Ignore:
Timestamp:
Apr 19, 2008, 12:04:14 PM (14 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
92b812
Parents:
4b8d94
Message:

(re)added localizations, translations still missing

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/pl-PL/v_identity/v_identity.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
  1 <!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
  2 <!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Virtual Identity - Ustawienia">
  3 <!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Otwórz stronę domowa Virtual Identity">
  4 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Główne">
  5 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtual Identity">
  6 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "Inteligentna odpowiedź">
  7 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Wiadomości stanu">
  8 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "Ogólna konfiguracja">
  9 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "uÅŒywaj poniÅŒszych funkcji">
  10 <!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "Twój program e-mailowy jest zbyt stary, aby moÅŒna było korzystać z funkcji inteligentnych szkicy">
  11 <!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "uÅŒywaj inteligentnych szkicy">
  12 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "uÅŒywaj inteligentnych odpowiedzi">
  13 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "uÅŒywaj inteligentnych odpowiedzi równieÅŒ przy odpowiadaniu w grupach dyskusyjnych">
  14 <!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "uÅŒywaj inteligentnych znaczników czasu">
  15 <!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "pokaÅŒ menu SMTP">
  16 <!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "dodaj element pokazujÄ
  17 cy okno opcji do menu Narzędzia">
  18 <!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "ostrzegaj przy korzystaniu z rzeczywistych toÅŒsamości">
  19 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "ostrzegaj przy korzystaniu z wirtualnych toÅŒsamości">
  20 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Właściwości wirtualnych toÅŒsamości">
  21 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "artybuty do skopiowania">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "miejsce zapisu wysłanej poczty">
  23 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "miejsce zapisu szkiców">
  24 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "miejsce zapisu szablonów">
  25 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "przy wysyłaniu wiadomości z Virtual Identity">
  26 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "skopiuj poniÅŒsze atrybuty z">
  27 <!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "ustawienia zabezpieczeń S/MIME">
  28 <!ENTITY vident.prefs.PGP.label "ustawienia zabezpieczeń OpenPGP">
  29 <!ENTITY vident.prefs.VCard.label "załÄ
  30 czniki vCard">
  31 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "uwaga: aby włÄ
  32 czyć dynamicznÄ
  33  dezaktywację sygnatuj musisz zainstalować (i włÄ
  34 czyć) rozszerzenie &quot;Signature Switch&quot;. Póki co ta opcja nie jest dostępna.">
  35 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "usuń wszelkie sygnatury podczas uÅŒywania wirtualnej toÅŒsamości">
  36 <!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "ustaw wirtualnÄ
  37  toÅŒsamość jako adres &quot;Odpowiedz do&quot;">
  38 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "podczas wysyłania wiadomości z wirtualnÄ
  39  toÅŒsamościÄ
  40 ">
  41 <!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Folder uÅŒywany przez konto zmieniony przez wirtualnÄ
  42  toÅŒsamość">
  43 <!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "Folder uÅŒywany przez domyślne konto">
  44 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Ustawienia inteligentnych odpowiedzi">
  45 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. pobierz adresy">
  46 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2. przefiltruj adresy">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. uÅŒyj adresów">
  48 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Inteligentna odpowiedź Virtual Identity">
  49 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Inteligentna odpowiedź / przechowalnia Virtual Identity">
  50 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Aby znaleźć toÅŒsamość do odpowiedzi, inteligentna odpowiedź musi uzyskać listę moÅŒliwych toÅŒsamości nadawcy, zatem zwykle przeszukiwane sÄ
  51  informacje &quot;To&quot; (&quot;Do&quot;) i &quot;Cc&quot; (&quot;Kopia&quot;) z nagłówka. Tutaj moÅŒesz wprowadzić te i/lub inne informacje nagłówka. (dodatkowe opcje: aby wybrać nagłówek numer n z nagłówków o tej samej nazwie dodak &quot;:n&quot;. JeÅŒeli dodasz &quot;:@&quot; do jakiegokolwiek wpisu uÅŒyte zostanÄ
  52  jedynie adresy e-mail, a nazwy zostanÄ
  53  zignorowane.)">
  54 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "dodatkowe nagłówki - po jednym w linijce, na przykład: &quot;x-original-to&quot; lub &quot;x-original-to:@&quot; lub &quot;x-original-to:2:@&quot;">
  55 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "ustaw domyślne wartości">
  56 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Po pobraniu adresów muszÄ
  57  one zostać przefiltrowane. Wszystkie filtry sÄ
  58  uÅŒywane jeden po drugim, więc moÅŒesz ich uÅŒyć równieÅŒ w celu posortowania wyników. Na końcu pierwszy odnaleziony adres moÅŒe zostać natychmiastowo uÅŒyty jako toÅŒsamość nadawcy. JeÅŒeli nie uÅŒyjesz filtra wszystkie adresy zostanÄ
  59  przetransferowane.">
