Changeset b9fa52 for chrome/locale


Ignore:
Timestamp:
Oct 2, 2007, 7:37:24 PM (14 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
88b708
Parents:
b1aaaf
Message:

adapted all translations to new features

Location:
chrome/locale
Files:
17 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd

  rb1aaaf rb9fa52  
  11<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
  22<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Nastavení Virtual Identity">
   3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Open Virtual Identity Homepage">
  34<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hlavní">
  45<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuální identita">
   
  1213<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "pouşít Smart Reply i při odpovědi do diskusní skupiny">
  1314<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "pouşít Smart Timestamp">
   15<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "use Addressbook to store Virtual Identities">
   16<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "store also usual Identities in you Addressbook">
  1417<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "zobrazit nabídku SMTP">
  1518<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "přidat poloÅŸku do dialogu MoÅŸnosti v nabídce Nástroje">
   
  3437<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. pouşít adresy">
  3538<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Smart Reply">
   39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtual Identity Smart Reply / Addressbook">
  3640<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pro nalezení identity pro odpověď musí Smart Reply získat seznam moÅŸnÃœch identit odesilatele. Analyzuje proto hlavičky &apos;To&apos; a &apos;Cc&apos;. Má-li Smart Reply analyzovat dodatečné hlavičky. Zde můşete zadat tyto a/nebo jiné hlavičky. (Dodatečné moÅŸnosti: Pro vÃœběr n-té hlavičky z několika hlaviček stejného jména přidejte &apos;n&apos;. Pokud k některému záznamu přidáte &apos;@&apos;, pouÅŸije se pouze e-mailová adresa a jméno bude ignorováno.)">
  3741<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "nové hlavičky - jedna na řádku, bez &apos;:&apos;, například &apos;x-original-to&apos; nebo &apos;x-original-to:@&apos; nebo &apos;x-original-to:2:@&apos;">
   
  4145<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "při porovnání e-mailu s existujícími identitami ignorovat celé jméno">
  4246<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "pokud k şádné nalezené e-mailové adrese není uvedeno jméno, pouşít následující:">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Vyfiltrované adresy jsou nakonec přidány do rozbalovacího seznamu identit. Můşete si také zvolit, jak by měly bÃœt pouÅŸity jako nové identity odesilatelů.">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Vyfiltrované adresy jsou nakonec přidány do rozbalovacího seznamu identit. Můşete si také zvolit, jak by měly bÃœt pouÅŸity jako nové identity odesilatelů (If you use the Addressbook to lookup for Identities, the same Options are used).">
  4448<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "otevřít dialog pro vÃœběr identity">
  4549<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "ptát se i tehdy, kdyş je jen jedna moşná adresa">
  4650<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "pouşít automaticky první nalezenou identitu">
  4751<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(pokud je jen jedna moşná adresa)">
   52<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Addressbook">
   53<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Storing Virtual Identities in Addressbook">
   54<!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity Addressbook-Options">
   55<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Configure Email-Dialog">
   56<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Configure Reply-Identities">
   57<!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Cleaning of Addressbooks">
   58<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
   59<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
   60<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Extended">
   61<!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
   62<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Addressbook">
   63<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
   64<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
   65<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selection of Senders Identity">
   66<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "If you answer any emails and usage of Addressbook is activated together with 'Smart Reply', this is the place to configure if and how the found Identities will be used. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
   67<!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "use Addressbook Identities together with 'Smart-Reply'">
   68<!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
   69<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Identities were found in Addressbook">
   70<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "extended Options">
   71<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Here you are able to remove all Virtual Identity Informations from you Addressbooks.">
   72<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "remove Informations">
  4873<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Zprávy o stavu">
  4974<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Upozornění">
  5075<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "zobrazit informace o rozpoznanÜch hlavičkách">
  5176<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "aktivovat Smart Reply / zprávy o stavu Smart Draft">
   77<!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "aktivate Addressbook status messages">
  5278<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "doba zobrazení zpráv o stavu (0 = nekonečno)">
  5379<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "vteřin">
   
  5682<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "zobrazit pole s ladícími informacemi">
  5783<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
  58 <!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity Smart Reply">
   84<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "save">
   85<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "save Identity while sending in Addressbook">
   86<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtuální identita">
  5987<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Zvolte si virtuální identitu">
  6088<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties

  rb1aaaf rb9fa52  
  22vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÜchozí identitou (
  33vident.sendLater.postfix=) ?
   4vident.updateAddressBook.warning1=For the address '
   5vident.updateAddressBook.warning2=' the Virtual Identity '
   6vident.updateAddressBook.warning3=' is stored in your Addressbook. Should I replace this Identity with '
   7vident.updateAddressBook.warning4=' ?
   8vident.clearAddressBook.status.prefix=Currently are
   9vident.clearAddressBook.status.postfix= Virtual Identities registered in your Addressbooks.
   10vident.clearAddressBook.status.none=Currently are no Informations about Virtual Identites in your Addressbooks.
   11vident.clearAddressBook.warning= Would you really like to remove these Informations?
   12vident.updateVirtualIdentity.warning1=Foor the address '
   13vident.updateVirtualIdentity.warning2=' in your Addressbook the Virtual Identity '
   14vident.updateVirtualIdentity.warning3=' is stored. Should I replace current Virtual Identity in Senders Field with this one?
  415vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
   16vident.smartIdentity.vIaBookUsage= using Virtual Identity from Addressbook as sender
  517vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorují se neplatné regulární vÜrazy.
  618vident.smartIdentity.matchExisting=nalezena odpovídající skutečná identita.
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/v_identity.dtd

  rb1aaaf rb9fa52  
  1414<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "verwende Smart Timestamp">
  1515<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "verwende Adressbuch zum Speichern Virtueller IdentitÀten">
  16 <!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "speichere auch normale IdentitÀten im Addressbuch">
   16<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "speichere auch normale IdentitÀten im Adressbuch">
  1717<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "zeige SMTP Auswahlmenu">
  1818<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "fÃŒge Einstellungs-Dialog zu Menu Extras hinzu">
   
