText.save.off=storing of virtual Identities deactivated
   19vident.statusText.save.ok=storing virtual Identities
   20vident.statusText.save.base=storing virtual Identities (remember underlying Identity)
   21
   22vident.identityData.Name=Name
   23vident.identityData.Address=Address
   24vident.identityData.SMTP=SMTP server
   25vident.identityData.baseID=Base Identity
   26
  1127vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
  1228vident.smartIdentity.vIStorageUsage=jako odesilatele pouşívá uloşenou virtuální identitu
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  6565<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Lesen Virtueller IdentitÀten">
  6666<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "speichere Virtuelle IdentitÀten beim Senden von Emails">
   67<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "speichere zugrunde liegende Basis-IdentitÀt">
  6768<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "frage nach, bevor Virtuelle IdentitÀten im Identity-Speicher Ìberschrieben werden">
  6869<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "Ìberschreibe keine EintrÀge wenn Email an mehrere EmpfÀnger geht">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  1818<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Zeichensatz">
  1919<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Email-Format">
  20 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: VerschlÃŒsselung">
  21 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: Signatur">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME VerschlÃŒsselung">
   21<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME Signatur">
  2222<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "openPGP VerschlÃŒsselung">
  23 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP: Signatur">
  24 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP: PGP/MIME">
   23<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP Signatur">
   24<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP PGP/MIME">
  2525
  2626<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "verstecke unbenutzte Felder">
   
  3030<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeEnc.label "S/MIME: verschlÃŒssel Emails">
  3131<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeSig.label "S/MIME: signiere Emails">
  32 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "openPGP verschlÃŒssel Emails">
   32<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "openPGP: verschlÃŒssel Emails">
  3333<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPSig.label "openPGP: signiere Emails">
  3434<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPMIME.label "openPGP: nutze PGP/MIME">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/v_identity.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  88<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Einstellungen">
  99<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Daten-Speicher">
   10<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "speichere IdentitÀt beim Senden">
   11<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "speichere zugrunde liegende IdentitÀt">
  1012
  1113<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/v_identity.properties

  r7bd8ff r61c5a4  
  22vident.sendLater.prefix= Soll ich die virtuelle IdentitÀt mit der Standard-IdentitÀt (
  33vident.sendLater.postfix= ) ersetzen ?
  4 vident.updateStorage.warning1=FÃŒr '
  5 vident.updateStorage.warning2=' ist die Virtuelle IdentitÀt '
  6 vident.updateStorage.warning3=' gespeichert. Soll diese durch '
  7 vident.updateStorage.warning4=' ersetzt werden?
  8 vident.updateVirtualIdentity.warning1=FÃŒr die Adresse '
  9 vident.updateVirtualIdentity.warning2=' ist die Virtuelle IdentitÀt '
  10 vident.updateVirtualIdentity.warning3=' hinterlegt. Soll ich die aktuell als Sender genutzte Virtuelle IdentitÀt mit dieser ersetzen?
   4
   5vident.updateStorage.title=FÃŒr diesen EmpfÀnger ist breits eine Virtuelle IdentitÀt gespeichert.
   6vident.updateStorage.recipient=EmpfÀnger
   7vident.updateStorage.currentIdentity=Aktuelle IdentitÀt
   8vident.updateStorage.storedIdentity=Gespeicherte IdentitÀt
   9vident.updateStorage.query=Wollen Sie die aktuelle IdentitÀt speichern?
   10
   11vident.replaceVIdentity.title=Sie benutzen bereits eine Virtuelle IdentitÀt.
   12vident.replaceVIdentity.recipient=EmfÀnger
   13vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Aktuelle IdentitÀt
   14vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Gespeicherte IdentitÀt
   15vident.replaceVIdentity.query=Wollen Sie die gespeicherte IdentitÀt nutzen?
   16
   17vident.statusText.save.off=speichern Virtueller IdentitÀten deaktiviert
   18vident.statusText.save.ok=speichere Virtuelle IdentitÀten
   19vident.statusText.save.base=speichere Virtuelle IdentitÀten (und die zugrunde liegende IdentitÀt)
   20
   21vident.identityData.Name=Name
   22vident.identityData.Address=Adresse
   23vident.identityData.SMTP=SMTP Server
   24vident.identityData.baseID=Basis-IdentitÀt
   25
  1126vident.smartIdentity.vIUsage= benutze eine Virtuelle IdentitÀt als Sender
  1227vident.smartIdentity.vIStorageUsage= benutze eine gespeicherte Virtuelle IdentitÀt als Sender
 • chrome/locale/en-US/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  6565<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "reading of Identities">
  6666<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "save used Identities while sending emails">
  67 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlaying base Identity">
   67<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity">
  6868<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "ask before overwriting Identities in your Storage">
  6969<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "never overwrite (and ask) if email has multiple recipients">
 • chrome/locale/en-US/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  1818<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Character Encoding">
  1919<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Message Format">
  20 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: encrypt">
  21 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: sign">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME encrypt">
   21<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME sign">
  2222<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "openPGP encrypt">
  23 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP: sign">
  24 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP: PGP/MIME">
   23<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP sign">
   24<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP PGP/MIME">
  2525
  2626<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "hide inactive fields">
   