  60 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filtr inteligentnych odpowiedzi - po jednym w linijce, dozwolone jest uÅŒywanie wyraÅŒeń regularnych (na przykład &quot;/@mozilla.org$/&quot; oznacza kaÅŒdy adres e-mail z domeny mozilla.org)">
  61 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "zignoruj pełne nazwisko podczas porównywania adresów e-mail z istniejÄ
  62 cymi toÅŒsamościami">
  63 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "jeÅŒeli nie istnieje nazwa dla ÅŒadnego ze znalezionych adresów e-mail, uÅŒyj następujÄ
  64 cej:">
  65 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Na koniec przefiltrowane adresy sÄ
  66  scalane z zachowanymi poprzednio uÅŒytymi wirtualnymi toÅŒsamościami (zaleÅŒnie od tego, jak określono w konfiguracji przechowalni), następnie sÄ
  67  dodawane do rozwijalnego menu toÅŒsamości dla wiadomości. MoÅŒesz równiesz wybrać w jaki sposób mogÄ
  68  one zostać uÅŒyte jako nowa toÅŒsamość nadawcy.">
  69 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "otwórz okno pozwalajÄ
  70 ce na wybór toÅŒsamości">
  71 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "pytaj, jeÅŒeli jest więcej, niÅŒ jeden moÅŒliwy adres">
  72 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "uÅŒyj pierwszej znalezionej toÅŒsamości bez interakcji ze strony uÅŒytkownika">
  73 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(jeÅŒeli jest tylko jeden moÅŒliwy adres)">
  74 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Przechowalnia">
  75 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Przechowywanie wirtualnych toÅŒsamości">
  76 <!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Przechowywanie wirtualnych toÅŒsamości">
  77 <!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Odczytywanie wirtualnych toÅŒsamości">
  78 <!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Skonfiguruj toÅŒsamości do odpowiedzi">
  79 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Podstawowa konfiguracja">
  80 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. ToÅŒsamości do odpowiedzi">
  81 <!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "zapisz wirtualne toÅŒsamości podczas wysyłania e-maili">
  82 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "pytaj przed nadpisaniem wirtualnych toÅŒsamości w przechowalni">
  83 <!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "nigdy nie nadpisuj (i pytaj), jeÅŒeli e-mail ma kilku odbiorców">
  84 <!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "pokaÅŒ przełÄ
  85 cznik pozwalajÄ
  86 cy na aktywację/dezaktywację zapisywania toÅŒsamości">
  87 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "pytaj przed zastÄ
  88 pieniem wirtualnej toÅŒsamości w polu &quot;Nadawca&quot;">
  89 <!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "zignoruj przechowalnię po uzyskaniu pierwszej wirtualnej toÅŒsamości">
  90 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "JeÅŒeli odpowiadasz na e-maile priorytet zachowanych wirtualnych toÅŒsamości porównanych z otrzymanymi przez &quot;inteligentnÄ
  91  odpowiedź&quot; moÅŒe zostać tutaj skonfigurowany. Wybór między wynikami jest dokonywany w sposób, który ustawiono w opcjach &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;.">
  92 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "uÅŒywaj zachowanych toÅŒsamości razem z &quot;inteligentnÄ
  93  odpowiedziÄ
  94 &quot;">
  95 <!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "preferuj toÅŒsamości &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;">
  96 <!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "zignoruj toÅŒsamości &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;, jeÅŒeli zostanÄ
  97  znalezione zachowane wirtualne toÅŒsamości">
  98 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Informacje o stanie">
  99 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Powiadomienia">
  100 <!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "pokaÅŒ informację o rozpoznanych nagłówkach">
  101 <!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "aktywuj wiadomości stanu inteligentnej odpowiedzi / inteligentnych szkicy">
  102 <!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "aktywuj wiadomości stanu przechowalni">
  103 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "czas, przez jaki majÄ
  104  być pokazywane informacje o stanie (0 = nieskończoność)">
  105 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "sekund">
  106 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Debugowanie">
  107 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Aby odnaleźć błędy, rozwiÄ
  108 zać problemy konfiguracji i zrozumieć, co robi Virtual Identity (szczególnie z filtrami inteligentnych odpowiedzi) moÅŒesz aktywować pewne dodatkowe informacje. Korzystanie z tej opcji zwalnia Twojego klienta poczty, zatem nie powinno być włÄ
  109 czane na stałe.">
  110 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "pokaÅŒ obszar z informacjami nt. debugowania">
   1<!ENTITY vident.vidLogo.label "virtual identity">
  1112<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "wirtualne id">
  1123<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "zapisz">
   
  1156<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Wybierz wirtualnÄ
  1167 toÅŒsamość">
   8<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity"> <!-- to translate -->
   9<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Settings"> <!-- to translate -->
   10<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor"> <!-- to translate -->
   11
  11712<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
  11813<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.