  6262<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "frage nach, bevor Virtuelle IdentitÀten im Adressbuch Ìberschrieben werden">
  6363<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "zeige Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren der Speicherung">
  64 <!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "frage nach, wenn im Sender-Feld eingetragene Virtuelle IdentitÀt ersetzt werden soll.">
   64<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "frage nach, wenn im Sender-Feld eingetragene Virtuelle IdentitÀt ersetzt werden soll">
  6565<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Auswahl der SendeindentitÀt">
  6666<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "Wird auf emails geantwortet und ist die Nutzung des Adressbuchs gemeinsam mit 'Smart Reply' aktiviert, kann hier konfiguriert werden, ob und wie die gefundenen IdentitÀten genutzt werden. Die Übernahme der IdentitÀten als Sender erfolgt dabei genauso, wie unter 'Smart Reply' konfiguriert.">
   
  6969<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignoriere Smart Reply-IdentitÀten wenn IdentitÀten im Adressbuch gefunden werden">
  7070<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "erweiterte Optionen">
  71 <!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Hier können sie die Informationen ÃŒber Virtuelle IdentitÀten aus ihren AddressbÃŒchern entfernen.">
   71<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Hier können sie die Informationen ÃŒber Virtuelle IdentitÀten aus ihren AdressbÃŒchern entfernen.">
  7272<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "entferne Informationen">
  7373<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Statusinformationen">
   
  8484<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "speichern">
  8585<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "speichere IdentitÀt beim Senden im Adressbuch">
  86 <!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity - Smart Identity">
   86<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
  8787<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "WÀhlen Sie eine Virtuelle IdentitÀt">
  8888<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/en-US/v_identity/v_identity.dtd

  rb1aaaf rb9fa52  
  1313<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "use Smart Reply also if answering to a newsgroup">
  1414<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "use Smart Timestamp">
   15<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "use Addressbook to store Virtual Identities">
   16<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "store also usual Identities in you Addressbook">
  1517<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "show SMTP Menu">
  1618<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "add entry for Settings-Dialog to Tools menu">
   
  3537<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. use addresses">
  3638<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Smart Reply">
   39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtual Identity Smart Reply / Addressbook">
  3740<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "To find a Reply-Identity, Smart Reply has to get a list of possible sender identities. Therefore usually the header-fields &apos;To&apos; and &apos;Cc&apos; are analyzed. Here you can enter those and/or other header-fields. (additional options: to select header number n out of any headers with the same name add &apos;:n&apos;. If you add &apos;:@&apos; to any entry, only email-addresses are used, names are ignored.)">
  3841<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "additional headers  -  one per line, for instance &apos;x-original-to&apos; or &apos;x-original-to:@&apos; or &apos;x-original-to:2:@&apos;">
   
  4245<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "ignore full name while comparing email addresses with existing identities">
  4346<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "if there is no name to any found email-address, use the following one:">
  44 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "At the end the filtered addresses are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity.">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "At the end the filtered addresses are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity (If you use the Addressbook to lookup for Identities, the same Options are used).">
  4548<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "open a dialog to choose Identity">
  4649<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "ask also if there is only one possible address">
  4750<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "use first found identity without interaction">
  4851<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(if there is only one possible address)">
   52<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Addressbook">
   53<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Storing Virtual Identities in Addressbook">
   54<!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity Addressbook-Options">
   55<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Configure Email-Dialog">
   56<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Configure Reply-Identities">
   57<!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Cleaning of Addressbooks">
   58<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
   59<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
   60<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Extended">
   61<!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
   62<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Addressbook">
   63<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
   64<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
   65<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selection of Senders Identity">
   66<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "If you answer any emails and usage of Addressbook is activated together with 'Smart Reply', this is the place to configure if and how the found Identities will be used. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
   67<!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "use Addressbook Identities together with 'Smart-Reply'">
   68<!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
   69<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Identities were found in Addressbook">
   70<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "extended Options">
   71<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Here you are able to remove all Virtual Identity Informations from you Addressbooks.">
   72<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "remove Informations">
  4973<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Status Messages">
  5074<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notifications">
  5175<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "show information about recognized headers">
  5276<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "activate Smart Reply / Smart Draft status messages">
   77<!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "aktivate Addressbook status messages">
  5378<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "time to show status messages (0 = infinite)">
  5479<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "seconds">
   
  5782<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "show area with debug-informations">
  5883<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
  59 <!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity Smart Reply">
   84<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "save">
   85<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "save Identity while sending in Addressbook">
   86<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
  6087<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Choose a Virtual Identity">
  6188<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/en-US/v_identity/v_identity.properties

