Ignore:
Timestamp:
Sep 9, 2018, 2:37:10 PM (3 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
ng_0.9
Children:
b7742f
Parents:
e67090
Message:

use extra strftime implementation

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • locale/cs-CZ/vI_prefDialog.dtd

  re67090 r9168c4  
  142142<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.caption "VyuÅŸití úloÅŸiÅ¡tě">
  143143<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.caption2 "Storage Editor"> <!-- translate -->
  144 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.DateFormat.label "Format of Dates: Leave empty or use strftime() syntax (&apos;&#37;c&apos;)"> <!-- translate -->
   144<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.DateFormat.label "Format of Dates: Leave empty or use strftime() syntax (&apos;&#37;F&apos;)"> <!-- translate -->
  145145<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "uloşit (a vyvolat) pouşité identity">
  146146<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Spolu s příjemcem vaÅ¡eho e-mailu můşe bÃœt uloÅŸena i pouÅŸitá identita. Pokud budete psát znovu stejnému příjemci, bude pouÅŸita stejná virtuální nebo nevirtuální identita">
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.