  3030<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeEnc.label "S/MIME: encrypt messages">
  3131<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeSig.label "S/MIME: sign messages">
  32 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "openPGP encrypt messages">
   32<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "openPGP: encrypt messages">
  3333<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPSig.label "openPGP: sign messages">
  3434<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPMIME.label "openPGP: use PGP/MIME">
 • chrome/locale/en-US/v_identity/vI_storageExtras.properties

  r7bd8ff r61c5a4  
  22vident.identityData.extras.charEnc=Character Encoding
  33vident.identityData.extras.msgFormat=Message Format
  4 vident.identityData.extras.sMimeEnc=S/MIME: encrypt
  5 vident.identityData.extras.sMimeSig=S/MIME: sign
   4vident.identityData.extras.sMimeEnc=S/MIME encrypt
   5vident.identityData.extras.sMimeSig=S/MIME sign
  66vident.identityData.extras.PGPEnc=openPGP encrypt
  7 vident.identityData.extras.PGPSig=openPGP: sign
  8 vident.identityData.extras.PGPMIME=openPGP: PGP/MIME
   7vident.identityData.extras.PGPSig=openPGP sign
   8vident.identityData.extras.PGPMIME=openPGP PGP/MIME
 • chrome/locale/en-US/v_identity/v_identity.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  99<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor">
  1010<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "save Identity while sending">
  11 <!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "store underlaying base Identity">
   11<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "store underlying base Identity">
  1212
  1313<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/en-US/v_identity/v_identity.properties

  r7bd8ff r61c5a4  
  22vident.sendLater.prefix= Replace Virtual Identity with Default Identity (
  33vident.sendLater.postfix= ) ?
  4 vident.updateStorage.warning1=For the recipient '
  5 vident.updateStorage.warning2=' the Virtual Identity '
  6 vident.updateStorage.warning3=' is stored. Should I replace this Identity with '
  7 vident.updateStorage.warning4=' ?
  84
  95vident.updateStorage.title=You already have a Virtual Identity stored for this recipient.
   
  2824vident.identityData.baseID=Base Identity
  2925
  30 vident.updateVirtualIdentity.warning1=For the recipient '
  31 vident.updateVirtualIdentity.warning2=' the Virtual Identity '
  32 vident.updateVirtualIdentity.warning3=' is stored. Should I replace current Virtual Identity in Senders Field with this one?
  3326vident.smartIdentity.vIUsage= using Virtual Identity as sender
  3427vident.smartIdentity.vIStorageUsage= using stored Virtual Identity as sender
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  6565<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "leer las identidades virtuales">
  6666<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "guardar las identidades virtuales al enviar los correos">
   67<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity"> <!-- to translate -->
  6768<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "preguntar siempre antes de sobreescribir las identidades virtuales en la Storage">
  6869<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "no sobreescribir (y preguntar) si un correo tiene varios remitentes">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  1818<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Codificación de caracteres">
  1919<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Formato del mensaje">
  20 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: cifrado">
  21 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: firma">
  22 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "cifrado openPGP">
  23 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP: firma">
  24 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP: PGP/MIME">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME cifrado">
   21<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME firma">
   22<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "openPGP cifrado">
   23<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP firma">
   24<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP PGP/MIME">
  2525
  2626<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "ocultar los campos inactivos">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/v_identity.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  88<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Opciones">
  99<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Editor de datos almacenados">
   10<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "save Identity while sending"> <!-- to translate -->
   11<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "store underlying base Identity"> <!-- to translate -->
  1012
  1113<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/v_identity.properties