  rb1aaaf rb9fa52  
  22vident.sendLater.prefix= Replace Virtual Identity with Default Identity (
  33vident.sendLater.postfix= ) ?
   4vident.updateAddressBook.warning1=For the address '
   5vident.updateAddressBook.warning2=' the Virtual Identity '
   6vident.updateAddressBook.warning3=' is stored in your Addressbook. Should I replace this Identity with '
   7vident.updateAddressBook.warning4=' ?
   8vident.clearAddressBook.status.prefix=Currently are
   9vident.clearAddressBook.status.postfix= Virtual Identities registered in your Addressbooks.
   10vident.clearAddressBook.status.none=Currently are no Informations about Virtual Identites in your Addressbooks.
   11vident.clearAddressBook.warning= Would you really like to remove these Informations?
   12vident.updateVirtualIdentity.warning1=Foor the address '
   13vident.updateVirtualIdentity.warning2=' in your Addressbook the Virtual Identity '
   14vident.updateVirtualIdentity.warning3=' is stored. Should I replace current Virtual Identity in Senders Field with this one?
  415vident.smartIdentity.vIUsage= using Virtual Identity as sender
   16vident.smartIdentity.vIaBookUsage= using Virtual Identity from Addressbook as sender
  517vident.smartIdentity.ignoreRegExp= ignoring invalid regular expression.
  618vident.smartIdentity.matchExisting= found matching existent Identity.
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/v_identity.dtd

  rb1aaaf rb9fa52  
  11<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "Virtual identity">
  22<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Virtual Identity - Opciones">
   3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Open Virtual Identity Homepage">
  34<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Principal">
  45<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtual Identity">
   
  1213<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "usar la respuesta rápida también para responder a los grupos de noticias">
  1314<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "usar marca de tiempo rápida">
   15<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "use Addressbook to store Virtual Identities">
   16<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "store also usual Identities in you Addressbook">
  1417<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "mostrar menú SMTP">
  1518<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "añadir entrada para el cuadro de opciones al menú Herramientas">
   
  3437<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. usar direcciones">
  3538<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity - Respuesta rápida">
   39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtual Identity - Respuesta rápida / Addressbook">
  3640<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Para encontrar la identidad con la que responder, la respuesta rápida tiene que obtener la lista de los posibles remitentes. Para ello, las cabeceras &apos;Para&apos; y &apos;Cc&apos; son analizadas. Si Smart Reply tiene que analizar cabeceras adicionales, puede incluirlas aquí (Opciones adicionales: para seleccionar la cabecera número n de varias con el mismo nombre añada &apos;:,&apos;. Si añade &apos;:@&apos; en alguna entrada, sólo se usarán las direcciones de correo, los nombres serán ignorados.)">
  3741<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "cabeceras adicionales - una por por ejemplo &apos;x-original-to&apos; o &apos;x-original-to:@&apos; o &apos;x-original-to:2:@&apos;">
   
  4145<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "ignorar los nombres completos al comparar las direcciones de correo con las identidades existentes">
  4246<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "si no hay nombres en las direcciones encontradas, usar el siguiente:">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Una vez terminado, las direcciones filtradas se añadirán al menú desplegable de identidades. Puede también seleccionar cómo se usarán como las nuevas identidades del remitente.">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Una vez terminado, las direcciones filtradas se añadirán al menú desplegable de identidades. Puede también seleccionar cómo se usarán como las nuevas identidades del remitente (If you use the Addressbook to lookup for Identities, the same Options are used).">
  4448<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "abrir una ventana para preguntar la identidad">
  4549<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "preguntar incluso si solo hay una dirección posible">
  4650<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "usar la primera identidad encontrada sin interacción">
  4751<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(si sólo hay una posible dirección)">
   52<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Addressbook">
   53<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Storing Virtual Identities in Addressbook">
   54<!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity Addressbook-Options">
   55<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Configure Email-Dialog">
   56<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Configure Reply-Identities">
   57<!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Cleaning of Addressbooks">
   58<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
   59<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
   60<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Extended">
   61<!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
   62<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Addressbook">
   63<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
   64<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
   65<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selection of Senders Identity">
   66<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "If you answer any emails and usage of Addressbook is activated together with 'Smart Reply', this is the place to configure if and how the found Identities will be used. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
   67<!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "use Addressbook Identities together with 'Smart-Reply'">
   68<!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
   69<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Identities were found in Addressbook">
   70<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "extended Options">
   71<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Here you are able to remove all Virtual Identity Informations from you Addressbooks.">
   72<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "remove Informations">
  4873<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Estado de mensajes">
  4974<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notificaciones">
  5075<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "mostrar información sobre las cabeceras reconocidas">
  5176<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "activar estado de los mensajes en respuesta rápida / borrador rápido">
   77<!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "aktivate Addressbook status messages">
  5278<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "tiempo para mostrar el estado de los mensajes (0 = infinito)">
  5379<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "segundos">
   
  5682<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "mostrar el área con la información de depuración">
  5783<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "Identidad virtual">
  58 <!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity - Respuesta rápida">
   84<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "save">
   85<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "save Identity while sending in Addressbook">
   86<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
  5987<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Elegir una identidad virtual">
  6088<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/v_identity.properties

  rb1aaaf rb9fa52  
  22vident.sendLater.prefix=Cambiar identidad virtual por identidad por defecto (
  33vident.sendLater.postfix=) ?
   4vident.updateAddressBook.warning1=For the address '
   5vident.updateAddressBook.warning2=' the Virtual Identity '
   6vident.updateAddressBook.warning3=' is stored in your Addressbook. Should I replace this Identity with '
   7vident.updateAddressBook.warning4=' ?
   8vident.clearAddressBook.status.prefix=Currently are
   9vident.clearAddressBook.status.postfix= Virtual Identities registered in your Addressbooks.
   10vident.clearAddressBook.status.none=Currently are no Informations about Virtual Identites in your Addressbooks.
   11vident.clearAddressBook.warning= Would you really like to remove these Informations?
   12vident.updateVirtualIdentity.warning1=Foor the address '
   13vident.updateVirtualIdentity.warning2=' in your Addressbook the Virtual Identity '
   14vident.updateVirtualIdentity.warning3=' is stored. Should I replace current Virtual Identity in Senders Field with this one?
  415vident.smartIdentity.vIUsage=usar la identidad virtual como remitente
   16vident.smartIdentity.vIaBookUsage= using Virtual Identity from Addressbook as sender
  517vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorando expresión regular incorrecta.
  618vident.smartIdentity.matchExisting=encontrada identidad existente con correspondencia.
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/v_identity.dtd

  rb1aaaf rb9fa52  
  11<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "Virtual Identity">
  22<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "ParamÚtres de Virtual Identity">
   3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Open Virtual Identity Homepage">
  34<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Principaux">
  45<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Identité virtuelle">
   
