Changeset e0c2d8 for chrome/locale/nl-NL


Ignore:
Timestamp:
Mar 8, 2008, 4:54:35 PM (14 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
d5ed29
Parents:
1a63de
Message:

added locales from babelzilla

Location:
chrome/locale/nl-NL/v_identity
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_upgrade.dtd

  r1a63de re0c2d8  
  1 <!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  2 <!ENTITY vident.upgrade.intro.description "intro">
   1<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   2<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "introductie">
  33<!ENTITY vident.upgrade.intro.caption "Virtual Identity">
  4 <!ENTITY vident.upgrade.features.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  5 <!ENTITY vident.upgrade.features.description "features">
   4<!ENTITY vident.upgrade.features.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   5<!ENTITY vident.upgrade.features.description "functies">
  66<!ENTITY vident.upgrade.features.caption "Virtual Identity">
  7 <!ENTITY vident.upgrade.license.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  8 <!ENTITY vident.upgrade.license.description "license">
   7<!ENTITY vident.upgrade.license.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   8<!ENTITY vident.upgrade.license.description "licentie">
  99<!ENTITY vident.upgrade.license.caption "GNU General Public License">
  10 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  11 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "upgrade step 1/2">
  12 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Virtual Identity Data-Storage">
  13 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  14 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "upgrade step 2/2">
  15 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Virtual Identity Upgrade">
  16 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  17 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "finish">
   10<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   11<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "bijwerken stap 1/2">
   12<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Virtual Identity gegevens opslaan">
   13<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   14<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "bijwerken stap 2/2">
   15<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Virtual Identity bijwerken">
   16<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   17<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "Afronden">
  1818<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.caption "Virtual Identity">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_upgrade.properties

  r1a63de re0c2d8  
  1 vident.intro = Thank you for using Virtual Identity.\n\nVirtual Identity is an Extension for your email client, which gives you the possibility to create Identity's on the fly without using the Account Dialog. This is especially useful, if you have an own mailserver and use many different Identities.\n\nPlease report all problems, ideas or requierements at https://www.absorb.it/virtual-id\n\nContinue all steps of the Ugrade-Wizard.
  2 vident.features = WARNING: you are using a pre-release Version of Virtual Identity (no translations included).\n\nNew features of the 0.5 releases\n* all Virtual Identities can now be stored and reused (default)\n* possibility to use Virtual Identities for Newsgroup-Messages\n* works now smoothly with SMTP-selector, choose default smtp\nenjoy the new version!
  3 vident.license = This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for more details.\n\n---\nThis program was developed by Rene Ejury (2008).
  4 vident.upgrade1 = In order to use the new Version of Virtual Identity you have to upgrade the database.\n\nVirtual Identities are not stored in the Addressbook anymore, a seperate file is used from 0.5pre on. If you continue now, Information about Virtual Identities will be transferred from your Addressbook to the new file.
  5 vident.upgrade3 = Upgrade/Installation successfull.\n\nEnjoy using Virtal Identity.\n\nThe quality of the software is also depending on you, so please report bugs and problems or help writing some documentation at https://www.absorb.it/virtual-id . You can also help translating the program at http://babelzilla.org .
   1vident.intro=Bedankt voor het gebruiken van Virtual Identity.\n\nVirtual Identity is een extensie voor uw e-mailclient die u de mogelijkheid geeft om heel eenvoudig identiteiten te creëren zonder gebruik te maken van het Accountdialoogvenster. Dit is vooral nuttig als u een eigen mailserver hebt en veel verschillende identiteiten gebruikt.\n\nMeld a.u.b. alle problemen, ideeën of verzoeken bij https://www.absorb.it/virtual-id\n\nU kunt nu doorgaan met alle stappen van de Upgradewizard.
   2vident.features=WAARSCHUWING: u gebruikt een pre-releaseversie van Virtual Identity (zonder vertalingen).\n\nNieuwe functies van de 0.5 release\n* Alle virtuele identiteiten kunnen nu worden opgeslagen en opnieuw worden gebruikt (standaard)\n* Mogelijkheid om virtuele identiteiten te gebruiken voor Nieuwsberichten\n* Werkt nu naadloos met SMTP-selectie, kies de standaard SMTP\nVeel plezier met de nieuwe versie!
   3vident.license=Dit programma is gratis software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2 van deze licentie of (optioneel) elke latere versie.\n\nDit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig is, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Lees de GNU General Public License op http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html voor meer details.\n\n---\nDit programma is ontwikkeld door Rene Ejury (2008).
   4vident.upgrade1=Om de nieuwe versie van Virtual Identity te gebruiken dient u de database bij te werken.\n\nVirtuele identiteiten worden niet meer in het adresboek opgeslagen; een apart bestand wordt gebruikt vanaf versie 0.5pre. Als u nu doorgaat zal de informatie over virtuele identiteiten worden overgeheveld van uw adresboek naar een nieuw bestand.
   5vident.upgrade3=Bijwerken/installatie succesvol verlopen.\n\nVeel plezier bij het gebruik van Virtual Identity.\n\nDe kwaliteit van de software hangt ook van u af, dus meld a.u.b. fouten en problemen of help bij het schrijven van documentatie op https://www.absorb.it/virtual-id . U kunt ook helpen het programma te vertalen op http://www.babelzilla.org.
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.dtd