  r7bd8ff r61c5a4  
   1# to translate
  12vident.sendLater.warning=No es posible usar Virtual Identity con su versión actual para mensajes enviados ni para plantillas y borradores ya creados.\n\n
  23vident.sendLater.prefix=Cambiar la identidad virtual por la identidad por defecto (
  34vident.sendLater.postfix=) ?
  4 vident.updateStorage.warning1=Para la dirección '
  5 vident.updateStorage.warning2='la identidad virtual '
  6 vident.updateStorage.warning3=' se guarda. ¿Quiere reemplazar esta identidad con '
  7 vident.updateStorage.warning4='?
  8 vident.updateVirtualIdentity.warning1=Para la dirección '
  9 vident.updateVirtualIdentity.warning2=' la identidad virtual '
  10 vident.updateVirtualIdentity.warning3='está guardada. ¿Quiere reemplazar la identidad actual del campo remitentes con esta?
   5
   6vident.updateStorage.title=You already have a Virtual Identity stored for this recipient.
   7vident.updateStorage.recipient=Recipient
   8vident.updateStorage.currentIdentity=Given Identity
   9vident.updateStorage.storedIdentity=Stored Identity
   10vident.updateStorage.query=Do you want to store the given Identity?
   11
   12vident.replaceVIdentity.title=You are already using a Virtual Identity.
   13vident.replaceVIdentity.recipient=Recipient
   14vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Current Identity
   15vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Stored Identity
   16vident.replaceVIdentity.query=Do you want to use the stored Identity?
   17
   18vident.statusText.save.off=storing of virtual Identities deactivated
   19vident.statusText.save.ok=storing virtual Identities
   20vident.statusText.save.base=storing virtual Identities (remember underlying Identity)
   21
   22vident.identityData.Name=Name
   23vident.identityData.Address=Address
   24vident.identityData.SMTP=SMTP server
   25vident.identityData.baseID=Base Identity
   26
  1127vident.smartIdentity.vIUsage=usar la identidad virtual como remitente
  1228vident.smartIdentity.vIStorageUsage=usar la identidad virtual como remitente
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  6565<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Stockage d&apos;identités virtuelles">
  6666<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "enregistrer les identités virtuelles pendant l&apos;envoi de courriels">
   67<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity"> <!-- to translate -->
  6768<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "demander avant de remplacer mes identités virtuelles qui sont stockées">
  6869<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "ne jamais remplacer (et demander) si le courriel a de multiples destinataires">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/v_identity.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  88<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "ParamÚtres">
  99<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Éditeur de données stockées">
   10<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "save Identity while sending"> <!-- to translate -->
   11<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "store underlying base Identity"> <!-- to translate -->
  1012
  1113<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/v_identity.properties