  1213<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "utiliser également une réponse intelligente lors d&apos;une réponse à un forum">
  1314<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "use Smart Timestamp">
   15<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "use Addressbook to store Virtual Identities">
   16<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "store also usual Identities in you Addressbook">
  1417<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "montrer le menu SMTP">
  1518<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "add entry for Settings-Dialog to Tools menu">
   
  3437<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. Utiliser les adresses">
  3538<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Réponse intelligente de Virtual Identity">
   39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Réponse intelligente de Virtual Identity / Addressbook">
  3640<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "To find a Reply-Identity, Smart Reply has to get a list of possible sender identities. Therefore usually the header-fields &apos;To&apos; and &apos;Cc&apos; are analyzed. Here you can enter those and/or other header-fields. (additional options: to select header number n out of any headers with the same name add &apos;:n&apos;. If you add &apos;:@&apos; to any entry, only email-addresses are used, names are ignored.)">
  3741<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "en-têtes supplémentaires - un par ligne, par exemple &apos;x-original-to&apos; ou &apos;x-original-to:@&apos; ou &apos;x-original-to:2:@&apos;">
   
  4145<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "ignorer le nom complet lors de la comparaison des adresses E-mails avec les identités existantes">
  4246<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Si aucune adresse E-mail trouvée ne contient un nom, utiliser le nom suivant :">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "À la fin, les adresses filtrées sont ajoutées au menu déroulant d&apos;identité du message. Vous pouvez également choisir la maniÚre dont elles sont utilisées comme que nouvelle identité d&apos;expéditeur.">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "À la fin, les adresses filtrées sont ajoutées au menu déroulant d&apos;identité du message. Vous pouvez également choisir la maniÚre dont elles sont utilisées comme que nouvelle identité d&apos;expéditeur (If you use the Addressbook to lookup for Identities, the same Options are used).">
  4448<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "ouvrir une boîte de dialogue pour choisir l&apos;identité">
  4549<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "également demander si une seule adresse est possible">
  4650<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "utiliser la premiÚre identité trouvée sans poser de question">
  4751<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(if there is only one possible address)">
   52<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Addressbook">
   53<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Storing Virtual Identities in Addressbook">
   54<!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity Addressbook-Options">
   55<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Configure Email-Dialog">
   56<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Configure Reply-Identities">
   57<!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Cleaning of Addressbooks">
   58<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
   59<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
   60<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Extended">
   61<!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
   62<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Addressbook">
   63<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
   64<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
   65<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selection of Senders Identity">
   66<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "If you answer any emails and usage of Addressbook is activated together with 'Smart Reply', this is the place to configure if and how the found Identities will be used. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
   67<!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "use Addressbook Identities together with 'Smart-Reply'">
   68<!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
   69<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Identities were found in Addressbook">
   70<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "extended Options">
   71<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Here you are able to remove all Virtual Identity Informations from you Addressbooks.">
   72<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "remove Informations">
  4873<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Messages d&apos;état">
  4974<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notifications">
  5075<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "afficher des informations sur les en-têtes reconnus">
  5176<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "activer les messages d&apos;état de réponse intelligente/brouillon intelligent">
   77<!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "aktivate Addressbook status messages">
  5278<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "durée d&apos;affichage des messages d&apos;état (0 = infini)">
  5379<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "secondes">
   
  5682<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "afficher les informations de débogage">
  5783<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "Id virtuelle">
  58 <!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Réponse intelligente de Virtual Identity">
   84<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "save">
   85<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "save Identity while sending in Addressbook">
   86<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Identité virtuelle">
  5987<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Choisissez une identité virtuelle">
  6088<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/v_identity.properties

  rb1aaaf rb9fa52  
  22vident.sendLater.prefix=Remplacer l'identité virtuelle par l'identité par défaut (
  33vident.sendLater.postfix=) ?
   4vident.updateAddressBook.warning1=For the address '
   5vident.updateAddressBook.warning2=' the Virtual Identity '
   6vident.updateAddressBook.warning3=' is stored in your Addressbook. Should I replace this Identity with '
   7vident.updateAddressBook.warning4=' ?
   8vident.clearAddressBook.status.prefix=Currently are
   9vident.clearAddressBook.status.postfix= Virtual Identities registered in your Addressbooks.
   10vident.clearAddressBook.status.none=Currently are no Informations about Virtual Identites in your Addressbooks.
   11vident.clearAddressBook.warning= Would you really like to remove these Informations?
   12vident.updateVirtualIdentity.warning1=Foor the address '
   13vident.updateVirtualIdentity.warning2=' in your Addressbook the Virtual Identity '
   14vident.updateVirtualIdentity.warning3=' is stored. Should I replace current Virtual Identity in Senders Field with this one?
  415vident.smartIdentity.vIUsage=Utilisation de l'identité virtuelle comme expéditeur
   16vident.smartIdentity.vIaBookUsage= using Virtual Identity from Addressbook as sender
  517vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorer les expressions réguliÚres invalides.
  618vident.smartIdentity.matchExisting=une identité existante coïncidente a été trouvée.
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/v_identity.dtd

  rb1aaaf rb9fa52  
  11<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "Virtual Identity">
  22<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Opzioni di Virtual Identity">
   3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Open Virtual Identity Homepage">
  34<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Principale">
  45<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Identità virtuale">
   