  r1a63de re0c2d8  
  2020<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "Te kopiëren eigenschappen">
  2121<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "Opslaglokatie voor verzonden berichten">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "place to save drafts">
  23 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "place to save templates">
   22<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "Opslaglokatie voor concepten">
   23<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "Opslaglokatie voor templates">
  2424<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "Bij het verzenden van een bericht met een virtuele identiteit">
  2525<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "de volgende eigenschappen van de vorige identiteit overnemen:">
   
  2929<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "Opmerking: Om dynamisch deactiveren van handtekeningen in te schakelen dient u de ‘Signature Switch’ extensie te installeren (en activeren). Op dit moment is deze optie niet beschikbaar.">
  3030<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "Alle handtekeningen verwijderen bij gebruik van een virtuele identiteit">
  31 <!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "set Virtual Identity as Reply-To Address">
   31<!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "Virtuele identiteit als Reply-To adres instellen">
  3232<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "Bij het verzenden van een bericht met een virtuele identiteit">
  3333<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Door account gebruikte map wijzigen bij gebruik virtuele identiteit">
  34 <!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "door standaardaccount gebruikte map">
   34<!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "Door standaardaccount gebruikte map">
  3535<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Slim Antwoorden instellingen">
  3636<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. adressen ophalen">
   
  3838<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. adressen gebruiken">
  3939<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Slim Antwoorden">
  40 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Vitual Identity Slim Antwoorden / Storage">
   40<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Vitual Identity Slim Antwoorden / Opslaan">
  4141<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Om een Antwoord-identiteit te vinden moet Slim Antwoorden een lijst van mogelijke afzendersidentiteiten ophalen. Daarom worden de koptekstvelden &apos;Aan&apos; en &apos;Cc&apos; geanalyseerd. Als Slim Antwoorden nog meer koptekstvelden moet analyseren kunt u ze hier ingeven (wellicht dient u een andere extensie te installeren om ze te herkennen, zoals bijvoorbeeld enigmail or mnenhy). Als u &apos;:@&apos; aan een ingave toevoegt worden alleen e-mailadressen gebruikt; namen worden genegeerd.">
  4242<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "Aanvullende kopteksten - één per regel, bijvoorbeeld &apos;x-original-to&apos; of &apos;x-original-to:2:&apos;">
   
