Ignore:
Timestamp:
Sep 9, 2018, 2:32:42 AM (3 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
ng_0.9
Children:
85fa10
Parents:
d0fa65
Message:

new strftime description

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • locale/cs-CZ/vI_prefDialog.dtd

  rd0fa65 rbc6c6b  
  8585<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "pro nové e-maily automaticky generovat identity s časovÜm razítkem">
  8686<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Při psaní nového e-mailu, přidá do obvyklé adresy odesilatele časové razítko. JednoduchÃœ způsob tvorby unikátních identit, ve vÃœchozím stavu vypnuto.">
  87 <!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeFormat.label "Format of Timestamp: Leave empty or use strftime() syntax (&apos;&#37;c&apos;)"> <!-- translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeFormat.label "Format of Timestamp: Leave empty or use strftime() syntax (&apos;&#37;Y&#37;m&#37;d&#37;H&#37;M&#37;S&apos;)"> <!-- translate -->
  8888<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeString.label "Format of Result: &#37;l localpart, &#37;t timestamp, &#37;d domain. Default &apos;&#37;l&#37;t@&#37;d&apos;"> <!-- translate -->
  8989<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "poznámka: pro aktivaci dynamického odstraňování podpisu je potřeba nainstalovat a aktivovat rozšíření 'Signature Switch'. Nyní tato volba není dostupná.">
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.