  1213<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "Utilizza Smart Reply anche per le risposte ai newsgroup">
  1314<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "Utilizza Smart Timestamp">
   15<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "use Addressbook to store Virtual Identities">
   16<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "store also usual Identities in you Addressbook">
  1417<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "Visualizza il menu SMTP">
  1518<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "Aggiungi una voce al menu &apos;Strumenti&apos; che dia accesso alle Opzioni">
   
  3437<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. utilizza indirizzi">
  3538<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Smart Reply di Virtual Identity">
   39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Smart Reply di Virtual Identity / Addressbook">
  3640<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Per trovare un&apos;identità da usare per le risposte, Smart Reply dovrà costruire una lista delle possibili identità da utilizzare per l&apos;invio. A tal fine vengono di solito analizzate le intestazioni &apos;A&apos; e &apos;Cc&apos;. In questa lista Ú possibile inserire quelle e/o altre intestazioni. Opzioni addizionali: per selezionare l&apos;intestazione numero n sul totale delle intestazioni con lo stesso nome, aggiungere &apos;:n&apos;. Se viene aggiunto &apos;:@&apos; ad un qualunque elemento, verranno utilizzati solamente gli indirizzi e-mail e i nomi saranno ignorati.">
  3741<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "intestazioni aggiuntive - da inserire in righe separate senza il segno &apos;:&apos;; ad esempio &apos;x-original-to&apos; or &apos;x-original-to:@&apos; or &apos;x-original-to:2:@&apos;">
   
  4145<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Ignora i nomi completi durante il confronto tra indirizzi e-mail e identità esistenti">
  4246<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Se non Ú presente alcun nome negli indirizzi email individuati, utilizza il seguente:">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Alla fine dell&apos;operazione, gli indirizzi filtrati verranno aggiunti al menu di scelta dell&apos;identità da utilizzare per il messaggio. È possibile scegliere uno di essi come nuova identità per l&apos;invio.">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Alla fine dell&apos;operazione, gli indirizzi filtrati verranno aggiunti al menu di scelta dell&apos;identità da utilizzare per il messaggio. È possibile scegliere uno di essi come nuova identità per l&apos;invio (If you use the Addressbook to lookup for Identities, the same Options are used).">
  4448<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "Visualizza una finestra di dialogo per la scelta dell&apos;identità">
  4549<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "Chiedi anche se esiste un solo indirizzo possibile">
  4650<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "Utilizza la prima identità individuata senza interazione con l&apos;utente">
  4751<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(se esiste un unico indirizzo possibile)">
   52<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Addressbook">
   53<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Storing Virtual Identities in Addressbook">
   54<!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity Addressbook-Options">
   55<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Configure Email-Dialog">
   56<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Configure Reply-Identities">
   57<!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Cleaning of Addressbooks">
   58<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
   59<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
   60<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Extended">
   61<!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
   62<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Addressbook">
   63<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
   64<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
   65<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selection of Senders Identity">
   66<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "If you answer any emails and usage of Addressbook is activated together with 'Smart Reply', this is the place to configure if and how the found Identities will be used. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
   67<!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "use Addressbook Identities together with 'Smart-Reply'">
   68<!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
   69<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Identities were found in Addressbook">
   70<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "extended Options">
   71<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Here you are able to remove all Virtual Identity Informations from you Addressbooks.">
   72<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "remove Informations">
  4873<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Messaggi di stato">
  4974<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notifiche">
  5075<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "Mostra informazioni sulle intestazioni riconosciute">
  5176<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "Attiva i messaggi di stato per Smart Reply / Smart Draft">
   77<!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "aktivate Addressbook status messages">
  5278<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "Durata della visualizzazione per i messaggi di stato (0 = infinita)">
  5379<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "secondi">
   
  5682<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "Visualizza area con le informazioni relative al debug">
  5783<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "Id virtuale">
  58 <!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Smart Reply di Virtual Identity">
   84<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "save">
   85<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "save Identity while sending in Addressbook">
   86<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Identità virtuale">
  5987<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Scegli un&apos;identità virtuale">
  6088<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/v_identity.properties

  rb1aaaf rb9fa52  
  22vident.sendLater.prefix=Sostituisci l'identità virtuale con l'identità predefinita (
  33vident.sendLater.postfix=) ?
   4vident.updateAddressBook.warning1=For the address '
   5vident.updateAddressBook.warning2=' the Virtual Identity '
   6vident.updateAddressBook.warning3=' is stored in your Addressbook. Should I replace this Identity with '
   7vident.updateAddressBook.warning4=' ?
   8vident.clearAddressBook.status.prefix=Currently are
   9vident.clearAddressBook.status.postfix= Virtual Identities registered in your Addressbooks.
   10vident.clearAddressBook.status.none=Currently are no Informations about Virtual Identites in your Addressbooks.
   11vident.clearAddressBook.warning= Would you really like to remove these Informations?
   12vident.updateVirtualIdentity.warning1=Foor the address '
   13vident.updateVirtualIdentity.warning2=' in your Addressbook the Virtual Identity '
   14vident.updateVirtualIdentity.warning3=' is stored. Should I replace current Virtual Identity in Senders Field with this one?
  415vident.smartIdentity.vIUsage=Verrà utilizzata l'identità virtuale per l'invio
   16vident.smartIdentity.vIaBookUsage= using Virtual Identity from Addressbook as sender
  517vident.smartIdentity.ignoreRegExp=Verrà ignorata una espressione regolare non valida.
  618vident.smartIdentity.matchExisting=Individuata identità corrispondente.
 • chrome/locale/ko-KR/v_identity/v_identity.dtd

  rb1aaaf rb9fa52  
  11<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
  22<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "virtual identity 섀정">
   3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Open Virtual Identity Homepage">
  34<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "죌요">
  45<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtual Identity">
   