  r7bd8ff r61c5a4  
   1# to translate
  12vident.sendLater.warning=Il n'est pas possible d'utiliser Virtual Identity pour envoyer le courrier en différé, créer des brouillons ou créer des modÚles avec la version de votre client e-mail.\n\n
  23vident.sendLater.prefix=Remplacer l'identité virtuelle par l'identité par défaut (
  34vident.sendLater.postfix=) ?
  4 vident.updateStorage.warning1=Pour le destinataire '
  5 vident.updateStorage.warning2=' l'identité virtuelle '
  6 vident.updateStorage.warning3=' est enregistrée. Devrais-je remplacer cette identité par '
  7 vident.updateStorage.warning4=' ?
  8 vident.updateVirtualIdentity.warning1=Pour le destinataire '
  9 vident.updateVirtualIdentity.warning2=' l'identité virtuelle '
  10 vident.updateVirtualIdentity.warning3=' est enregistrée. Devrais-je remplacer l'identité virtuelle actuellement dans le champ expéditeur par celle-ci ?
   5
   6vident.updateStorage.title=You already have a Virtual Identity stored for this recipient.
   7vident.updateStorage.recipient=Recipient
   8vident.updateStorage.currentIdentity=Given Identity
   9vident.updateStorage.storedIdentity=Stored Identity
   10vident.updateStorage.query=Do you want to store the given Identity?
   11
   12vident.replaceVIdentity.title=You are already using a Virtual Identity.
   13vident.replaceVIdentity.recipient=Recipient
   14vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Current Identity
   15vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Stored Identity
   16vident.replaceVIdentity.query=Do you want to use the stored Identity?
   17
   18vident.statusText.save.off=storing of virtual Identities deactivated
   19vident.statusText.save.ok=storing virtual Identities
   20vident.statusText.save.base=storing virtual Identities (remember underlying Identity)
   21
   22vident.identityData.Name=Name
   23vident.identityData.Address=Address
   24vident.identityData.SMTP=SMTP server
   25vident.identityData.baseID=Base Identity
   26
  1127vident.smartIdentity.vIUsage=Utilisation de l'identité virtuelle comme expéditeur
  1228vident.smartIdentity.vIStorageUsage=utilisation de l'identité virtuelle enregistrée en tant qu'expéditeur
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  6565<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Lettura delle identità virtuali">
  6666<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "Salva le identità virtuali in occasione dell&apos;invio dei messaggi">
   67<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity"> <!-- to translate -->
  6768<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "Chiedi conferma prima di sovrascrivere le identità virtuali salvate">
  6869<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "Non sovrascrivere mai automaticamente (e chiedi conferma) se l&apos;e-mail ha destinatari multipli">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  1818<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Codifica caratteri">
  1919<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Formato del messaggio">
  20 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: crittografia">
  21 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: firma">
  22 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "OpenPGP: crittografia">
  23 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "OpenPGP: firma">
  24 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "OpenPGP: PGP/MIME">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME crittografia">
   21<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME firma">
   22<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "OpenPGP crittografia">
   23<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "OpenPGP firma">
   24<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "OpenPGP PGP/MIME">
  2525
  2626<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "Nascondi i campi inattivi">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/v_identity.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  88<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Impostazioni">
  99<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Editor dei dati salvati">
   10<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "save Identity while sending"> <!-- to translate -->
   11<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "store underlying base Identity"> <!-- to translate -->
  1012
  1113<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/v_identity.properties