  4646<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Volledige naam bij vergelijken van e-mailadressen met bestaande identiteiten negeren">
  4747<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Als er geen naam bij een gevonden e-mailadres staat de volgende gebruiken:">
  48 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "At the end the filtered addresses are combined with the stored previous Virtual Identities (see storage configuration). Than they are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity.">
   48<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Op het einde worden de gefilterde adressen gecombineerd met de opgeslagen eerdere virtuele identiteiten (zie opslaginformatie). Vervolgens worden ze toegevoegd aan de dropdownmenu voor berichtidentiteiten. U kunt ook selecteren hoe deze worden gebruikt als nieuwe identiteit van de afzender.">
  4949<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "Dialoogvenster openen om identiteit te kiezen">
  5050<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "Ook vragen als er slechts één adres mogelijk is">
  5151<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "Eerst aangetroffen identiteit gebruiken zonder interactie">
  5252<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(als er slechts één adres mogelijk is)">
  53 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Storage">
   53<!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Opslaan">
  5454<!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Virtuele identiteiten worden opgeslagen">
  55 <!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Storing of Virtual Identities">
  56 <!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Reading of Virtual Identities">
   55<!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Opslaan van virtuele identiteiten">
   56<!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Lezen van virtuele identiteiten">
  5757<!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Uitgebreide opties">
  5858<!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Algemene instellingen">
  5959<!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. Antwoordidentiteiten">
  6060<!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "Virtuele identiteiten opslaan bij verzenden e-mailberichten">
  61 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "Vragen voordat virtuele identiteiten in uw Storage worden overschreven">
  62 <!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "never overwrite (and ask) if email has multiple recipients">
   61<!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "Vragen voordat opgeslagen virtuele identiteiten worden overschreven">
   62<!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "Nooit overschrijven (en vragen) als het e-mailbericht meerdere ontvangers heeft">
  6363<!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "Schakelaar om opslaan van identiteiten te activeren/deactiveren laten zien">
  6464<!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "Vragen voordat de virtuele identiteit in het afzendersveld wordt vervangen">
  65 <!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "ignore Storage after first Virtual Identity was retrieved">
  66 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Als u antwoordt op e-mailberichten en het gebruik van het Storage is geactiveerd in combinatie met Slim Antwoorden kunt u hier instellen of en hoe aangetroffen identiteiten worden gebruikt. De keuze tussen de resulterende identiteiten wordt op dezelfde wijze gemaakt als ingesteld onder Slim Antwoorden.">
  67 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "stored Identities in combinatie met Slim Antwoorden gebruiken">
   65<!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "Opslaan negeren na ophalen van eerste virtuele identiteit">
   66<!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Als u antwoordt op e-mailberichten kan de prioriteit van opgeslagen virtuele identiteiten in vergelijking met de identiteiten die met Slim Antwoorden worden verkregen hier worden ingesteld. De keuze tussen de resulterende identiteiten wordt op dezelfde wijze gemaakt als ingesteld onder Slim Antwoorden.">
   67<!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "Opgeslagen identiteiten in combinatie met Slim Antwoorden gebruiken">
  6868<!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "Voorkeur geven aan Slim Antwoorden-identiteiten">
  69 <!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "Slim Antwoorden-identiteiten negeren indien identiteiten worden aangetroffen in het Storage">
   69<!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "Slim Antwoorden-identiteiten negeren indien opgeslagen identiteiten worden aangetroffen">
  7070<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Statusberichten">
  7171<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notificaties">
  7272<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "Informatie over herkende kopteksten weergeven">
  7373<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "Slim Antwoorden / Slim Concept statusberichten inschakelen">
  74 <!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "Storage-statusberichten inschakelen">
   74<!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "Opslaan-statusberichten inschakelen">
  7575<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "Weergaveduur statusberichten (0=oneindig)">
  7676<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "seconden">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.properties

  r1a63de re0c2d8  
  1010vident.updateVirtualIdentity.warning3=' opgeslagen. Dient de huidige virtuele identiteit in het afzendersveld hierdoor te worden vervangen?
  1111vident.smartIdentity.vIUsage=virtuele identiteit wordt als afzender gebruikt
  12 vident.smartIdentity.vIStorageUsage=using stored Virtual Identity as sender
  13 vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity= New recipient has a different Virtual Identity stored. Ignored.
   12vident.smartIdentity.vIStorageUsage=opgeslagen virtuele identiteit wordt als afzender gebruikt
   13vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=Nieuwe ontvanger heeft een andere virtuele identiteit opgeslagen. Genegeerd.
  1414vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ongeldige reguliere expressie wordt genegeerd.
  1515vident.smartIdentity.matchExisting=identieke bestaande identiteit aangetroffen.
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.