  1314<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "뉎슀귞룹에 답변시 지능형 답신 사용">
  1415<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "지능형 발송 시간 사용">
   16<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "use Addressbook to store Virtual Identities">
   17<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "store also usual Identities in you Addressbook">
  1518<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "SMTP 메뉎 표시">
  1619<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "도구 메뉎에 섀정 대화상자 항목 추가">
   
  3740<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. 죌소 사용">
  3841<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "가상 신원 지능형 답신">
   42<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "가상 신원 지능형 답신 / Addressbook">
  3943<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "To find a Reply-Identity, Smart Reply has to get a list of possible sender identities. Therefore usually the header-fields &apos;To&apos; and &apos;Cc&apos; are analyzed. Here you can enter those and/or other header-fields. (additional options: to select header number n out of any headers with the same name add &apos;:n&apos;. If you add &apos;:@&apos; to any entry, only email-addresses are used, names are ignored.)">
  4044<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "추가 헀더  -  쀄 당 1개, for instance &apos;x-original-to&apos; or &apos;x-original-to:@&apos; or &apos;x-original-to:2:@&apos;">
   
  4448<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "읎메음 죌소륌 졎재하는 신원곌 비교하고 있는 동안 전첎 읎늄을 묎시.">
  4549<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "만앜 ì°Ÿì•„ë‚ž 전자 우펞의 죌소가 아묎 읎늄도 없닀멎, 닀음 쀑 하나륌 사용합니닀:">
  46 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "걞러진 죌소 끝에 메섞지 신원 드롭닀욎 메뉎륌 추가합니닀. 또한 귞듀을 새 발송읞 신원윌로 사용하는 방법을 선택할수 있습니닀.">
   50<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "걞러진 죌소 끝에 메섞지 신원 드롭닀욎 메뉎륌 추가합니닀. 또한 귞듀을 새 발송읞 신원윌로 사용하는 방법을 선택할수 있습니닀 (If you use the Addressbook to lookup for Identities, the same Options are used).">
  4751<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "신원 선택 대화상자 ì—Žêž°">
  4852<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "만앜 였직 1개의 가능한 죌소만 있윌멎 닀시 묻Ʞ">
  4953<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "상혞작용 없읎 처음 ì°Ÿì•„ë‚ž 신원을 사용하십시였">
  5054<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(였직 1개의 가능한 죌소가 있닀멎)">
   55<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Addressbook">
   56<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Storing Virtual Identities in Addressbook">
   57<!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity Addressbook-Options">
   58<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Configure Email-Dialog">
   59<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Configure Reply-Identities">
   60<!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Cleaning of Addressbooks">
   61<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
   62<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
   63<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Extended">
   64<!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
   65<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Addressbook">
   66<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
   67<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
   68<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selection of Senders Identity">
   69<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "If you answer any emails and usage of Addressbook is activated together with 'Smart Reply', this is the place to configure if and how the found Identities will be used. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
   70<!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "use Addressbook Identities together with 'Smart-Reply'">
   71<!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
   72<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Identities were found in Addressbook">
   73<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "extended Options">
   74<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Here you are able to remove all Virtual Identity Informations from you Addressbooks.">
   75<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "remove Informations">
  5176<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "상태 메시지">
  5277<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "통지">
  5378<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "승읞 헀더에 대한 정볎 표시">
  5479<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "지능형 답신 / 지능형 쎈안 상태 메시지 사용">
   80<!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "aktivate Addressbook status messages">
  5581<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "상태 메시지 표시 시간 (0 = 묎한)">
  5682<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "쎈">
   
  6086<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "디버귞 정볎 영역 표시">
  6187<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
  62 <!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "가상 신원 지능형 답신">
   88<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "save">
   89<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "save Identity while sending in Addressbook">
   90<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
  6391<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "가상 신원 선택">
  6492<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/ko-KR/v_identity/v_identity.properties

  rb1aaaf rb9fa52  
  33vident.sendLater.prefix=Ʞ볞 신원(
  44vident.sendLater.postfix=)을 가상 신원을 교환합니까?
   5vident.updateAddressBook.warning1=For the address '
   6vident.updateAddressBook.warning2=' the Virtual Identity '
   7vident.updateAddressBook.warning3=' is stored in your Addressbook. Should I replace this Identity with '
   8vident.updateAddressBook.warning4=' ?
   9vident.clearAddressBook.status.prefix=Currently are
   10vident.clearAddressBook.status.postfix= Virtual Identities registered in your Addressbooks.
   11vident.clearAddressBook.status.none=Currently are no Informations about Virtual Identites in your Addressbooks.
   12vident.clearAddressBook.warning= Would you really like to remove these Informations?
   13vident.updateVirtualIdentity.warning1=Foor the address '
   14vident.updateVirtualIdentity.warning2=' in your Addressbook the Virtual Identity '
   15vident.updateVirtualIdentity.warning3=' is stored. Should I replace current Virtual Identity in Senders Field with this one?
  516vident.smartIdentity.vIUsage=발송읞에 가상 신원 사용하Ʞ
   17vident.smartIdentity.vIaBookUsage= using Virtual Identity from Addressbook as sender
  618vident.smartIdentity.ignoreRegExp=유횚하지 않은 정규표현식 묎시
  719vident.smartIdentity.matchExisting=음치하는 현졎하는 신원 ì°Ÿêž°
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.dtd

  rb1aaaf rb9fa52  
  11<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "Virtual Identity">
  22<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Virtual Identity instellingen">
   3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Open Virtual Identity Homepage">
  34<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hoofdvenster">
  45<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuele identiteit">
   