  r7bd8ff r61c5a4  
   1# to translate
  12vident.sendLater.warning=La versione correntemente utilizzata di Thunderbird non consente l'utilizzo di Virtual Identity per l'invio differito, la creazione di bozze o la creazione di modelli.\n\n
  23vident.sendLater.prefix=Sostituire l'identità virtuale con l'identità predefinita (
  34vident.sendLater.postfix=) ?
  4 vident.updateStorage.warning1=Per l'indirizzo '
  5 vident.updateStorage.warning2='Ú stata salvata l'identità virtuale '
  6 vident.updateStorage.warning3='. Sostituire questa identità con '
  7 vident.updateStorage.warning4='?
  8 vident.updateVirtualIdentity.warning1=Per l'indirizzo '
  9 vident.updateVirtualIdentity.warning2='Ú stata salvata l'identità virtuale '
  10 vident.updateVirtualIdentity.warning3='. Sostituire l'identità virtuale corrente nel campo 'Mittente' con questa?
   5
   6vident.updateStorage.title=You already have a Virtual Identity stored for this recipient.
   7vident.updateStorage.recipient=Recipient
   8vident.updateStorage.currentIdentity=Given Identity
   9vident.updateStorage.storedIdentity=Stored Identity
   10vident.updateStorage.query=Do you want to store the given Identity?
   11
   12vident.replaceVIdentity.title=You are already using a Virtual Identity.
   13vident.replaceVIdentity.recipient=Recipient
   14vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Current Identity
   15vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Stored Identity
   16vident.replaceVIdentity.query=Do you want to use the stored Identity?
   17
   18vident.statusText.save.off=storing of virtual Identities deactivated
   19vident.statusText.save.ok=storing virtual Identities
   20vident.statusText.save.base=storing virtual Identities (remember underlying Identity)
   21
   22vident.identityData.Name=Name
   23vident.identityData.Address=Address
   24vident.identityData.SMTP=SMTP server
   25vident.identityData.baseID=Base Identity
   26
  1127vident.smartIdentity.vIUsage=Verrà utilizzata come mittente l'identità virtuale
  1228vident.smartIdentity.vIStorageUsage=Verrà utilizzata come mittente l'identità virtuale salvata
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  6565<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Lezen van virtuele identiteiten">
  6666<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "Virtuele identiteiten opslaan bij verzenden e-mailberichten">
   67<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity"> <!-- to translate -->
  6768<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "Vragen voordat opgeslagen virtuele identiteiten worden overschreven">
  6869<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "Nooit overschrijven (en vragen) als het e-mailbericht meerdere ontvangers heeft">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  1818<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Codering">
  1919<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Berichtopmaak">
  20 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: versleutelen">
  21 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: ondertekenen">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME versleutelen">
   21<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME ondertekenen">
  2222<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "openPGP versleutelen">
  23 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP: ondertekenen">
  24 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP: PGP/MIME">
   23<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP ondertekenen">
   24<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP PGP/MIME">
  2525
  2626<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "Inactieve velden verbergen">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  88<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Instellingen">
  99<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Gegevensopslagbewerking">
   10<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "save Identity while sending"> <!-- to translate -->
   11<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "store underlying base Identity"> <!-- to translate -->
  1012
  1113<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "l">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.properties

  r7bd8ff r61c5a4  
   1# to translate
  12vident.sendLater.warning=Met de versie van uw e-mailclient is het niet mogelijk om Virtual Identity te gebruiken voor later versturen van mail, om concepten te maken of om templates te maken.\n\n
  23vident.sendLater.prefix=Virtuele identiteit vervangen door standaardidentiteit (
  34vident.sendLater.postfix=)?
  4 vident.updateStorage.warning1=Voor het adres '
  5 vident.updateStorage.warning2=' is de virtuele identeit '
  6 vident.updateStorage.warning3=' opgeslagen. Dient deze identiteit vervangen te worden door '
  7 vident.updateStorage.warning4='?
  8 vident.updateVirtualIdentity.warning1=Voor het adres '
  9 vident.updateVirtualIdentity.warning2=' de virtuele identiteit '
  10 vident.updateVirtualIdentity.warning3=' opgeslagen. Dient de huidige virtuele identiteit in het afzendersveld hierdoor te worden vervangen?
   5
   6vident.updateStorage.title=You already have a Virtual Identity stored for this recipient.
   7vident.updateStorage.recipient=Recipient
   8vident.updateStorage.currentIdentity=Given Identity
   9vident.updateStorage.storedIdentity=Stored Identity
   10vident.updateStorage.query=Do you want to store the given Identity?
   11
   12vident.replaceVIdentity.title=You are already using a Virtual Identity.
   13vident.replaceVIdentity.recipient=Recipient
   14vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Current Identity
   15vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Stored Identity
   16vident.replaceVIdentity.query=Do you want to use the stored Identity?
   17
   18vident.statusText.save.off=storing of virtual Identities deactivated
   19vident.statusText.save.ok=storing virtual Identities
   20vident.statusText.save.base=storing virtual Identities (remember underlying Identity)
   21
   22vident.identityData.Name=Name
   23vident.identityData.Address=Address
   24vident.identityData.SMTP=SMTP server
   25vident.identityData.baseID=Base Identity
   26
  1127vident.smartIdentity.vIUsage=virtuele identiteit wordt als afzender gebruikt
  1228vident.smartIdentity.vIStorageUsage=opgeslagen virtuele identiteit wordt als afzender gebruikt
 • chrome/locale/pl-PL/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  9595<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Odczytywanie wirtualnych toÅŒsamości">
  9696<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "zapisz wirtualne toÅŒsamości podczas wysyłania e-maili">
   97<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity"> <!-- to translate -->
  9798<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "pytaj przed nadpisaniem wirtualnych toÅŒsamości w przechowalni">
  9899<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "nigdy nie nadpisuj (i pytaj), jeŌeli e-mail ma kilku odbiorców">
 • chrome/locale/pl-PL/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  1818<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Kodowanie znaków">
  1919<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Format wiadomości">
  20 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: szyfruj">
  21 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: podpisuj">
  22 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "OpenPGP: szyfruj">
  23 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "OpenPGP: podpisuj">
  24 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "OpenPGP: PGP/MIME">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME szyfruj">
   21<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME podpisuj">
   22<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "OpenPGP szyfruj">
   23<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "OpenPGP podpisuj">
   24<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "OpenPGP PGP/MIME">
  2525
  2626<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "ukryj nieaktywne pola">
 • chrome/locale/pl-PL/v_identity/v_identity.dtd