  1213<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "Slim Antwoorden ook gebruiken als aan een nieuwsgroep wordt geantwoord">
  1314<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "Slimme Tijdsafdruk gebruiken">
   15<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "use Addressbook to store Virtual Identities">
   16<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "store also usual Identities in you Addressbook">
  1417<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "SMTP menu weergeven">
  1518<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "Onderdeel voor Instellingen-dialoogvenster aan Extra menu toevoegen">
   
  3437<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. adressen gebruiken">
  3538<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Slim Antwoorden">
   39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtual Identity Slim Antwoorden / Addressbook">
  3640<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "To find a Reply-Identity, Smart Reply has to get a list of possible sender identities. Therefore usually the header-fields &apos;To&apos; and &apos;Cc&apos; are analyzed. Here you can enter those and/or other header-fields. (additional options: to select header number n out of any headers with the same name add &apos;:n&apos;. If you add &apos;:@&apos; to any entry, only email-addresses are used, names are ignored.)">
  3741<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "Aanvullende kopteksten - één per regel, bijvoorbeeld &apos;x-original-to&apos; of &apos;x-original-to:@&apos; of &apos;x-original-to:2:@&apos;">
   
  4145<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Volledige naam bij vergelijken van e-mailadressen met bestaande identiteiten negeren">
  4246<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Als er geen naam bij een gevonden e-mailadres staat de volgende gebruiken:">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Op het einde worden de gefilterde adressen toegevoegd aan het berichtidentiteit dropdownmenu. U kunt ook selecteren hoe ze worden gebruikt als de nieuwe afzenderidentiteit.">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Op het einde worden de gefilterde adressen toegevoegd aan het berichtidentiteit dropdownmenu. U kunt ook selecteren hoe ze worden gebruikt als de nieuwe afzenderidentiteit (If you use the Addressbook to lookup for Identities, the same Options are used).">
  4448<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "Dialoogvenster openen om identiteit te kiezen">
  4549<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "Ook vragen als er slechts één adres mogelijk is">
  4650<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "Eerst aangetroffen identiteit gebruiken zonder interactie">
  4751<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(als er slechts één adres mogelijk is)">
   52<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Addressbook">
   53<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Storing Virtual Identities in Addressbook">
   54<!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity Addressbook-Options">
   55<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Configure Email-Dialog">
   56<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Configure Reply-Identities">
   57<!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Cleaning of Addressbooks">
   58<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
   59<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
   60<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Extended">
   61<!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
   62<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Addressbook">
   63<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
   64<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
   65<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selection of Senders Identity">
   66<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "If you answer any emails and usage of Addressbook is activated together with 'Smart Reply', this is the place to configure if and how the found Identities will be used. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
   67<!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "use Addressbook Identities together with 'Smart-Reply'">
   68<!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
   69<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Identities were found in Addressbook">
   70<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "extended Options">
   71<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Here you are able to remove all Virtual Identity Informations from you Addressbooks.">
   72<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "remove Informations">
  4873<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Statusberichten">
  4974<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notificaties">
  5075<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "Informatie over herkende kopteksten weergeven">
  5176<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "Slim Antwoorden / Slim Concept statusberichten inschakelen">
   77<!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "aktivate Addressbook status messages">
  5278<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "Weergaveduur statusberichten (0=oneindig)">
  5379<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "seconden">
   
  5682<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "Veld met foutopsporingsinformatie weergeven">
  5783<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtuele ID">
  58 <!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity Slim Antwoorden">
   84<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "save">
   85<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "save Identity while sending in Addressbook">
   86<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtuele identiteit">
  5987<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Kies een virtuele identiteit">
  6088<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "l">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.properties

  rb1aaaf rb9fa52  
  22vident.sendLater.prefix=Virtuele identiteit vervangen door standaardidentiteit (
  33vident.sendLater.postfix=)?
   4vident.updateAddressBook.warning1=For the address '
   5vident.updateAddressBook.warning2=' the Virtual Identity '
   6vident.updateAddressBook.warning3=' is stored in your Addressbook. Should I replace this Identity with '
   7vident.updateAddressBook.warning4=' ?
   8vident.clearAddressBook.status.prefix=Currently are
   9vident.clearAddressBook.status.postfix= Virtual Identities registered in your Addressbooks.
   10vident.clearAddressBook.status.none=Currently are no Informations about Virtual Identites in your Addressbooks.
   11vident.clearAddressBook.warning= Would you really like to remove these Informations?
   12vident.updateVirtualIdentity.warning1=Foor the address '
   13vident.updateVirtualIdentity.warning2=' in your Addressbook the Virtual Identity '
   14vident.updateVirtualIdentity.warning3=' is stored. Should I replace current Virtual Identity in Senders Field with this one?
  415vident.smartIdentity.vIUsage=virtuele identiteit wordt als verzender gebruikt
   16vident.smartIdentity.vIaBookUsage= using Virtual Identity from Addressbook as sender
  517vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ongeldige reguliere expressie wordt genegeerd.
  618vident.smartIdentity.matchExisting=identieke bestaande identiteit aangetroffen.
 • chrome/locale/sk-SK/v_identity/v_identity.dtd

  rb1aaaf rb9fa52  
  11<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
  22<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Nastavenie Virtuálnej Identity">
   3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Open Virtual Identity Homepage">
  34<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hlavné">
  45<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuálna Identita">
   
  1213<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "Pouşiť RÜchlu odpoveď aj pre diskusné skupiny">
  1314<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "Pouşiť RÜchlu časovú značku">
   15<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "use Addressbook to store Virtual Identities">
   16<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "store also usual Identities in you Addressbook">
  1417<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "Zobraziť SMTP Ponuku">
  1518<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "Umoşní prístup z ponuky Nástroje">
   
  3336<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2, filtrovať adresy">
  3437<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3, pouşiť adresy">
  35 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtuálna identita RÃœchlej odpovede.">
   38<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtuálna identita RÃœchlej odpovede">
   39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtuálna identita RÃœchlej odpovede / Addressbook">
  3640<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pre nájdenie identity odpovede, musí RÃœchla odpoveď dostaÅ¥ zoznam moÅŸnÃœch identít. Pre to zvyčajne analyzuje &quot;To&quot; a &quot;Cc&quot; hlavičky. Sem mÃŽÅŸete vloÅŸiÅ¥ tieto  a/alebo iné hlavičky. (ďalÅ¡ie moÅŸnosti: pouÅŸite &quot;n&quot; pre vÃœber konkrétnej hlavičky z viacerÃœch hlavičiek rovnakého mena. Pri pridanÃœ &quot;@&quot; k záznamu bude pouÅŸitá len emailová adresa a meno bude ignorované.)">
  3741<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "ďalšie hlavičky - jedna na riadok, napríklad &quot;&quot;x-original-to&quot; alebo &quot;x-original-to:@&quot; alebo &quot;x-original-to:2:@&quot;">
   
  4145<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Ignoruje celé meno počas porovnávania emailovej adresy s existujúcimi identitami">
  4246<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Ak pri nájdenej emailovej adrese nie je meno pouşi nasledujúce:">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Vyfiltrované adresy sú nakoniec pridané do rozbalovacieho menu vÃœberu identít. MÃŽÅŸete vybraÅ¥ ako majú byÅ¥ pouÅŸité pre nové totoÅŸnosti odosielateÄŸov.">
   47<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Vyfiltrované adresy sú nakoniec pridané do rozbalovacieho menu vÃœberu identít. MÃŽÅŸete vybraÅ¥ ako majú byÅ¥ pouÅŸité pre nové totoÅŸnosti odosielateÄŸov (If you use the Addressbook to lookup for Identities, the same Options are used).">
  4448<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "Otvoriť dialógové okno pre vÜber identity">
  4549<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "OpÜtať sa aj keď je len jedna moşná adresa">
  4650<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "Pouşiť prvú nájdenú adresu bez opÜtania">
  4751<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(ak je len jedna moşná adresa)">
   52<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Addressbook">
   53<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Storing Virtual Identities in Addressbook">
   54<!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity Addressbook-Options">
   55<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Configure Email-Dialog">
   56<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Configure Reply-Identities">
   57<!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Cleaning of Addressbooks">
   58<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
   59<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
   60<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Extended">
   61<!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
   62<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Addressbook">
   63<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
   64<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
   65<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selection of Senders Identity">
   66<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "If you answer any emails and usage of Addressbook is activated together with 'Smart Reply', this is the place to configure if and how the found Identities will be used. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
   67<!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "use Addressbook Identities together with 'Smart-Reply'">
   68<!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
   69<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Identities were found in Addressbook">
   70<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "extended Options">
   71<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Here you are able to remove all Virtual Identity Informations from you Addressbooks.">
   72<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "remove Informations">
  4873<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Správy stavu">
  4974<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Oznámenia">
  5075<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "Ukázať informácie o hlavičkách">
  5176<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "Aktivovať správy o stave pre RÜchlu odpoveď/ RÜchli návrh">
   77<!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "aktivate Addressbook status messages">
  5278<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "doba zobrazenia správ o stave (0 = nekonečno)">
  5379<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "sekúnd">
   
  5682<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "Ukázať oblasť s Ladiacimi informáciami">
  5783<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
  58 <!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "RÃœchla odpoveď Virtuálnej identity">
   84<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "save">
   85<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "save Identity while sending in Addressbook">
   86<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtuálna Identita">
  5987<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Vyberte si Virtuálnu identitu">
  6088<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/sk-SK/v_identity/v_identity.properties

  rb1aaaf rb9fa52  
  22vident.sendLater.prefix=Nahradiť virtuálnu identitu Predvolenou identitou (
  33vident.sendLater.postfix=Predvolené
   4vident.updateAddressBook.warning1=For the address '
   5vident.updateAddressBook.warning2=' the Virtual Identity '
   6vident.updateAddressBook.warning3=' is stored in your Addressbook. Should I replace this Identity with '
   7vident.updateAddressBook.warning4=' ?
   8vident.clearAddressBook.status.prefix=Currently are
   9vident.clearAddressBook.status.postfix= Virtual Identities registered in your Addressbooks.
   10vident.clearAddressBook.status.none=Currently are no Informations about Virtual Identites in your Addressbooks.
   11vident.clearAddressBook.warning= Would you really like to remove these Informations?
   12vident.updateVirtualIdentity.warning1=Foor the address '
   13vident.updateVirtualIdentity.warning2=' in your Addressbook the Virtual Identity '
   14vident.updateVirtualIdentity.warning3=' is stored. Should I replace current Virtual Identity in Senders Field with this one?
  415vident.smartIdentity.vIUsage=Pouşiť Virtuálnu identitu ako odosielateğa
   16vident.smartIdentity.vIaBookUsage= using Virtual Identity from Addressbook as sender
  517vident.smartIdentity.ignoreRegExp=Ignorovať neplatné Regulárne vÜrazy
  618vident.smartIdentity.matchExisting=Nájsť odpovedajúcu skutočnú totoşnosť.
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.