  r7bd8ff r61c5a4  
  99<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Ustawienia">
  1010<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Edytor przechowalni">
   11<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "save Identity while sending"> <!-- to translate -->
   12<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "store underlying base Identity"> <!-- to translate -->
  1113
  1214<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/pl-PL/v_identity/v_identity.properties

  r7bd8ff r61c5a4  
   1# to translate
  12vident.sendLater.warning=Zainstalowana wersja programu pocztowego nie pozwala na korzystanie z funkcji Virtual Identity pozwalajÄ
  23cych na zaplanowane wysyłanie wiadomości, tworzenie szkiców i szablonów.\n\n
   
  78 (
  89vident.sendLater.postfix=)?
  9 vident.updateStorage.warning1=Dla kontaktu "
  10 vident.updateStorage.warning2=" została zachowana wirtualna toÅŒsamość "
  11 vident.updateStorage.warning3=". Czy zastÄ
  12 pić jÄ
  13  toÅŒsamościÄ
  14  "
  15 vident.updateStorage.warning4="?
  16 vident.updateVirtualIdentity.warning1=Dla kontaktu "
  17 vident.updateVirtualIdentity.warning2=" została zachowana wirtualna toÅŒsamość "
  18 vident.updateVirtualIdentity.warning3=". Czy powinienem zastÄ
  19 pić wirtualnÄ
  20  toÅŒsamość z pola "Nadawca" tÄ
  21  toÅŒsamościÄ
  22 ?
   10
   11vident.updateStorage.title=You already have a Virtual Identity stored for this recipient.
   12vident.updateStorage.recipient=Recipient
   13vident.updateStorage.currentIdentity=Given Identity
   14vident.updateStorage.storedIdentity=Stored Identity
   15vident.updateStorage.query=Do you want to store the given Identity?
   16
   17vident.replaceVIdentity.title=You are already using a Virtual Identity.
   18vident.replaceVIdentity.recipient=Recipient
   19vident.replaceVIdentity.currentIdentity=Current Identity
   20vident.replaceVIdentity.storedIdentity=Stored Identity
   21vident.replaceVIdentity.query=Do you want to use the stored Identity?
   22
   23vident.statusText.save.off=storing of virtual Identities deactivated
   24vident.statusText.save.ok=storing virtual Identities
   25vident.statusText.save.base=storing virtual Identities (remember underlying Identity)
   26
   27vident.identityData.Name=Name
   28vident.identityData.Address=Address
   29vident.identityData.SMTP=SMTP server
   30vident.identityData.baseID=Base Identity
   31
  2332vident.smartIdentity.vIUsage=uÅŒywanie wirtualnej toÅŒsamości jako nadawcy
  2433vident.smartIdentity.vIStorageUsage=uÅŒywanie zachowanej wirtualnej toÅŒsamości jako nadawcy
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.